background preloader

Reading to Learn

Facebook Twitter

Film om genrepædagogik i praksis. Produceret af Filmkompagniet i samarbejde med Sølystskolen i Silkeborg og Mette Vedsgaard Christensen,Videncenter for Sprog, Læsning og Læring, VIA University College.Hele filmen kan ses på Filmkompagniet Hele filmen kan ses på Filmkompagniet Nyhedsbrev om filmen.

Film om genrepædagogik i praksis

Detaljerad läsning - Reading to Learn. Som jag tidigare berättat på vår skolutvecklingsblogg, deltar jag i en åttadagarskurs i Reading to Learn med Ann-Christin Lövstedt.

Detaljerad läsning - Reading to Learn

Jag kommer att föra loggbok och dokumentera mina framsteg (och bakslag?) Och reflektioner här. Under vår andra workshopomgång lärde vi oss mer om Detaljerad läsning. Jag bestämde mig för att testa att tillämpa detta i kursen svenska 3 för att på ett konkret sätt visa hur man kan närläsa och analysera en skönlitterär text. Förberedelse för läsning och detaljerad läsning - Reading to Learn. Sedan i januari har jag gått en kurs i Reading to Learn och den gångna veckan var kursledaren på besök i mitt klassrum för att jag skulle kunna få personlig feedback på mitt arbete med metoden.

Förberedelse för läsning och detaljerad läsning - Reading to Learn

Jag beslöt mig för att att använda de första stegen i cirkelns yttersta och mellersta ring: förberedelse för läsning, och detaljerad läsning under den lektion jag hade förberett för besöket. Klassen, min etta på SA-BET på Pauliskolan i Malmö, höll egentligen på med ett grupparbete om mänskliga rättigheter (samarbete med samhällskunskapen) så det här var ett avbrott och på sätt och vis en tjuvstart på något vi ska ägna oss åt efter lovet: klassiker! Det första videoklippet visar förberedelse för läsning och det andra visar detaljerad läsning. Tirsdag d. 24. september.

Cardijan CollegeBesøg på Cardijn College Cardijn College er en katolsk privatskole med elever fra 13-18 år - dvs. fra 7. klase til afsluttet highschool.

Tirsdag d. 24. september

Studietur til Adelaide og Melbourne. Reading to Learn - The Essentials by Melissa Phillips on Prezi. Interaction cycle.docx. Detailed Reading tips.docx. KVPS-Coaching - R2L final lesson plan for Where the wild things are.doc - Discussion. Berättelsestruktur #genrepedagogik. Home page. Comenius TEL4ELE. DISSEMINATION CONFERENCE COMENIUS PROJECT Teacher Learning for European Literacy Education / TeL4ELE. Fynd i bokhyllan! Språkutveckling med hjälp av metoden Reading to Learn. Alla skolans ämnen har ett eget språk.

Språkutveckling med hjälp av metoden Reading to Learn

Även texterna i de olika ämnena ser olika ut och tillhör olika genrer. En labbrapport i kemi är inte uppbyggd på samma sätt som ett recept i hemkunskap. Och ordvalen ser väldigt olika ut. Reading to Learn är en metod som ska hjälpa elever utveckla både läsning och skrivande, kopplat till ämnesspecifika texter och genrer för olika skolämnen. – Har du inget språk finns inget ämne, säger Camilla Lindskoug, förstelärare på Pauliskolan.

Tillsammans med Eva Bringéus, lektor på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, och ett 20-tal andra lärare i Malmö utbildar sig Camilla i metoden Reading to Learn. . – På den korta tiden vi har utbildats och arbetat med metoden har vi redan sett en förändring. . – Eleverna har generellt sett blivit mer benägna att aktivera sig under lektionerna, säger Camilla. Nu har vi avslutat arbetet med Klaras promenad. I veckan avslutade vi arbetet med Klaras promenad med att först göra en gemensam omskrivning och sedan individuella omskrivningar av hela boken i min förskoleklass.

Nu har vi avslutat arbetet med Klaras promenad

Eller individuella var de inte efter som vi arbetar med ASL och skriver i våra skrivpar. De två första inläggen om arbetet kan du läsa om här 1 och 2. I måndags startade jag lektionen med att jag tog fram Klaras promenad. Jag frågade eleverna vem boken handlade om, hönan Klara, och skrev upp det på tavlan. Vi fortsätter arbetet med Klaras promenad. I onsdags fortsatte jag arbetet med Klaras promenad i min förskoleklass.

Vi fortsätter arbetet med Klaras promenad

Ni kan läsa om det här. Efter att i tisdags arbetat med meningskonstruktionen var det nu dags att gå ned på stavningsnivå. Vi fortsatte att använda meningen Hönan Klara gick på en promenad över gården som utgångspunkt. Jag hade valt ut orden hönan, Klara, över och gården att arbeta med. Jag valde dem eftersom de är viktiga för berättelsen och är ljudenliga. Index. Klaras promenad. Efter att förra våren läst boken Skriva, läsa, lära av David Rose och J.R.

Klaras promenad

Martin så blev jag inspirerad att utvecklas inom Reading to learn. Detaljerad läsning - Reading to Learn. Genrekarta som verktyg för elevmedbestämmande. Nedan ser vi en genrekarta som jag brukar använda för att låta eleverna vara med och bestämma.

Genrekarta som verktyg för elevmedbestämmande

När jag använder kartan förstår eleverna att det mesta vi gör utgår från genre. Jag har försökt att lista texttyperna från mer talspråkslika återberättande texter till mer och mer skriftspråkslika texter. Självklart är det inte helt givet att språket i alla argumenterande texter är mer formellt än i alla instruktioner till exempel. DVD: Nærvær og ro i skolen. Genrepædagogik i praksis Genrepædagogik er sprogbaseret undervisning det vil sige, at læreren underviser i sprog og indhold på samme tid.

DVD: Nærvær og ro i skolen

Genrepædagogik er også stilladserende undervisning, hvor læreren hele tiden modellerer opgaveløsninger. Genrepædagogikken handler om at nærme sig sproget og en ny viden i et givet emne, ved sammen at finde sprogets struktur. Man lærer at forskellige tekster har forskellige formål. Hjem. Afsluttende-rapport-TeL4ELE.pdf. Index. Wombat Stew. Detaljerad läsning - Reading to Learn. Wonder-r2l-lesson-plan-part-2-jack.pdf. R2L Final lesson plan for Koala Lou.doc. Reading to learn. Målet med R2L:At undervise i og med svære, faglige eller skønlitterære tekster således at elevernes læseforståelse stilladseres og modelleres mens der læses, og således at alle elevers tekst- og sprogbevidsthed udvikles.

Metoden anvender en række skarpt definerede undervisningsaktiviteter som forekommer i en bestemt rækkefølge. Aktiviteterne er først lærerstyrede, senere skifter taletid fra lærer til elever efterhånden som stilladset fjernes. Index. Reading to Learn - Pedagogiska stöttningsstrategier. Home Page. The R2L Process - Reading to Learn South Africa. Welcome. David-Rose_book_1d. Skriva, läsa - lära. David Rose och J.R.Martin Hallgren & Fallgren (2013) Att skriva nyhetsartikel tillsammans – En utmanande uppgift. När jag nu jobbar med nyhetsartiklar med min femteklass kom jag på att det gäller att dels jobba med språket eftersom nyhetsartiklar har ett formellt språk där det förekommer många nominaliseringar, där substantiv uttrycker skeenden som i mer vardagligt tal skulle uttryckas av ett verb och ett substantiv, exempelvis kapitulation innebär att människor (substantiv) gav upp (verb).

Först läste jag ingressen detaljerat. Sedan läste vi resten av nyhetsartikeln stycke för stycke efter nyhetsfrågorna. Sedan gick jag igenom gången i rättsystemet fungerar. Efter detta skulle jag göra en gemensam omskrivning (skriva en nyhetsartikel tillsammans om en händelse som klassen har valt) men det visade sig vara alltför svårt. Eleverna förstod inte tillräckligt väl för att kunna göra en individuell omskrivning efter den, så jag fick backa bandet och göra en gemensam konstruktion (de skrev om originaltexten utifrån de överstrukna stödorden) parvis för att jobba igenom språket i artikeln. Home. Reading to Learn. Dagens reflektion – När elever som inte är vana med Reading to Learn tycker att det är för lätt. Den senaste tiden har jag märkt att de starkare eleverna, och även andra elever, kan uppleva som att de redan vet allt, är uttråkade eller tycker att det är alldeles för lätt.

Jag tror att det är lätt att tro att man vet allt redan när läraren inte ställer frågor som de inte vet svaret på (som de är vana vid) utan förbereder dem innan frågan ställs så att de vet vad de ska svara, enligt Detta tror jag går över när de förstår arbetssättet, men tills dess försöker jag införa flera svårare saker, idag pratade jag till exempel om ordgrupper, satser och meningar och lärde dem metaspråk. Vi arbetade också med meningskonstruktion där de fick göra så många meningar som möjligt av en komplex mening med flera satser. En annan idé är att vi får göra peel off grupper. De som tycker att det är för lätt får börja arbeta med uppgiften. Literacy and numeracy. Resources for teachers, students and parents. Fantastic Mr. Fox – förberedelse för läsning och detaljerad läsning.

Här genomför jag en detaljerad läsning av ett stycke ur Fantastic Mr Fox av Roald Dahl, sidorna 12 – 13. Texten är på engelska men jag måste genomföra den detaljerade läsningen på svenska eftersom så pass många är svaga i klassen. I en detaljerad läsning ska man ge så pass mycket stöttning (tala om vad meningen betyder, läsa meningen, visa på nyckelord/författargrepp) så att ingen elev ska behöva anstränga sig för att hänga med i betydelsen av texten. Jag har inte haft eleverna mer än några lektioner, eftersom jag var tvungen att hoppa in för någon som blivit långtidssjukskriven och de är inte bekanta med arbetssättet. Vi har sett filmen och jag har precis förklarat cirkelmodellen – att vi kommer läsa tillsammans nu för att sedan använda de orden vi stryker under för att skriva tillsammans och att de till sist ska skriva individuellt.

Hur jobbar man med Reading to Learn? Reading to Learn (R2L) är en utveckling av genrepedagogiken och skapades för att ge eleverna mer stöttning och mer explicit undervisning. Det som är speciellt för det här undervisningssättet är att läraren upprättar stödstrukturer för att få eleverna upp på högre och högre nivåer. Här ger jag inte någon längre introduktion, det går att läsa mer på den australiensiska hemsidan Istället ska jag prata om hur man går till väga när man undervisar. Vilket text ska jag jobba med?

Till att börja med väljer man en text. Innan undervisning – bearbetning av texten Sedan behöver man bearbeta texten. Arbetssättet heter Reading to Learn eftersom man går från läsandet av texter till att skriva gemensamt och avslutar med att eleverna skriver självständigt. Reading To Learn. Teaching as Learning. “Reading to Learn is one of the world’s most powerful literacy programs. It is designed to enable all learners at all levels of education to read and write successfully, at levels appropriate to their age, grade and area of study. The Reading to Learn strategies have been independently evaluated to consistently accelerate the learning of all students at twice to more than four times expected rates, across all schools and classes, and among students from all backgrounds and ability ranges.

The program has been developed over ten years with teachers of primary, secondary and tertiary students across Australia and internationally, to integrate reading and writing with teaching the curriculum at all year levels. The strategies apply cutting edge research in classroom learning, and language across the curriculum, in a form that is accessible, practical and meets the needs of teachers and students. R2L Genrers syften och steg. R2L Genrekarta. Den funktionella språkmodellen. Reading to Learn - The Essentials by Melissa Phillips on Prezi. Reading To Learn. Porträtt: David Rose. David Rose bestämde sig för att viga sitt liv åt ursprungsbefolkningens rättigheter. Han bosatte sig i öknen i centrala Australien, lärde sig det lokala språket pitjantjatjara och började att arbeta som lärare i skolan.

Där fanns ett gigantiskt behov. Många elever gick ut skolan utan tillräckliga kunskaper i att skriva och läsa engelska. – Barnen fick inte den utbildning de hade rätt till och behövde. De lärare som arbetade där visste inte hur de skulle möta eleverna. Reading to Learn. R2L-NyTid uppslag-2. Reading to Learn - mycket intressant. På twitter idag fick jag följande fråga: @Anna_Kaya , har du kommit i kontakt med "Reading 2 learn "? Jag är med i ett projekt kring språkutveckling och tycker att det är " kanon"! — ingeborg hull (@ingeborghull) January 21, 2012. Närläsning ger koll på kemin. – Kol. Bra, då markerar ni ordet ”kol”. Vad är kol? – Ett grundämne. Bra, då markerar ni ”grundämne”. Vad ingår kol i? – De flesta andra föreningar. Ja, det har jag också skrivit. . – Syre, väte, kväve. Reading to Learn. Ann-Christin Lövstedt. Flerspråkighet i fokus: Metodiken Reading to learn för alla.

Læsemagasinet - Foredrag ved Dr. David Rose om metoden Detailed Reading. Reading to Learn Detailed Reading (english subtitles) - YouTube#t=540. Home Page.