background preloader

Arxius

Facebook Twitter

Arxius i Gestió Documental. Departament de Cultura. IAH - Interf cie de cerca. Portal de Archivos Españoles. Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació - CRAI UB. Museu Frederic Mares. Arxiu del Museu Frederic Mares. Acta de la Junta de l'Institut d'Estudis Empordanesos per Eduardo Rodeja, president, i Ramón Guardiola Rovira, secretari, a Frederic Marès.

Arxiu del Museu Frederic Mares

Servei didàctic. Arxiu Nacional de Catalunya. Foto: Daria/ epicantus.tumblr.com Posem a disposició del professorat i de l’alumnat de primària i secundària, recursos per tal d'apropar els joves a les fonts documentals i al descobriment de la història.

Servei didàctic. Arxiu Nacional de Catalunya

El Blog del Servei Didàctic presenta per als alumnes, propostes per a realitzar el Treball de Recerca i recursos metodològics de suport per a l'observació i l'anàlisi dels documents, en tant que font històrica. Els docents hi trobaran dossiers didàctics i materials de suport vinculats al currículum i que promouen el treball competencial. Més de 400.000 pàgines de documents digitalitzats i de 150.000 imatges a l'abast de tothom, 24 hores al dia, els 365 dies de l’any. Arxiu Nacional de Catalunya.

Diverses visualitzacions de documents i imatges digitalitzades de l'ANC a través d'un iPAD En els darrers quinze anys s’ha produït un canvi d’orientació radical en les estratègies de comunicació i difusió de les institucions que gestionen el patrimoni cultural, i fins i tot en el propi concepte d’usuari.

Més de 400.000 pàgines de documents digitalitzats i de 150.000 imatges a l'abast de tothom, 24 hores al dia, els 365 dies de l’any. Arxiu Nacional de Catalunya

Aquestes transformacions han conduït professionals i ciutadans a la percepció i a l’ús d’aquest patrimoni des de perspectives diferents a les tradicionals. Un dels exemples més notoris d’aquesta evolució s’ha produït en l’àmbit de les institucions que gestionen el patrimoni documental, com és el cas dels arxius. El document amb valor històric i informatiu ha deixat de ser un element passiu, objecte només d’interès acadèmic. Des dels arxius se n’han potenciat nous usos i noves formes d’accedir-hi, en funció dels nous interessos sorgits entre usuaris del món educatiu, professional o de l’oci cultural, procurant adaptar l’oferta a les necessitats de cada grup.

Portada del Archivo Histórico Nacional - Archivo Histórico Nacional - Ministerio de Cultura y Deporte. La Pieza del Mes en el Archivo Histórico Nacional.

Portada del Archivo Histórico Nacional - Archivo Histórico Nacional - Ministerio de Cultura y Deporte

Diciembre 2019 "Ramón Menéndez Pidal y el Archivo Histórico Nacional". Este mes de diciembre concluye el “Bienio Pidalino (2018-2019)”. Es por ello, que el Archivo Histórico Nacional, institución que contribuyó en una gran medida a sus investigaciones, se sume a esta conmemoración exponiendo algunos de los documentos que sobre figura tan destacada de las letras españolas conserva en sus fondos. La Asociación de Amigos del Archivo Histórico NacionalEnlace externo, se abre en ventana nueva La Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional se creó con la finalidad de promover y realizar acciones encaminadas a lograr una mejor protección, conocimiento y difusión de los fondos conservados en el Archivo Histórico Nacional, colaborando con este Archivo para potenciar sus funciones de carácter social y cultural.Entre las actividades dirigidas a sus socios están las visitas a distintos archivos de la villa de Madrid.

Página web de la REBAE. Catàleg Web Sierra. Manuscrits / Fons i col·leccions / Inici - Biblioteca de Catalunya. Prop de 20.000 manuscrits i 500.000 cartes, textos tan emblemàtics com les Homilies d'Organyà (s.

Manuscrits / Fons i col·leccions / Inici - Biblioteca de Catalunya

XIII), el Llibre de l'orde de cavalleria, de Ramon Llull, cançoners provençals i catalans (s. XIV-XV), la Crònica, de Desclot, els Viatges, del baró de Maldà (s. XVIII), l'Oda a la Pàtria, de Bonaventura C. Aribau (1833), L'Atlàntida i altres originals de Jacint Verdaguer, i nombrosos manuscrits dels principals autors catalans del s. XX, com Eugeni d'Ors, Carles Riba, Josep M. de Sagarra o Josep Pla, entre d'altres. + informació a Cerca Fons i col·leccions Catàleg. Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1980. Arxiu Nacional de Catalunya. En motiu de la commemoració del Dia nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i les vícti­mes de la repressió de la dictadura franquista i del 75è ani­versari de l’afusellament del president Lluís Companys, es dóna a conèixer aquesta guia que és el resultat de 10 anys de tasques de tractament i descripció arxivística aplicades sobre una de les sèries documentals més importants per conèixer l’abast de la repressió a Catalunya.

Guia de la sèrie documental Procediments Judicials Militars (Sumaríssims) 1939-1980. Arxiu Nacional de Catalunya

L’Arxiu Nacional ja des dels seus inicis, l’any 1980, treballa per preservar, entre d’altres, els testimonis documentals de la repressió, facilitar l’accés a les fonts i difon­dre’n el seu contingut. Amb aquest objec­tiu, s’han destinat molts recursos per conser­var i fer accessibles els fons dels centres penitenciaris de Barcelona, es­pecialment els de la Presó Model que conté els expedients de moltes persones empreso­nades per la seva condició d’antifranquistes. Inici. Arxiu Nacional de Catalunya.

Trencadis, Fons locals digitalitzats - Xarxa de Biblioteques Municipals. Arxius i Gestió Documental. Departament de Cultura. Lidia Bocanegra: Guerra Civil española y exilio republicano. A la memoria de mi abuelo: Alfonso Barbecho Rodríguez (13 enero 1913 / 8 julio 2007) Registro bibliográfico: exilios Exilios “Congrés Internacional sobre l’exili als Països Catalans (1939-1978)” en Papers, Barcelona, 4-11 d’octubre de 1989, CEHI, Universitat de Barcelona; Fundació Congrés de Cultura Catalana; Fundació Jaume Bofia, Barcelona, 1989.

Lidia Bocanegra: Guerra Civil española y exilio republicano

“El derecho de asilo, España y la opinión latinoamericana”, La Prensa, 11/8/39. ABELLÀN, JOSÉ LUÍS (coord.); El exilio español de 1939, Vol. Catalunya. Premsa Llibertaria en Català. 1937-1938. Memoriaesquerra.cat.