background preloader

No

Facebook Twitter

Tomma tidslinjer. 7-9: Koll på klimatförändring. Har klassen koll på klimat och klimatförändring?

7-9: Koll på klimatförändring

För att förstå klimatförändring och växthuseffekt finns det ett antal begrepp och definitioner att känna till. Vilka är de bakomliggande orsakerna? Vilka komponenter och kemiska ämnen inverkar? Hur påverkar de varandra och vad är följderna? De olika termerna dyker upp under skoltiden flera gånger, i olika läroämnen och under olika årskurser. Klassaktivitet: Tidslinje - Förstå klimatets, livets och atmosfärens utveckling på jorden + lärarhandledning Klimatologi och evolution är fenomen som sträcker sig över långa tidsperioder. MatNat - www.matnat.org. Atomslagens ordning - Naturvetenskap.org.

Experiment

Sagolika såpbubblor – Hedenljung. Det är kallt just nu i nästan hela landet och trenden att prova blåsa såpbubblor är riktigt het just nu.

Sagolika såpbubblor – Hedenljung

Men många frågar sig: Hur gör jag då? Hur får jag bubblorna att hålla medan de fryser och att landa hela? Jag ska försöka ge er lite hjälp på traven. Jag kör med en egenblandad lösning som gör att bubblorna blir lite mer sega. 7,5 dl vatten 2,25 dl diskmedel 0,75 dl sirap Rör ihop allt och låt stå i fyra timmar. Jag vet att det finns de som tagit vanlig köpesåpbubbleblanding och blandat i lite glycerin och fått det att fungera. När det gäller själva verktygen så går det att göra själv med ståltråd. Det mindre verktyget använder jag för att göra bubblor som klarar en landning i snön eller på en gren. Det är inte svårare än så. Volcano Egg Dyeing. My son has been obsessed with volcanoes for about a year now, so when I came up with the idea to do volcano egg dyeing the other day, he was ready to do anything I wanted just so that we could get started right away!

Volcano Egg Dyeing

I think I had as much fun with this as he did. The end result actually turned out pretty awesome... but it was the process that was the most entertaining as we experimented and explored. That's how the best activities are right? If your kids are ones that would make a baking soda volcano every day, then this activity is for you. It was so fun to have a different twist on an activity we seriously probably do every day.

Fascinerande bilder

Undervisning. Kemi. Teknik. Biologi. Fysik. Overpopulation, overconsumption – in pictures. Elever utvecklar sitt språk i klassdiskussioner. I årskurs 3, där jag undervisar i NO har jag regelbundet lektioner där språkutvecklingen och förmågan att kommunicera tränas.

Elever utvecklar sitt språk i klassdiskussioner

Jag har provat mig fram med lite olika struktur under höstterminen när det gäller klassdiskussioner. Målet är att få till en form där elevaktiviteten är hög och det som eleverna diskuterar genererar språkutveckling, nytt lärande och tänkande för dem. Så här arbetar jag i praktiken med detta just nu. Att utveckla sitt språk är en viktig nyckel till lärande. Därför behöver alla lärare skapa lärmiljöer där elever kan utveckla sin förmåga att använda språket som ett verktyg i sitt/sina ämnen. Följande är den struktur för klassdiskussioner som jag just nu provar: När eleverna kommer till lektionen för klassdiskussion tar de sina stolar med sig och sätter sig i en halvcirkel. Pre-homework Eleverna får i förväg reda på vilket ämne de ska få diskutera och lära sig mer om. MinutareTill uppvärmning inleder jag med någon form av ”minutare”. Att diskutera.