background preloader

Språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

Genrer/texttyper

Att visa och vägleda elever i skriv- och läsförmåga. En rapport från skolinspektionen visar att ”skolan måste ge eleverna bättre möjligheter att utveckla sin läsförståelse och skrivförmåga och därmed också sin förmåga att tänka, kommunicera och lära.

Att visa och vägleda elever i skriv- och läsförmåga

Framför allt behövs ett mer aktivt stöd från lärarna.” Explicit undervisning i skriv- och läsförmåga blir väldigt viktigt kommer man fram till. Det finns ett antal punkter som de ser som utvecklingsområden: Lässtrategier. Genrepedagogik & Cirkelmodellen. Vässa språket - om ämnesspråk i matematik och no. Vässa språket är namnet på Origos tema om vikten av att undervisa om språket i ämnesundervisningen.

Vässa språket - om ämnesspråk i matematik och no

Här nedan finns en kort beskrivning av, och länkar till, de olika artiklarna: I Susanne Jönssons klassrum har matematik och språk alltid varit en självklar mix. En kurs i genrepedagogik tog arbetet vidare och Susanne menar att det har blivit tydligare hur språket bär matematikkunskaperna. På skolan arbetar även Vlatka Glumac som är certifierad genrepedagog. Läs- och skrivundervisning : Höstterminens skrivprojekt i åk 1.

Under hösten har vi i åk 1 haft några pågående skrivprojekt.

Läs- och skrivundervisning : Höstterminens skrivprojekt i åk 1

Från början har jag försökt inspirera till skrivande genom spännande händelser, till exempel kring vårt mystiska ägg. Vi har återberättat händelseförloppet kring ägget, hur det plötsligt hamnade hos oss och hur det till slut kläcktes. Mer om vårt mystiska ägg kan ni läsa genom att klicka på länkarna nedan. Lässtrategier i ett kollegialt lärande. Låt oss bråka lite med Bedömningsstödet! Torsdagen den 25e november föreläste Katharina Andersson för oss.

Låt oss bråka lite med Bedömningsstödet!

Jag hade bett henne att vrida och vända, problematisera och belysa Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling ur olika aspekter och perspektiv. Det var inte en föreläsning som gav oss svar. I stället fick vi många frågor att fundera vidare kring. Åhörarnas pannor låg i djupa veck innan föreläsningen var över. (2015) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärares lärande. Josefin Nilsson Masteruppsats Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

(2015) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Lärares lärande

Dödssynden – Att förutspå, ställa frågor och reda ut oklarheter. Magnus Persson professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Malmö högskola ifrågasätter myten om den goda litteraturen och pekar istället på hur litteraturen kan hjälpa oss att bli kritiska medborgare genom att den utmanar våra åsikter och värderingar.

Dödssynden – Att förutspå, ställa frågor och reda ut oklarheter

Persson menar att skönlitteraturen kan träna oss i att pröva olika perspektiv och leva oss in i andras liv och tankar samt att läsning av skönlitteratur kan vara en kreativ och lustfylld sysselsättning. Det låter ju fint och bra men hur får jag detta att ske tillsammans med elever som inte gillar att läsa? Det sistnämnda, att läsning är en lustfylld sysselsättning, är det få av mina gymnasieelever som nämner när vi talar om skönlitteratur. Ja, de nämner inte det där om kritiska medborgare, åsikter, värderingar och perspektiv heller om jag ska vara ärlig. I de klasser jag undervisar är det enligt mina högst ovetenskapliga studier oftast max en tredjedel av eleverna som läser skönlitteratur.

Forts språkliga mål, lägesord. Instruerande genren. Idag fortsatte vi med NC-uppgiften kring språkliga mål.

Forts språkliga mål, lägesord. Instruerande genren.

Den här gången med fokus på lägesord. Först var vi så klart tvungna att reda ut vad lägesord är. Detta stämde precis med vad vi jobbar med i engelskan. Så vi kopplade till och påminde oss om vad orden dessutom heter på engelska. Idag var det viktigt att man kände sig säker på de geometriska objekten när lektioen var slut.

Vi jobbar med den begreppsliga förmågan så klart och den kommunikativa, vilket också syns på tavlan. Grejen idag var förutom att repetera de geometriska objekten att alltså träna lägesorden. Samtidigt som större delen av klassen jobbade på i boken efter denna övning så samlade jag mina nyaste flerspråkigaelever på mattan och repeterade målet igen. Skriva med egna ord. En av de största utmaningarna under min tid som lärare har varit att undervisa eleverna i skrivutveckling både när det gäller att skriva egna texter med fördjupat innehåll och att svara reflekterande på frågor med egna ord.

Skriva med egna ord

Jag undervisar elever som har svenska som sitt andraspråk i svenska och SO och har därmed haft en stor medvetenhet i att arbeta språkutvecklande. Vilket har inneburit att vi har läst svåra texter högt och diskuterat dess innehåll i klassrummet. Därefter har jag förväntat mig att eleverna ska svara med goda faktakunskaper samt reflekterande och dra egna slutsatser utifrån den kunskap de har fått. Dessvärre lyckas de inte så ofta med detta vilket har resulterat i att jag har försökt att skriva om lärobokstexterna (förenklat), gjort exempeluppgifter och gett tydlig respons på hur uppgiften ska besvaras.

Det har oftast gett bra resultat på den uppgiften. Indiegogo. The Goggo Story Cards are an inspirational toolbox for creativity!

indiegogo

It doesn’t matter if you are 4 or 40 – you will be just as excited to see how good a storyteller you can be if you just get a helping hand! With the practically unlimited combinations of cards the box will never run out of new thrilling stories while you, your family and friends develop your creativity skills! ONE FOR ME - ONE FOR A REFUGEE CHILD. In order to spread the potential of the Story Cards to those who really would benefit the most, for every sold box of Story Cards, one will also be given to a refugee child. INVENTION FOR CREATIVITY. How to do it? "...but already after a few weeks on his space travel he began to feel lonely and decided to write a letter, as message in a bottle for outer space ... ". The Goggo Story Cards Box (L) A set of 140 cards in 4 categories inside a beautiful wooden box that will never run out of stories. Travelpack: Goggo to go (S)

– om nyanlända, inkludering, flerspråkighet & utbildning.