background preloader

Lärandematriser

Facebook Twitter

Lärandematris näringskedja. Matematik 4B kap 1. Matematik 4B kap 2. Matematik 4B kap 3. Matematik 4B kap 2. Matematik 4B kap 5. Matematik 4B kap 4. Lärandematris Geografi fulversion. Lärandematris reportage. Lärandematriser – att ge elever chansen att förstå – Johan Alm. Skolinspektionens rapport (Är du med på noterna) och svensk pedagogikforskning konstaterar att elever ofta inte alls förstår vad de ska kunna eller vad de bedöms efter, inte minst i ämnet musik.

Lärandematriser – att ge elever chansen att förstå – Johan Alm

Kunskapskrav i pedagogiska planeringar (LPP) gör eleverna sällan klokare, om nu någon elev skulle få för sig att läsa dem. Lektioner fylls med aktiviteter, men utan att eleverna på allvar vet varför och vad som är målen. Frågar man elever kommer osäkra förslag som: plugga mycket, få många poäng på proven, räcka upp handen.

Detta är mycket olyckligt och enligt mig en stor anledning till att elever misslyckas i skolan. Jag har 25 års erfarenhet som musik- och svensklärare och började för 6-7 år sedan utveckla det jag kallar lärandematriser. När jag var med och skrev bedömningsstödet för åk 9 i musik, upplevde jag direkt ett behov av att strukturera upp alla kunskapskrav på ett överskådligare sätt än vad läroplanen gör. Klicka på länk för att se matrisen i ett större fönster: Keyboard. SkrivuppgiftRobinsonsresa. LM Höstprat i en pod (1) L%C3%A4sa%20sk%C3%B6nlitteratur%20matris.

Fakta%20och%20begrepp. Kunskapsmatriser%20lab%20och%20infoh. Kunskapsvägg åk 4-6. 50 Enkla Formativa Bedomningstekniker bara Det. Johan Alm. Äntrar Stockholmståget i Malmö med en gigantisk lärandematris under armen.

Johan Alm

Jag har lyckats övertyga Isabella Grybe att få ”göra en Rosling”, ta upp en pappmatris i studion. Blir bra TV. Den ligger instoppad i ett lika gigantiskt matrisfodral (världens första?) Av masonit och gaffatejp. Hans Roslings show på flyktinggalan är på allas läppar, både i TV:s morgonsoffor och tågkupén. Min ängsliga väntan inför TV-debuten förbyts i uppsluppen stämning bland varma UR-människor och den komplett galne fotografen Erik som tvingar ner mig i spagat, hävdar bestämt att jag är för lång att plåta.

Det blir en rolig, strulig och snackig inspelning. Så är allt över. Tala är flyktigt, skriva är guld. Lärandematriser; synliggör lärandet i handling. Av John Lovén Om du läst boken ”Lärandematriser – att få eleven att förstå” eller bara snubblat in på denna hemsida och börjar sätta dig in i vad lärandematriser är för något, så inser du säkert också styrkan i att använda detta som verktyg i ditt och elevernas lärande.

Lärandematriser; synliggör lärandet i handling

För att göra det enklare att använda lärandematriser har jag i samarbete med Johan skapat programmet LMX. Det är en programvara som gör det lättare för dig som lärare att skapa egna lärandematriser. Vad? LMX är ett program för lärare, så att du kan skapa lärandematriser till dina elever. Varför? Som lärare har du möjlighet att skapa lärandematriser precis hur du vill; du kan tex använda Microsoft Word eller Excel, eller helt enkelt rita dem med papper och penna.

Förenkla för eleven Alla lärandematriser du skapar i LMX följer den grafiska layout av lärandematriser som grundaren formulerat principerna för. L%C3%A4randematris%20skriftlig%20kommunikation%201. Kunskapsc3b6versikter2. L%C3%A4randematris%20faktatext%20Europa. L%C3%A4randematris%20skriva%20notis%2C%20artikel. Kunskapsöversikt. Lärandematriser. Lärandematriser.