background preloader

På flykt

Facebook Twitter

Filmer — glimt.nu. Här är skolan som dubblerade skolresultaten på fem år. Ett stenkast från höghusen i Bredäng ligger det välmående villasamhället Mälarhöjden.

Här är skolan som dubblerade skolresultaten på fem år

Skillnaden mellan de två stadsdelarna brukar beskrivas som en av Stockholms största klassklyftor - Det är egentligen bara en enda väg som skiljer dem åt. Men skillnaderna mellan områdena är jättestora. I Mälarhöjden bor höginkomsttagare, som funnits i Sverige mycket lång tid. Medan här i Bredäng är segregationen stor och de flesta kommer från andra länder ursprungligen, fortsätter Kristina Tranetoft. “De vill inte ha sina barn i en mångkulturell skola” Nästan 90 procent av eleverna på Bredängsskolan har utländsk bakgrund och de flesta av elevernas föräldrar har ingen högskoleutbildning.

Biträdande rektor Kristina Tranetoft bor själv i Bredäng och har sitt barn på skolan hon jobbar på. ”Det finns inte resurser för alla” Under rekordåret 2015 sökte 1 255 600 personer asyl för första gången i EU. 333 350 personer beviljades samma år skydd.

”Det finns inte resurser för alla”

Sedan dess har antalet förstagångsasylsökande sjunkit för varje år det finns tillgänglig statistik. Förra året, 2018, sökte drygt 580 000 personer asyl i EU-länder för första gången, cirka 11 procent färre än 2017. Nästan 333 400 beviljades samma år asyl, vilket är nästan 40 procent färre än 2017. I slutet av året väntade 889 000 ärenden fortfarande på beslut. Sverige: Även i Sverige har antalet asylansökningar sjunkit för varje år sedan den stora flyktingströmmen 2015. En värld på flykt - SVT Nyheter.

SOS - skolan och Sverige. ”Känslan av utanförskap leder till kriminalitet” Polisen delar in Sveriges utsatta områden i tre kategorier: Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället.

”Känslan av utanförskap leder till kriminalitet”

Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som: offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje mannarkotikahandel som bedrivs öppetett utåtagerande missnöje mot samhället. För 130 år sedan var det svenskar som flydde. Flyktingar.

För 130 år sedan var det svenskar som flydde

Det går inte en dag utan att flyktingar och invandring debatteras i media. Men när vi i dag pratar om invandringen till Sverige, finns det saker vi inte får glömma utan snarare bör ha i åtanke: Under en 60 år lång period, från 1851 till 1910, emigrerade fler än 1 170 000 människor från Sverige till andra länder. De allra flesta, närmare 950 000, reste till USA. Emigrationen nådde sin topp på 1880-talet då omkring 50 000 personer flyttade iväg varje år! Mitt hemlän Halland hörde till de landsdelar som drabbades allra värst. Jag känner ingen som skäms över de släktingar som flyttade till USA. Workshop Flykting vid gränsen. Workshop På flykt. Utvandrare. SO-didaktik nr 2 2016 by SO-didaktik. Emigrationsutredningen : Bilaga VII : Utvandrarnes egna uppgifter. Denna sjunde bilaga till Emigrationsutredningen har digitaliserats av Harvard University Library och i mars 2013 anpassats till Projekt Runeberg av Ralph E.

Emigrationsutredningen : Bilaga VII : Utvandrarnes egna uppgifter

This volume was scanned by Harvard University Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources. Välkommen till Swede Hollow: en svensk slum. På satellitfoton och på Google Earth ser platsen ut som ett mörkt sår i stadslandskapet.

Välkommen till Swede Hollow: en svensk slum

Mellan motorvägar och gator i St Paul, Minnesota, löper en liten remsa av växtlighet, till synes överbliven. Vägen ned i dalgången från gatu­nivån går genom Drewry's tunnel, byggd någon gång på 1870- eller 80-talet, anpassad för häst och vagn. Väl inne möts vi av vad som ser ut som "orörd natur": hela dal­sänkan är i dag en närmast söndervuxen park, kokande av grönska i högsommarvärmen. På stigen en bit ned stannar tre rådjur upp och iakttar oss. Men precis där de står gick för hundra år sedan en hårt trafikerad järnväg. Bilden av den svenska emigranten är i högre grad än vad vi själva förstår präglad av Vilhelm Mobergs Karl Oskar och Kristina.

Mobergs utvandrare reser redan på 1850-talet – men de flesta av de 1,3 miljoner svenskar som emigrerar lämnar Sverige betydligt senare, med en topp kring förra sekelskiftet. . – Ja, barnadödligheten var sannolikt hög nere i Swede Hollow. Debatt om flyktingar med alla partier. Tonåringar på flykt. Flyktingar och migration. Efter flykten. Rana är 10 år.

Efter flykten

I stället för att sova ligger hon och oroar sig över var hennes familj ska ta vägen härnäst. Hennes framtid är osäker. Rana är på flykt, tillsammans med miljontals andra som precis som hon tvingats lämna sina hem. Vi blickar tillbaka på vad som egentligen har hänt de senaste åren. Detta är flyktingkrisen. Kriget börjar - och tar inte slut Den arabiska våren blir början på en konflikt, och en humanitär kris, som ska komma att pågå längre än vad någon vid det här laget kan ana. Samtidigt som protesterna mot Assad-regimen växer i Syrien blir situationen för landets befolkning allt svårare. Läs mer: Därför flyr Syrierna Förutom den egna regimen börjar terrorgruppen Islamiska Staten ta över allt större områden i Irak och Syrien. I april 2013 varnar FN-organet UNHCR:s högsta chef, Antonio Guterres, för att det som händer i Syrien kommer att få stora globala konsekvenser.Två miljoner syriska flyktingar befinner sig på flykt i slutet av året.

Resorna som aldrig når fram 60 miljoner.