background preloader

Proposal Jongeren en Rouw

Facebook Twitter

Begeleiden van groepen: Groepsdynamica in praktijk - J.L.M. Remmerswaal. Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas is één van de grootste denkers in de naoorlogse periode van de twintigste eeuw.

Emmanuel Levinas

Zijn ethische filosofie is geïnspireerd door zijn ervaring als frans militair in de Tweede Wereldoorlog. Ondanks zijn joodse afkomst heeft hij zijn krijgsgevangenschap in Duitsland overleefd. Levinas sloot zich niet af voor de gruweldaden die zich daar voltrokken, ze spoorden hem juist aan tot een pleidooi voor een betere en humane omgang tussen mensen. Volgens Levinas is de medemens niet slechts een ander persoon, maar verschijnt als een vreemde ander.

Om het overstijgende anders-zijn van de ander te benadrukken schrijft hij de Ander herhaaldelijk opzettelijk met een hoofdletter. Door de Ander centraal te stellen, zet Levinas zich af tegen een filosofische traditie die zich voornamelijk richt op het ego. Interview met Levinas. Reint Jan Renes. Dr.

Reint Jan Renes

Reint Jan Renes (1970) is per 1 september 2011 benoemd tot Lector binnen het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein. Hij studeerde Sociale & Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in de Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tot voor kort werkte hij als universitair hoofddocent bij de vakgroep Communicatiewetenschap van de Wageningen Universiteit. Hij heeft tevens als projectleider in diverse toegepaste projecten concreet werk gemaakt van het toepassingsgericht ontwikkelen en inzetten van wetenschappelijke onderzoeksresultaten, en laat dit ook in recente publicaties zien. Daarnaast heeft hij ervaring als wetenschappelijk adviseur in diverse commissies. Middagsymposium Trajectzorg. In 2013 is in de regio Utrecht gestart met Trajectzorg voor jongeren die gesloten geplaatst worden.

Middagsymposium Trajectzorg

Deze nieuwe werkwijze heeft als doel een korter verblijf in geslotenheid, meer aansluiting bij de eigen hulpvraag en een soepele overgang van gesloten naar een duurzaam vervolgtraject. Hogeschool Utrecht heeft samen met de Trajectzorg-organisaties twee jaar onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van deze nieuwe werkwijze. Kenniskring Andrea Donker - HOGESCHOOL UTRECHT - LECTORAAT WERKEN IN JUSTITIEEL KADER. Ik ben Andrea Donker.

Kenniskring Andrea Donker - HOGESCHOOL UTRECHT - LECTORAAT WERKEN IN JUSTITIEEL KADER

Sinds voorjaar 2010 ben ik verbonden aan het lectoraat Werken in Justitieel Kader. Ik werk voornamelijk mee aan de lopende onderzoeken rond het thema reclassering binnen de onderzoekslijn Professionaliteit. De meeste tijd besteed ik aan het onderzoek rond Effectieve professionals en de werkalliantie. Functie Op 15 maart 2012 ben ik benoemd tot functioneel lector Regie van Veiligheid bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht. Home - RVS Midden Nederland. BackUP Aanmeldformulier verwijzers Back UP - BackUP. DVHN 20130601 Janneke Patty. Kenniskring Andrea Donker - HOGESCHOOL UTRECHT - LECTORAAT WERKEN IN JUSTITIEEL KADER. Bijzonder beroep: Daan Westerink is rouwdeskundige. Daan Westerink is naast journalist en docent Journalistiek ook docent rouw en verlieskunde.

Bijzonder beroep: Daan Westerink is rouwdeskundige

Ze is een veelgevraagde spreker over het onderwerp en wat mij vooral interesseert is waarom ze gekozen heeft voor een specialisatie daarin? ‘’Na mijn studie journalistiek heb ik bij verschillende media gewerkt, onder andere zeven jaar bij Endemol. Na vijf jaar daar gewerkt te hebben overleed mijn vader plotseling. Op dat moment had ik twee dochters van een en tweeënhalf jaar oud en ineens was ik wees. Mijn moeder was 18 jaar daarvoor al overleden toen ik pas veertien was. Worldwide displacement hits all-time high as war and persecution increase.

News Stories, 18 June 2015 Global Trends 2014.

Worldwide displacement hits all-time high as war and persecution increase

Taxonomie menukaart. Taxonomie menukaart. NJR Panel — NJR. In samenwerking met ACM heeft NJR onderzocht hoe jongeren denken over hun online privacy.

NJR Panel — NJR

Bekijk hier het onderzoeksverslag digitaal: Jongeren over online privacy Het panelonderzoek is onderdeel van een campagne rondom apps van ACM, genaamd 'Elke app heeft een prijs'. Je leest er hier meer over. Jongeren zijn de toekomst. Cliché maar waar. Lees hier de laatste panelonderzoeken digitaal: Wil je meer weten of wil jij meedoen aan het panel met jouw school? Elke vijf jaar rapporteert de Nederlandse overheid aan het VN-comité inzake de Rechten van het Kind hoe het staat met de rechten van kinderen in Nederland. Wetenschap: Onderzoek. Er zijn verschillende soorten onderzoek: fundamenteel versus praktijkgericht onderzoek (bureua onderzoek en veldonderzoek) en kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Wetenschap: Onderzoek

Stromingen die we onderscheiden op het gebied van onderzoek doen, zijn de empirisch-analytische stroming, de interpretatieve stroming en kritisch-emancipatorisch. Bij iedere stroming past een bepaalde onderzoeksmethode. De onderzoeksmethoden en stromingen worden nader toegelicht. Oratie westenberg. Wat is het verschil tussen ecologische pedagogiek en gewone pedagogiek? - HoeWatWaarom. De ecologie heeft, in verband met opvoeding, te maken met het geheel van relaties tussen kinderen en opvoeders.

Wat is het verschil tussen ecologische pedagogiek en gewone pedagogiek? - HoeWatWaarom

Er wordt uitgegaan van een onderlinge verbondenheid met alles en alles beïnvloedt elkaar. In de gewone pedagogiek, de manier waarop wordt opgevoed, leert de opvoeder een kind de regels, waarden, normen, omgangsvormen enz. dus begeleidt de ouder het kind in de ontwikkeling tot het ‘klaar’ is om zelfstandig verder te kunnen leven en zich heeft aangepast aan de samenleving. In de ecologische pedagogiek gaat men ervan uit dat een kind niet alleen zich moet laten opvoeden en zich moet schikken in wat opvoeders bepalen voor hen. Een opvoeder moet ook op een andere manier naar het kind kijken, want het kind kan ook hen opvoeden. het kan volwassenen ook beïnvloeden en hen iets leren. Ook de wereld om hen heen kan voor een kind ‘opvoeder’ zijn, de materiële wereld en hun leefomgeving kan van invloed zijn op het opvoeden van een kind, want opvoeden staat immers gelijk aan beïnvloeden.

Baumesiter,%20Shapiro%20%26%20%20Tice,%20Two%20kinds%20of%20identity%20crisis. Getting a life: The emergence of the life story in adolescence. The Development of Autobiographical Reasoning in Adolescence and Beyond: New ... Adolescenten Habermas - Google Scholar. Narrative Development in Adolescence: Creating the Storied Self. Ontwikkelingspsychologie. The Co-authored Self: Family Stories and the Construction of Personal ... - Kate C. McLean. ‘The Dual Process Model of Coping with Bereavement.’ ‘The Dual Process Model of Coping with Bereavement.’