background preloader

Forskning

Facebook Twitter

Visa enskild publikation. På spaning med Dr. Ross W Greene – Collaborative Problem Solving. ”Barn vill göra rätt om de kan”. Det är en av mina grundpelare som lärare och människa. Uttrycket är hämtat från Dr. Ross W Greene, doktor och forskare vid Harvard Medical School i Boston. I tidigare inlägg har jag belyst arbetet kring elever med problemskapande beteenden.

En stor utmaning men samtidigt en möjlighet. En möjlighet att förändra förutsättningarna för en del av mina elever, oavsett dess problematik. För att få ytterligare stöd samt utvecklas har jag med tips från en elevs vårdnadshavare, läst Dr. Greene menar att vissa barn inte klarar av när kraven blir för höga. Men HUR?!?! Enligt Dr. Som ett led i arbetet har Dr. Korg A – innehåller beteenden som är värda att sätta igång och uthärda ett utbrott för.

Korg B – innehåller beteenden som är viktiga men inte värda ett utbrott för att igenom. Korg C – innehåller mindre viktiga beteenden/aktiviteter som man ”bortser” ifrån då den tar bort onödiga frustrationer. 1. 2. 3. Att diskutera: Litteratur och artiklar: Greene, R W. Lågaffektivt bemötande – Metod och förhållningssätt. Som pedagog i mitt klassrum möts jag ständigt av ”utmaningar”. Dess karaktär och form är oftast av olika art och de allra flesta klarar jag av att hantera, enskilt eller tillsammans med elever/föräldrar, i kollegiet eller tillsammans med elevhälsoteamet. Utmaningarna är en del av min vardag och utvecklar mig som lärare. De syftar till stor del på undervisningen, dess innehåll och mål, och är en del av arbetet med att alla elever ska lyckas. Men jag möts även av utmaningar av helt annan karaktär, där jag som pedagog och lärare inte alltid känner mig trygg i hur jag skall hantera dem.

Under hösten har jag läst boken Problemskapande beteende – vid utvecklingsmässiga funktionshinder av psykolog Bo Hejlskov Elvén. KravsituationerKonflikterSkällAtt inte förståPlötsliga oljudPlötsliga ändringar Ett av de effektivaste sätten att begränsa problemskapande beteende i form av utåtriktat beteende och självskada är att i första hand se till att man inte ökar elevens affekt.

Låg-affektivt bemötande: Forskning om undervisning och lärande.