background preloader

Ideas

Facebook Twitter

Πώς ελέγχεται το μυαλό μας με 10 αποτελεσματικές τεχνικές. Το κείμενο οσυγγραφέας δηλώνει ότι αποτελεί μέρος μιας συλλογής συνεντεύξεων του Ν.Τσόμσκι, όπου ο κορυφαίος διανοητής διαπιστώνει διεισδυτικές παρατηρήσεις για τους θεσμούς που διαμορφώνουν τη σκέψη του κοινού και οι οποίοι βρίσκονται στην υπηρεσία της ισχύος και του κέρδους.

Πώς ελέγχεται το μυαλό μας με 10 αποτελεσματικές τεχνικές

Ο ίδιος ο Τσόμσκι αρνείται μεν ότι δημοσίευσε μια τέτοια λίστα, χωρίς ωστόσο να αρνείται ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί κατ'αποκόπή από διάφορες συνεντεύξεις του. Η πηγή του κειμένου (και ο συγγραφέας;) στο τέλος του άρθρου. 1. Self Improvement. 30 Things to Stop Doing to Yourself - StumbleUpon. When you stop chasing the wrong things you give the right things a chance to catch you.

30 Things to Stop Doing to Yourself - StumbleUpon

As Maria Robinson once said, “Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending.” Nothing could be closer to the truth. But before you can begin this process of transformation you have to stop doing the things that have been holding you back. Here are some ideas to get you started: Stop spending time with the wrong people. – Life is too short to spend time with people who suck the happiness out of you. Update: Read our follow-up to this post: 30 Things to Start Doing for Yourself Photo by: Rob Brucker Related 20 Things to Stop Letting People Do to You Be with those who bring out the best in you, not the stress in you. April 13, 2014. 10 Goal Setting and Tracking Tools to Keep You Motivated.

Yesterday, I provided some tips for getting into the goal-setting mindset, including the importance of lining up support.

10 Goal Setting and Tracking Tools to Keep You Motivated

Your support can take the form of a coach, colleague, friend or even a goal setting and tracking tool. This post provides a few options for you to explore if you are looking for a goal tracking tool to help keep you accountable. Achieve Planner Achieve Planner is time management and life planning software for Windows that helps you get organized, get focused, and make better use of your time. You can work with multiple projects and goals without feeling overwhelmed, plan your time for maximum productivity, and feel more focused and productive while you work toward your goals. Declare-It Declare-It is an online application that helps you easily create, track and be held accountable for your goals. Get Goaling Get Goaling is an online tool to help you set goals, plan actions and make progress. GoalEnforcer GoalPro. My experiments in the pursuit of happiness and good habits. 10 Life Lessons to Excel In Your 30s.

A couple weeks ago I turned 30.

10 Life Lessons to Excel In Your 30s

Leading up to my birthday I wrote a post on what I learned in my 20s. But I did something else. I sent an email out to my subscribers (subscribe here) and asked readers age 37 and older what advice they would give their 30-year-old selves. The idea was that I would crowdsource the life experience from my older readership and create another article based on their collective wisdom.

The result was spectacular. So first of all, a hearty thank you to all who contributed and helped create this article. While going through the emails what surprised me the most was just how consistent some of the advice was. Below are 10 of the most common themes appearing throughout all of the 600 emails. 1.

“I spent my 20s recklessly, but your 30s should be when you make a big financial push. There were a few categories this advice fell into: One reader said, “If you are in debt more than 10% of your gross annual salary this is a huge red flag. Gee whiz! Pantheon - Mapping Historical Cultural Production. Hacking Habits: How To Make New Behaviors Last For Good. In the workplace and in life, we are little more than the sum of our habits.

Hacking Habits: How To Make New Behaviors Last For Good

Who we are and what we accomplish depends largely on a vast network of routines and behaviors that we carry out with little to no thought whatsoever. As neuroscientist David Eagleman writes in Incognito, “Brains are in the business of gathering information and steering behavior appropriately. It doesn’t matter whether consciousness is involved in the decision making. And most of the time, it’s not.” Habits are the brain’s own internal productivity drivers. In The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business, writer Charles Duhigg does a deep dive into the science of habits to explain how they work and how we can change them. Opencoffee.gr. EGG - Enter Grow Go. People & Ideas — Knowledge to share. Home. HOME. Ο δεκάλογος για τη σωτηρία της Ελλάδας... “Μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας.

Ο δεκάλογος για τη σωτηρία της Ελλάδας...

Μόνοι μας θα θεραπευτούμε…” Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε και στους ακόμη δυσκολότερους που έρχονται, η κοινωνία μας θα πρέπει να συμφωνήσει σε μερικά βασικά σημεία αν θέλουμε να προχωρήσουμε παραπέρα και να μην ...τελειώσουμε ως χώρα του αναπτυγμένου κόσμου. Ας προσπαθήσουμε να τα κωδικοποιήσουμε και να σκεφτούμε όλοι μαζί αν θα τα υιοθετήσουμε ως λαός και πολιτεία για να πατήσουμε πάνω τους και να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. 1. Είμαστε μια χώρα που προς το παρόν η θέση της είναι στα όρια των αναπτυγμένων χωρών. :zenhabits. dEASY - digital easy living. Part II. Opinion articles and commentaries from the world’s top economists and geopolitical strategists - Project Syndicate.

TED: Ideas worth spreading.