background preloader

Proposal Jongeren en Rouw

Facebook Twitter

Begeleiden van groepen: Groepsdynamica in praktijk - J.L.M. Remmerswaal. Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas is één van de grootste denkers in de naoorlogse periode van de twintigste eeuw. Zijn ethische filosofie is geïnspireerd door zijn ervaring als frans militair in de Tweede Wereldoorlog. Ondanks zijn joodse afkomst heeft hij zijn krijgsgevangenschap in Duitsland overleefd. Levinas sloot zich niet af voor de gruweldaden die zich daar voltrokken, ze spoorden hem juist aan tot een pleidooi voor een betere en humane omgang tussen mensen.

Volgens Levinas is de medemens niet slechts een ander persoon, maar verschijnt als een vreemde ander. Om het overstijgende anders-zijn van de ander te benadrukken schrijft hij de Ander herhaaldelijk opzettelijk met een hoofdletter. De Ander is geen object waar ik gebruik van kan maken. Door de Ander centraal te stellen, zet Levinas zich af tegen een filosofische traditie die zich voornamelijk richt op het ego. Interview met Levinas. Reint Jan Renes. Dr. Reint Jan Renes (1970) is per 1 september 2011 benoemd tot Lector binnen het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein. Hij studeerde Sociale & Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in de Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tot voor kort werkte hij als universitair hoofddocent bij de vakgroep Communicatiewetenschap van de Wageningen Universiteit.

Hij heeft tevens als projectleider in diverse toegepaste projecten concreet werk gemaakt van het toepassingsgericht ontwikkelen en inzetten van wetenschappelijke onderzoeksresultaten, en laat dit ook in recente publicaties zien. Reint Jan is gespecialiseerd in onderzoek naar (gezondheid)communicatie en gedragsverandering. Middagsymposium Trajectzorg. In 2013 is in de regio Utrecht gestart met Trajectzorg voor jongeren die gesloten geplaatst worden. Deze nieuwe werkwijze heeft als doel een korter verblijf in geslotenheid, meer aansluiting bij de eigen hulpvraag en een soepele overgang van gesloten naar een duurzaam vervolgtraject. Hogeschool Utrecht heeft samen met de Trajectzorg-organisaties twee jaar onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van deze nieuwe werkwijze.

Tijdens dit symposium worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd en zijn er workshops met belangrijke thema’s voor Trajectzorg. Bijvoorbeeld: Wat doe je in een relatief korte periode van gesloten verblijf? Wilt u hierover meepraten én daarbij gevoed worden door actuele kennis en onderzoeksresultaten? Programma Tijdstip en locatie Donderdag 14 januari 2016 van 12.00 tot 17.00 uur. Doelgroep Hulpverleners, groepsleiders, gedragsdeskundigen, beleidsmedewerkers, managers, docenten, studenten en onderzoekers. Meer informatie en aanmelden Georganiseerd door. Kenniskring Andrea Donker - HOGESCHOOL UTRECHT - LECTORAAT WERKEN IN JUSTITIEEL KADER.

Ik ben Andrea Donker. Sinds voorjaar 2010 ben ik verbonden aan het lectoraat Werken in Justitieel Kader. Ik werk voornamelijk mee aan de lopende onderzoeken rond het thema reclassering binnen de onderzoekslijn Professionaliteit. De meeste tijd besteed ik aan het onderzoek rond Effectieve professionals en de werkalliantie. Functie Op 15 maart 2012 ben ik benoemd tot functioneel lector Regie van Veiligheid bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht.

Achtergrond Na mijn studies Medische Biologie en Cognitieve Psychologie (UvA) rolde ik de criminologie in door mijn eerste aanstelling aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), waar ik de opdracht kreeg in kaart te brengen wat er sinds de affaire Buikhuisen was bereikt in het onderzoek naar biopsychologische factoren van crimineel gedrag. Mijn meest recente publicaties zijn: • Donker, A.G., Bulten, R, Thornberry, T.P., & Matsuda, M. (2012). Home - RVS Midden Nederland. BackUP Aanmeldformulier verwijzers Back UP - BackUP. DVHN 20130601 Janneke Patty. Kenniskring Andrea Donker - HOGESCHOOL UTRECHT - LECTORAAT WERKEN IN JUSTITIEEL KADER. Bijzonder beroep: Daan Westerink is rouwdeskundige. Daan Westerink is naast journalist en docent Journalistiek ook docent rouw en verlieskunde. Ze is een veelgevraagde spreker over het onderwerp en wat mij vooral interesseert is waarom ze gekozen heeft voor een specialisatie daarin? ‘’Na mijn studie journalistiek heb ik bij verschillende media gewerkt, onder andere zeven jaar bij Endemol.

Na vijf jaar daar gewerkt te hebben overleed mijn vader plotseling. Op dat moment had ik twee dochters van een en tweeënhalf jaar oud en ineens was ik wees. Een fascinatie die bij Daan altijd is blijven hangen is dat de buitenwereld denkt te weten hoe je met rouwen en verlies om moet gaan. ‘’Er werd vroeger heel erg geloofd dat je het in fases rouwt en dat je je verdriet eerst moet verwerken voordat je weer verder kan gaan met de toekomst.’’ Door haar eigen verdriet is ze volgens haarzelf geen betere rouwdeskundige: ‘’Ik kan mijn eigen verlies van een afstand bekijken. Wat kun je het beste doen als je iemand wil steunen die rouwt? Door: Simone Lenkens. Worldwide displacement hits all-time high as war and persecution increase. News Stories, 18 June 2015 Global Trends 2014 GENEVA, June 18 (UNHCR) – Wars, conflict and persecution have forced more people than at any other time since records began to flee their homes and seek refuge and safety elsewhere, according to a new report from the UN refugee agency.

UNHCR's annual Global Trends Report: World at War, released on Thursday (June 18), said that worldwide displacement was at the highest level ever recorded. It said the number of people forcibly displaced at the end of 2014 had risen to a staggering 59.5 million compared to 51.2 million a year earlier and 37.5 million a decade ago. The increase represents the biggest leap ever seen in a single year.

Globally, one in every 122 humans is now either a refugee, internally displaced, or seeking asylum. Since early 2011, the main reason for the acceleration has been the war in Syria, now the world's single-largest driver of displacement. Half of all refugees are children Europe (up 51%) Sub-Saharan Africa (Up 17%) Taxonomie menukaart. Taxonomie menukaart. NJR Panel — NJR. In samenwerking met ACM heeft NJR onderzocht hoe jongeren denken over hun online privacy.

Bekijk hier het onderzoeksverslag digitaal: Jongeren over online privacy Het panelonderzoek is onderdeel van een campagne rondom apps van ACM, genaamd 'Elke app heeft een prijs'. Je leest er hier meer over. Jongeren zijn de toekomst. Cliché maar waar. Daarom is het belangrijk om te weten wat jullie mening is.

Om dit te weten te komen voert NJR onderzoeken uit onder het NJR Panel. Lees hier de laatste panelonderzoeken digitaal: Wil je meer weten of wil jij meedoen aan het panel met jouw school? Elke vijf jaar rapporteert de Nederlandse overheid aan het VN-comité inzake de Rechten van het Kind hoe het staat met de rechten van kinderen in Nederland. Onderzoeksmethoden | Wetenschap: Onderzoek. Er zijn verschillende soorten onderzoek: fundamenteel versus praktijkgericht onderzoek (bureua onderzoek en veldonderzoek) en kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Stromingen die we onderscheiden op het gebied van onderzoek doen, zijn de empirisch-analytische stroming, de interpretatieve stroming en kritisch-emancipatorisch. Bij iedere stroming past een bepaalde onderzoeksmethode. De onderzoeksmethoden en stromingen worden nader toegelicht. Wat is onderzoek? Een onderzoek is te vergelijken met een reis, waarin je verschillende routes kunt nemen. Uitgangspunten van onderzoek Er zijn praktische aandachtspunten voor onderzoek: het maken van een onderzoeksplan, het formuleren van een probleemstelling, het bepalen van de deadline etc. Fundamenteel en praktijkgericht onderzoek Fundamenteel onderzoek Studenten aan de universiteit krijgen vaak met fundamenteel onderzoek te maken. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek onderzoeksmethoden Empirisch-analytisch Interpretatief Kritisch-emancipatorisch. Oratie westenberg. Wat is het verschil tussen ecologische pedagogiek en gewone pedagogiek? - HoeWatWaarom.

De ecologie heeft, in verband met opvoeding, te maken met het geheel van relaties tussen kinderen en opvoeders. Er wordt uitgegaan van een onderlinge verbondenheid met alles en alles beïnvloedt elkaar. In de gewone pedagogiek, de manier waarop wordt opgevoed, leert de opvoeder een kind de regels, waarden, normen, omgangsvormen enz. dus begeleidt de ouder het kind in de ontwikkeling tot het ‘klaar’ is om zelfstandig verder te kunnen leven en zich heeft aangepast aan de samenleving. In de ecologische pedagogiek gaat men ervan uit dat een kind niet alleen zich moet laten opvoeden en zich moet schikken in wat opvoeders bepalen voor hen. Een opvoeder moet ook op een andere manier naar het kind kijken, want het kind kan ook hen opvoeden. het kan volwassenen ook beïnvloeden en hen iets leren.

Ecologische pedagogiek is een moderne manier van beschaafd denken over opvoeden en opgroeien. Ecologie moet je dus zien als een wisselwerking en dat is het in feite ook. 694 dagen geleden. Baumesiter,%20Shapiro%20%26%20%20Tice,%20Two%20kinds%20of%20identity%20crisis. Getting a life: The emergence of the life story in adolescence. The Development of Autobiographical Reasoning in Adolescence and Beyond: New ... Adolescenten Habermas - Google Scholar. Narrative Development in Adolescence: Creating the Storied Self. Ontwikkelingspsychologie. The Co-authored Self: Family Stories and the Construction of Personal ... - Kate C. McLean. ‘The Dual Process Model of Coping with Bereavement.’ ‘The Dual Process Model of Coping with Bereavement.’