background preloader

Vilse i skolan

Facebook Twitter

Vilse i skolan. Jag vet att många redan har läst Ross W.

Vilse i skolan

Greenes bok Vilse i skolan (2008) men alla ni andra har verkligen en läsupplevelse att se fram emot. Vilse i skolan handlar om de elever som vi inom skolan möter mer eller mindre dagligen och som vi ibland kallar stökiga, okoncentrerade, krävande och utåtagerande. Boken riktar sig till alla som kommer i kontakt med ”explosiva” barn och ungdomar, såväl föräldrar som pedagogisk personal. Ross W. Greene är lektor i psykologi vid Harvard och har gett ut flera böcker på temat barn med beteendestörningar. Greenes utgångspunkt är att barn gör rätt om de kan göra rätt och att ett barns beteendeproblem ofta bottnar i outvecklade färdigheter. Processen består av tre steg: 1) empati, 2) definition av problemet och 3) inbjudan. Facklitteratur kan vara torr och tung att läsa ibland, men Vilse i skolan är faktiskt en bok jag sträckläste, bl.a. tack vare alla karaktärer som Greene låter komma till liv i boken. Greene avlivar svenska myter. Ross W.

Greene avlivar svenska myter

Greene är lektor i psykologi vid Harvard Medical School i USA. Han är också grundare av och chef för The Collaborative Problem Solving Institute vid Massachusetts General Hospital. Greene beskriver i boken Vilse i skolan hur man kan hjälpa ”explosiva” barn och ung­domar att hantera sitt beteende. Han menar att man kan nå långt med empati och ett kognitivt, humanistiskt förhållningssätt. Greene slår här hål på myten ”barn kan om de bara vill” och ersätter den med ­inställningen ”barn gör rätt om de kan”. Vilken är den viktigaste roll en vuxen kan spela i ett sådant barns liv? Den samarbetsbaserade problemlösningsmodellen (CPS) beskrev Greene i sin första bok ”Explosiva barn”. ”Vilse i skolan ” är en bok som i första hand riktar sig till skolpersonal och föräldrar men som med fördel kan läsas av andra som kommer i kontakt med barn som inte beter sig som förväntat.

När jag som specialpedagog läser boken nickar jag instämmande mest hela tiden. Vilse i skolan. Idag vill jag dela med mig av ett boktips.

Vilse i skolan

Boken Vilse i skolan av Ross W. Greene är en bibel för mig. Jag har säkert läst den fem gånger de senaste två åren. Utgångspunkten i boken är att barn gör rätt om de kan. Oftast talar vi i skolan utifrån föreställningen att barn gör rätt om de vill. Ross W. Greene pratar om tre strategier vi använder/kan använda oss av för att möta dessa barn och situationer som uppstår: plan A, plan B och plan C.

Plan A är den som oftast används. Plan B är egentligen inte så komplicerad. Empati – att gå in i samtalet med eleven där barnets bekymmer ligger i fokus, t.ex. ”Jag har märkt att du har blivit ganska arg flera gånger den senaste tiden”, eller ”Jag har sett att du inte gjort så många läxor på sistone”. När de här tre stegen är avklarade kommer man till själva överenskommelsen. Education Book Review: Lost at School by Ross W Greene. Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt - Ross W. Greene, Silvia Klenz Jönsson - böcker(9789144074665)

Lost at School by Dr. Ross Greene.