background preloader

Sociala medier

Facebook Twitter

Twitter for the Classroom. So, you’ve been using Twitter personally and professionally, but you’re not quite sure how to get started in the classroom.

Twitter for the Classroom

Here are a few tips to get started and a few questions to ask yourself before you get started. Ten Ideas for Using Instagram in the Classroom. I didn't understand the pull of Instagram the first time I heard about it.

Ten Ideas for Using Instagram in the Classroom

To me, it sounded like a fancy app that would take regular pictures and make them look like they were crappy, old photographs. Sociala medier kan förbättra samtalen i klassrummet. Skolor runt om i Sverige står inför ett faktum.

Sociala medier kan förbättra samtalen i klassrummet

Elevernas samtal, i form av debatt och diskussioner i digitala sociala forum på Internet, får konsekvenser för samtalen i klassrummet. Men när retoriken från Nätet brakar in i det vanliga klassrummet kan det uppstå en konflikt som förvandlar läraren till ofrivillig åsiktspolis. Erik Andersson har nyligen disputerat i pedagogik vid Örebro universitet och Högskolan i Skövde. I sin doktorsavhandling analyserar han samtal i nätgemenskapen Svarthjärta. Han gör det för att vi bättre ska förstå hur ungdomar använder sociala medier för forma sig själva och andra till politiskt medvetna samhällsmedborgare. En fördel med samtalen på Nätet, enligt Erik Andersson, är att fler perspektiv kommer upp till ytan än vid jämförbara diskussioner i ett vanligt klassrum. . – Därför menar jag att vi i skolan borde kombinera digitala samtal framför datorn med vanliga klassrumsdiskussioner. Elever om lärare på Facebook: "Kan favoriseras" Dela denna artikel Oskar Sjöstedt, Alma Bertilsson och Erik Nilsson skulle inte tacka ja till en privat vänförfrågan från en lärare.HD/NST Emil Langvad Förbjud lärare att vara privat vän på Facebook med elever.

Elever om lärare på Facebook: "Kan favoriseras"

Det tycker Alma Bertilsson, Oskar Sjöstedt, Nelly Roos, Erik Nilsson, Filip Jonsson och Felix Rittinge på Elinebergsskolan.HD/NST Emil Langvad Erik Nilsson.HD/NST Emil Langvad Filip Jonsson.HD/NST Emil Langvad Alma Bertilsson.HD/NST Emil Langvad Oskar Sjöstedt.HD/NST Emil Langvad Nelly Roos.HD/NST Emil Langvad.

Checklista för sociala medier. Hur används dina personuppgifter i sociala medier?

Checklista för sociala medier

Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat. Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor.

Sociala medier är snabba, lättanvända och hjälper dig att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med elever, föräldrar och kollegor. Det finns dock en hel del att fundera kring innan du börjar använda en social medietjänst. Olika tjänster ställer också olika krav på dig som användare, och kommer också att använda dina uppgifter på olika sätt. Skolverket har ställt samman en liten checklista med frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst.

Social Media in Education: Resource Roundup. How to Create Social Media Guidelines for Your School. Produced in collaboration with Facebook.

How to Create Social Media Guidelines for Your School

Social media is fast becoming as ubiquitous as the air we breathe. In recent months, many schools and districts around the country have taken steps to create social media policies and guidelines for their students and staff. In my work with several districts to draft these documents, I have seen many approaches that work well, and some that don't. That said, there is no silver bullet for administrators; every school, district, and state has a different set of circumstances. With that in mind, here are some steps that will help you determine the best approach for your own community. "Lär av och med varandra – bortom tid och rum" Hur hinner du vara så aktiv i sociala medier, Anna?

"Lär av och med varandra – bortom tid och rum"

Den frågan får jag ofta och mina motfrågor, som jag ibland bara formulerar tyst för mig själv, blir: ”Hur hinner du hålla dig uppdaterad när du måste söka efter all information på egen hand? Hur hittar du tiden att sätta dig ner med kollegor från när och fjärran för att reflektera över din egen undervisning?” Sedan jag aktivt började använda sociala medier som ett verktyg för professionellt lärande har jag utvecklats enormt mycket. Jag har lärt mig mer under ett fåtal år än jag gjort under många år som verksam lärare. Jag har mött likasinnade och meningsmotståndare. Vilka gränser överskrids med mobilt lärande? Blogging for Facilitating Understanding: A Study of Videogame Education.

Bloggande för kollaborativt lärande. Webben förändrar förutsättningar för språklärande. I sin avhandling undersöker Linda Bradley hur studenters deltagande i webbaserade skrivmiljöer, som exempelvis bloggar och wikis, kan bidra till att utveckla språkliga kompetenser.

Webben förändrar förutsättningar för språklärande

Idén till avhandlingen väcktes genom Linda Bradleys dagliga arbete med engelskundervisning i ingenjörsutbildningen på Chalmers: – I min undervisning försöker jag undersöka olika möjligheter för studenter att få mer träning utanför de lektioner som erbjuds. En sådan sak är att utforska olika möjligheter på webben som gör att studenterna kan samverka genom att aktivt delta i språkliga aktiviteter när de arbetar med kursuppgifter. Inbjuder till ökad textproduktion Webben är del av den dagliga praktiken där studenter möts. . – Dessa miljöer är inte skapade för undervisning utan för andra sammanhang, berättar Linda. Linda Bradley beskriver hur studenterna samverkar kring ett innehåll i den webbaserade miljön – ett deltagande som inbjuder till en ökad produktion av text.

Lyhördhet krävs för att utnyttja potentialen i sociala medier. 2012 undersökte Blattner och Lomicka en grupp universitetsstuderandes reaktioner på att använda Facebook i en språkkurs.

Lyhördhet krävs för att utnyttja potentialen i sociala medier

Studenterna var positiva och upplevde att Facebook bidrog till deras lärande genom att erbjuda autentiska och meningsfulla möjligheter till kommunikation. Det var dock när studenterna kommunicerade med varandra utanför undervisningens ram som de var mest kreativa och utnyttjade Facebooks potentialer. Man tittade på filmklipp, delade länkar och så vidare.

När interaktionen handlade om utbildningen fokuserade studenterna på de egna studierna och gjorde få besök på andras sidor. Blattner, G., Lomicka, L. (2012). Hem. Twitter. TweetDeck. Sociala medier utvecklande för lärare i arbetet. Om cookies på våra tjänster Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av SVT:s webb.

Sociala medier utvecklande för lärare i arbetet

Om cookies på svt.se. L rare – delta i debatten p Twitter. Lärares yrkesvillkor och skolfrågor debatteras livligt på mikrobloggen Twitter. Vill du delta i diskussionen? Kom igång med vår Twitterskola. Har du aldrig prövat att twittra? Börja nu! Det är lika lätt som att skicka SMS och det går fort att komma igång. Vad är Twitter? Twitter är en mikroblogg där du kan skriva inlägg på max 140 tecken. Gör så här för att komma igång: