background preloader

Sociala medier

Facebook Twitter

Twitter for the Classroom | @TeacherToolkit. So, you’ve been using Twitter personally and professionally, but you’re not quite sure how to get started in the classroom. Here are a few tips to get started and a few questions to ask yourself before you get started. Welcome to Twittersphere! I started using Twitter in the classroom in 2010, using the account @Ask_Mr_McGill. It was a fantastic revision tool for my 6th form students and lesson. However, the success of using social media in the classroom started spreading across the school with other colleagues in and out of my own school.

How could I continue to use Twitter to enhance my own professional development, as well as a tool for learning in my classrooms? “Set up your own Twitter account; share your experiences and reflect on good teaching over time with the help of social media!” Despite my ever-changing rationale, I started to reflect in how I could use social media to improve the overall quality of teaching and learning my my classroom. Image: Shutterstock Tweet this list? Ten Ideas for Using Instagram in the Classroom.

I didn't understand the pull of Instagram the first time I heard about it. To me, it sounded like a fancy app that would take regular pictures and make them look like they were crappy, old photographs. Eventually, though, I changed my mind. I saw the artistic side of the app and eventually began to see the social interaction. Instagram became another layer of sharing our world and telling our stories. After spending a few months using it, I see a powerful element that I had failed to understand before. Instagram reminds me to pay attention. And yet, for me, Instagram has done the opposite.

So, with that in mind, I'm thinking of ten ways I might use Instagram with my students next year: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Just Let Them Take Pictures: I'm thinking of letting kids take pictures for the sake of taking pictures. Sociala medier kan förbättra samtalen i klassrummet. Skolor runt om i Sverige står inför ett faktum. Elevernas samtal, i form av debatt och diskussioner i digitala sociala forum på Internet, får konsekvenser för samtalen i klassrummet. Men när retoriken från Nätet brakar in i det vanliga klassrummet kan det uppstå en konflikt som förvandlar läraren till ofrivillig åsiktspolis. Erik Andersson har nyligen disputerat i pedagogik vid Örebro universitet och Högskolan i Skövde.

I sin doktorsavhandling analyserar han samtal i nätgemenskapen Svarthjärta. Han gör det för att vi bättre ska förstå hur ungdomar använder sociala medier för forma sig själva och andra till politiskt medvetna samhällsmedborgare. En fördel med samtalen på Nätet, enligt Erik Andersson, är att fler perspektiv kommer upp till ytan än vid jämförbara diskussioner i ett vanligt klassrum. Något händer helt enkelt med en samtalet när debattdeltagarna inte längre kommunicerar ansikte mot ansikte. – Diskussionerna i forumet är argumentativa och polemiska. Elever om lärare på Facebook: "Kan favoriseras" Dela denna artikel Oskar Sjöstedt, Alma Bertilsson och Erik Nilsson skulle inte tacka ja till en privat vänförfrågan från en lärare.HD/NST Emil Langvad Förbjud lärare att vara privat vän på Facebook med elever. Det tycker Alma Bertilsson, Oskar Sjöstedt, Nelly Roos, Erik Nilsson, Filip Jonsson och Felix Rittinge på Elinebergsskolan.HD/NST Emil Langvad Erik Nilsson.HD/NST Emil Langvad Filip Jonsson.HD/NST Emil Langvad Alma Bertilsson.HD/NST Emil Langvad Oskar Sjöstedt.HD/NST Emil Langvad Nelly Roos.HD/NST Emil Langvad Felix Rittinge.HD/NST Emil Langvad Lärare ska inte vara privat vän med elever på Facebook.

Det är elever som vi pratat med överens om. Vår artikel om lärare ska vara vänner med sina elever på Facebook (se bakgrund) är ett hett samtalsämne på hd.se och ute på skolorna. Vi åkte genast till Elinebergsskolan och träffade sex högstadieelever. . – Du kommer närmare din lärare och kan bli favoriserad, genom att du till exempel får mer hjälp i klassrummet. Checklista för sociala medier. Hur används dina personuppgifter i sociala medier? Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat.

Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor. Sociala medier är snabba, lättanvända och hjälper dig att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med elever, föräldrar och kollegor. Många lärare har också berättat om hur deras elever blir motiverade att skriva och skapa när deras material blir synligt för en vidare krets än klassrummet. Andra lyfter fram betydelsen av att ha ett stort professionellt nätverk för kollegialt lärande och diskussion.

Det finns dock en hel del att fundera kring innan du börjar använda en social medietjänst. Social Media in Education: Resource Roundup. Creating Social Media Guidelines A Guidebook for Social Media in the Classroom, by Vicki Davis (2014) Davis, in the first half of a pro-and-con discussion about social media in the classroom, positions it as a vital life skill and provides 12 positive examples of classroom use.

For the second half of the discussion, read this post by Ben Johnson: "Too Much Technology and Not Enough Learning? " The Digital Lives of Teens: What Time Is It? Now! Back to Top Student Engagement With Social Media Tweeting the Read-Aloud: Engaging and Motivating Readers, by Monica Burns (2014) Engage young readers by showing them the value of composing and sending tweets to authors whose books they've enjoyed during a read-aloud. Selecting Social-Media Tools Home, School, and Community Connections Social Media for Professional Development Taking Charge: 5 Key Strategies for DIY PD, by Michelle Manno (2015) Digital Citizenship and Online Safety. How to Create Social Media Guidelines for Your School. Produced in collaboration with Facebook. Social media is fast becoming as ubiquitous as the air we breathe. In recent months, many schools and districts around the country have taken steps to create social media policies and guidelines for their students and staff.

In my work with several districts to draft these documents, I have seen many approaches that work well, and some that don't. That said, there is no silver bullet for administrators; every school, district, and state has a different set of circumstances. With that in mind, here are some steps that will help you determine the best approach for your own community. 2. This team should include educators who use social media in the classroom and those who do not. This team should be open and transparent in all their conversations and decision making, and be clear about their shared goal.

Questions for ReflectionDoes everyone on the team share the same goal? "Lär av och med varandra – bortom tid och rum" Hur hinner du vara så aktiv i sociala medier, Anna? Den frågan får jag ofta och mina motfrågor, som jag ibland bara formulerar tyst för mig själv, blir: ”Hur hinner du hålla dig uppdaterad när du måste söka efter all information på egen hand? Hur hittar du tiden att sätta dig ner med kollegor från när och fjärran för att reflektera över din egen undervisning?” Sedan jag aktivt började använda sociala medier som ett verktyg för professionellt lärande har jag utvecklats enormt mycket. Jag har lärt mig mer under ett fåtal år än jag gjort under många år som verksam lärare.

Jag har mött likasinnade och meningsmotståndare. Jag har mött frågvisa studenter, erfarna lärare med en enorm kunskapsbank och många andra med stort intresse för skolan. Visst är det fullt möjligt att lära av och med varandra i våra fysiska arbetslag och tillsammans med kollegor i de skolor vi arbetar. Vilka gränser överskrids med mobilt lärande? Gränsöverskridande mobil teknik med konstant tillgång innebär inte automatiskt att lärande äger rum, men 1:1, 24x7 bär med sig möjligheter för elever att lära i en rad olika kontexter när de är motiverade att lära – inte bara på skoltid och i skolan. Vad är det för gränser vi överskrider när det gäller lärande med mobil teknik? Den frågan är i fokus för en forskningsöversikt som publiceras i tidskriften Computers & Education.

I översikten går författarna igenom 54 artiklar som alla kan sorteras under sökorden ”seamless”, ”mobile learning”, ”ubiquitous learning” och ”handheld devices”. En del av begreppen har inte självklara svenska motsvarigheter, men de signalerar att det handlar om lärande i en tillvaro där vi ofta är uppkopplade, lärande i både formella och informella lärandemiljöer och lärande som sker med hjälp av mobil digital teknik. I översikten ingår artiklar som visar hur den mobila tekniken erbjuder intressanta kopplingar mellan digitala och fysiska världar. Text: Marie Leijon. Blogging for Facilitating Understanding: A Study of Videogame Education | IJLM.

We analyze the deployment of an online blogging environment designed to support reflective practices among university students learning video game theory and game design. Blogging offers possibilities for collaborative learning by allowing learners to share knowledge and experiences with one another. This aligns with the notion that people learn better through building personally meaningful artifacts and sharing them with others.

The blogging environment we designed was used by 56 students as part of the regular curriculum in two university-level game classes. Our analysis indicates that students perceived blogging about games to be a positive experience for three reasons. View at MIT Press © 2011 Massachusetts Institute of Technology Published under Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported license <div class="disqus-noscript"><a href=" Bloggande för kollaborativt lärande. Webben förändrar förutsättningar för språklärande. I sin avhandling undersöker Linda Bradley hur studenters deltagande i webbaserade skrivmiljöer, som exempelvis bloggar och wikis, kan bidra till att utveckla språkliga kompetenser.

Idén till avhandlingen väcktes genom Linda Bradleys dagliga arbete med engelskundervisning i ingenjörsutbildningen på Chalmers: – I min undervisning försöker jag undersöka olika möjligheter för studenter att få mer träning utanför de lektioner som erbjuds. En sådan sak är att utforska olika möjligheter på webben som gör att studenterna kan samverka genom att aktivt delta i språkliga aktiviteter när de arbetar med kursuppgifter.

Inbjuder till ökad textproduktion Webben är del av den dagliga praktiken där studenter möts. . – Dessa miljöer är inte skapade för undervisning utan för andra sammanhang, berättar Linda. Linda Bradley beskriver hur studenterna samverkar kring ett innehåll i den webbaserade miljön – ett deltagande som inbjuder till en ökad produktion av text. Ger insikter i hur språk kan behandlas. Lyhördhet krävs för att utnyttja potentialen i sociala medier. 2012 undersökte Blattner och Lomicka en grupp universitetsstuderandes reaktioner på att använda Facebook i en språkkurs. Studenterna var positiva och upplevde att Facebook bidrog till deras lärande genom att erbjuda autentiska och meningsfulla möjligheter till kommunikation.

Det var dock när studenterna kommunicerade med varandra utanför undervisningens ram som de var mest kreativa och utnyttjade Facebooks potentialer. Man tittade på filmklipp, delade länkar och så vidare. När interaktionen handlade om utbildningen fokuserade studenterna på de egna studierna och gjorde få besök på andras sidor. Blattner, G., Lomicka, L. (2012). Blev inget gemensamt forum I ett bloggprojekt deltog ett tjugotal studenter som studerade franska och tyska. I studien fanns en förväntan om att bloggarna skulle bli ett gemensamt forum för studenterna. Lara C. Söker gemensam grund för kommunikation Studien visar hur studenterna söker en gemensam grund för kommunikation på bloggen. Yang, Y. Text: Marie Leijon. Hem. Twitter. TweetDeck. Sociala medier utvecklande för lärare i arbetet. Om cookies på våra tjänster Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av SVT:s webb.

Om cookies på svt.se Nyheter <div class="svtplayerCB svtPlayer-z-top svtplayerCenter-Outer"><input class="svtVisuallyhidden svtplayerStartButton" type="button" name="spela" value="Spela video" accesskey="p"><div class="svtplayerCBContainer svtplayerCenter-Inner"><span class="svtplayerSprite-Play"></span><span class="svtplayerTime"><time>2 min 10 sek</time></span></div></div> Använd den här videon Kopiera och klistra in koden nedan för att visa videon på din hemsida Visningen stoppad på grund av inaktivitet Sociala medier utvecklande för lärare i arbetet Sändningen startar om: Timmar Minuter Sekunder Allt fler lärare använder sociala medier i sitt arbete.

Längd: 2 min 10 sek Tillgänglig till: 3 jan 2015 (268 dagar kvar) Publicerades: Rättigheter: Kan ses i hela världen. Kan ses i mobilen. Facebook627 Twitter88 Google+10 E-post Bädda in klippet på din sajt: Nyheter OBS! Öppnar svt.seRättighetsinformation på svt.se. L rare – delta i debatten p Twitter. Lärares yrkesvillkor och skolfrågor debatteras livligt på mikrobloggen Twitter. Vill du delta i diskussionen? Kom igång med vår Twitterskola. Har du aldrig prövat att twittra? Börja nu! Det är lika lätt som att skicka SMS och det går fort att komma igång. Just nu pågår flera diskussioner om skolan, till exempel #skollyftet och #skolchatt. Vad är Twitter? Twitter är en mikroblogg där du kan skriva inlägg på max 140 tecken. Gör så här för att komma igång: Skapa ett konto.