background preloader

Webové aplikace v informačním vzdělávání

Facebook Twitter

Adult Swim - Choir. Reflektivní deník pomáhá mladým učitelům zlepšovat výuku. Studenti informatiky mohou zažít něco, co jejich spolužáky na ostatních fakultách Masarykovy univerzity a možná ani jinde v celé střední Evropě jen tak nepotká.

Reflektivní deník pomáhá mladým učitelům zlepšovat výuku

Cvičení tam často vedou jejich jen o málo starší spolužáci, často studenti bakalářského nebo magisterského stupně. Celkově je na FI studentů podílejících se na výuce tolik, že si mezi sebou vytvořili vlastní komunitu, v rámci níž sdílejí zkušenosti. Martin Ukrop je jeden z lidí v jejím čele a je také jedním z autorů reflektivního deníku učitele, který má pomáhat začínajícím učícím studentům zlepšovat pedagogické dovednosti. Je navíc poměrně univerzální, takže uplatnění nachází napříč univerzitou. „Vše začalo předmětem Teaching Lab, který organizujeme pro všechny studenty, kteří začínají učit a chtějí se o tom bavit s dalšími vysokoškoláky. Spolu s několika dalšími kolegy tak vytvořil brožuru, na jejíchž stránkách najde každý mladý učitel průvodce svými pedagogickými začátky.

Samostatně a pravidelně. Užitečné zdroje nejen pro knihovníky a informační pracovníky. Na co učitelé slyší aneb Základní školská terminologie. Autor: Vanda Vaníčková Vyšlo 3/14/2019 v čísle Ročník 29 (2019), Číslo 1, v sekci Naše téma Když si lidé navzájem nerozumějí, nevěstí to nic dobrého.

Na co učitelé slyší aneb Základní školská terminologie

To známe nejen jako poselství ze starozákonní babylonské věže, ale i jako každodenní realitu. Jednou z příčin chybějícího porozumění může být, že o něj jedna či druhá strana nestojí. Jak ale předznamenává letošní knihovnická kampaň, tento problém se knihoven netýká. Ty školám chtějí nejen rozumět, ale být i rovnocenným partnerem ve vzdělávání. Top 200 Tools for Learning 2019 Infographic – Top Tools for Learning 2019. Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? K čemu jsou dobré taxonomie vzdělávacích cílů (educational objectives)?

Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů?

Lze je využít pro vlastní práci učitele? Jsou užitečné pro vytváření standardů? Jednoduchá a stručná odpověď by byla: taxonomie jsou užitečné všude tam, kde potřebujeme rozlišovat obtížnost učiva (diferenciaci) a kde plánujeme a kontrolujeme dosažené výsledky výuky, například standardy vzdělávacích cílů. V tomto příspěvku se budeme zabývat především Bloomovou taxonomií kognitivních cílů (Bloom et al., 1956) a Andersonovou a Krathwohlovou (Anderson & Krathwohl, 2001) revidovanou Bloomovou taxonomií (dále RBT), avšak není možné zcela pominout i vzdělávací afektivní cíle (Krathwohl et al., 1964) a psychomotorické (Simpson, 1972, In Fontana, 2003) a také Novou taxonomii, se kterou přicházejí Marzano & Kendall (2007).

Používání a využití taxonomií ukážeme na příkladech z českého geografického vzdělávání. Best Websites for Teaching & Learning 2019. Vzdělávací aplikace na Google Play.

YouTube

Gamification and Game-Based Learning. Databanka vzdělávacích knihovnických programů. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Učební text vytvořila Mgr. Helena Hubatková Selucká.¨ Informační vzdělávání pro učitele. Quo vadis, informační vzdělávání? Šablony pro tvorbu prezentací=materiálů. Google Slides is an excellent tool not just for creating presentations, but for making eBooks, stop-motion animation, Choose Your Own Adventure stories, comic strips, and much more.

Šablony pro tvorbu prezentací=materiálů

However, one aspect that is a little lacking in Slides is the amount of design themes available by default. When you create a Google slideshow you are given a simple list of 23 basic design themes to choose from. These control the colors, font choice, and overall style of the presentation. Although these are a great place to start, and work well for most presentations, what if you want a different look and feel. Certainly you can manually change the font face, font colors, background color or image, and more. However as educators, the one thing we have less of than default design themes is time. In this blog post we will look at a wide range of online resources that provide over 600 design theme templates (as of last count) for you and your students to use in your creations. Miloslav Khas: Aplikace na podporu formativního hodnocení. O problematiku formativního hodnocení se zajímám již několik let, a tak jsem se domníval, že vybrat několik aplikací, které mohou sloužit jako podpora učiteli při vedení výuky, nebude nic tak náročného.

Miloslav Khas: Aplikace na podporu formativního hodnocení

Netušil jsem, jak složité to nakonec může být. Aplikací, které jsou primárně určené pro podporu formativního hodnocení, není příliš mnoho. Za to aplikací, které pro tento účel primárně určené nejsou, ale dají se skvěle využít, je naopak velké množství. Vybrat jen ty nejlepší je takřka nemožné, protože nakonec stejně vždy záleží především na učiteli, jak aplikaci uchopí a jakým obsahem ji žákům naplní. Najdete mezi nimi aplikace pro iPady, tablety, PC, ale i velké množství těch, které stačí jen otevřít ve webovém prohlížeči a můžete je ihned začít používat. Aplikace jsem vybíral dle následujících kritérií: