background preloader

SO

Facebook Twitter

Målarbild kors - Bild 12956. Kors - Bilder som kan användas i skolan Kategori: Home > Målarbild Religion > kors Målarbild, målarbilder, teckning, illustration, bild: kors Nyckelord: kors, buddhism, kristendom, islam, judendom, hinduism, Image information Used with permission Author : Pearson S. Foresman - image edited by Mike dK. ref25. Religion, vi når målet genom förmågorna  Då har vi börjat att jobba mot religionsmålen i temat Vårt samhälle. Dessa är målen vi jobbar mot. Idag började vi med målet kring platser som är viktiga för religionerna. Vi jobbade med den begreppsliga förmågan. De ord jag vill att eleverna ska försöka lära sig är: religion, kristendom, judendom, islam, kyrka, synagoga och moské.

För att vi ska lära oss mer om platserna så började vi med att jobba med den kommunikativa förmågan, att berätta för varandra. Barnen fick först själva fundera en stund på vad de vet om kyrkan eller moskén (beroende på vilken man brukar vara i), vad som finns däri vad man gör och andra tankar. På pappret fick de fylla i vad de kunde själva och vad de lärde av varandra. Med analysförmågan så jämförde vi sedan om det fanns några likheter mellan de båda platserna.

Vi kom också in på profeterna. Vi började att läsa bibeln med skapelseberättelsen. Jag tycker att det är viktigt att vi i skolan jobbar med likheter mellan religionerna som vi har. Bibelns äventyr Jesu födelse - Seriebibeln - kristen barnfilm.