background preloader

SvA

Facebook Twitter

De eller dem? Vad är kommatecken? ( , ) Referat och källhänvisningar. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola. Mobile Stories. Grammatikövningar för skolan. Här kan du som är svensklärare eller annan språklärare kan ladda ner grammatikövningar att göra med dina elever på Grammatikdagen.

Grammatikövningar för skolan

De flesta av övningarna kan anpassas till både äldre och yngre elever. (Pst. Du kan förstås göra övningarna även om du inte är lärare eller går i skolan. John Hron Film. Nukunskap - Nyheter för lärande. Läs och lär med Minja och Mino. Uttrycksformer för upptäckare – inspiration. Inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik finns många spännande uttrycksformer som kan inspirera till utveckling av skriftliga och muntliga uppgifter inom olika arbetsområden.

Uttrycksformer för upptäckare – inspiration

I det här materialet kan du hitta exempel och instruktioner kring 12 olika typer av texter och andra framställningar. Med exempel från det centrala innehållet i biologi, fysik, kemi och teknik beskriver materialet en rad naturvetenskapliga och tekniska texttyper som du kan använda i undervisningen. Materialet är tänkt som ett metodmaterial att plocka fritt ur. Digitala presentationer Många lärare har elever med stor vana vid att använda olika typer av digitala verktyg. . Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning.

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningVad innebär en språkutvecklande undervisning?

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med. Materialet innehåller fördjupningar kring 14 olika presentationsformer, både muntliga och skriftliga. Beskrivning av presentationsformerna Fördjupningsmaterialet spänner över 4 muntliga presentationsformer och 10 skriftliga. Texttyper. Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande.

texttyper

En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text . . Sju timmar om... Samtalsledaren leder arbetet.

Sju timmar om...

Dokumentationsansvarig för anteckningar i den dokumentationsmall som finns till varje utvecklingspaket. Dokumentationen är central i kommunikationen med förskolans/skolans ledning. Instruktioner för samtalsledare och dokumentationsansvarig finns i steg 1 för respektive paket. Total tidsåtgång: cirka sju timmar Rekommenderat för cirka fem till åtta deltagare För att arbeta med materialet krävs att du har Acrobat Reader samt Word 2007 eller senare. Öppna andra webbaserade bilagor och länkar i ny flik i din webbläsare, så du inte tappar bort var du är.

Så fungerar Sju timmar om... Ni börjar efter er inledande analys (se ovan) i steg 1 med att utse roller, (se ovan) och ta del av vad styrdokument och forskning har att säga om den fråga ni bestämt er för att arbeta med. I steg 2 tar ni del av material i form av till exempel texter, kortfilmer och ljudfiler.

I steg 3 kartlägger ni var ni är någonstans i frågan och fastställer metod och en realistisk målbild. Bokpratsspel ny version. En spelifierad läsutmaning: 4 mil. Snabb version: Läs på läsutmaningens webbsida där instruktioner och information till eleverna finns.

En spelifierad läsutmaning: 4 mil

Lite längre version med bakgrundsinformation och pedagogiska tankar återfinns nedan: Under höstterminen gick jag en distanskurs, Datorspel och lärande, vid Umeå universitet. I en fördjupningsuppgift skulle man tillämpa sina kunskaper och jag skapade då en spelifierad läsutmaning. Skrivmallar » Meningar med elever. En webbplats om studieteknik från UR.

Vad du vill. Nominalfraser - NP Vi har redan konstaterat att en fras består av ett huvudord och eventuellt en eller flera bestämningar.

Vad du vill

När ett substantiv (eller pronomen) är huvudord i en fras, kallas frasennominalfras. I litteraturen förkortas nominalfrasen NP efter engelskans Noun Phrase. Nominalfrasen är en viktig del av satsen, där den kan inta olika funktioner såsom subjekt, objekt m m. Speciellt med NP är att den kan byggas ut på olika sätt med många olika bestämningar till huvudordet. I följande tabell finner du exempel på NP:n med olika attribut.Själva huvudordet är markerat med fetstil och attributen omarkerade: Attributtyper Nominalfraser Vi ser att bestämningarna ibland är framförställda huvudordet som i en liten kattKalles kaviar. PhpSyntaxTree - drawing syntax trees made easy. About phpSyntaxTree allows you to generate graphical syntax trees from labelled bracket notation phrases.

phpSyntaxTree - drawing syntax trees made easy

You can then include the graphics into your homework or assignments. Please send your comments and suggestions to andre@ironcreek.net. Usage Enter a phrase above using labelled bracket notation. To create a node with subscript parts, separate the subscript part using the _ character. Disable color and/or smooth lines to create a more black & white printer friendly image. News 2006-08-02 - phpSyntaxTree moved to Google phpSyntaxTree is now hosted on Google Code instead of SourceForge. 2005-08-25 - We speak dutch! The dutch translation of phpSyntaxTree is now available. Kan du skillnaden på de och dem? Nyheter Efter att ha sett det här klippet kan du.

Kan du skillnaden på de och dem?

De såg dem eller dem såg de? Brukar du också trilla dit och skriva fel lite för ofta när det kommer till de och dem? LÄS MER: Folkpartiet vill satsa på stavning efter eget stavningshaveriDet här klippet, av universitetslektorn Maia Andréasson vid Göteborgs universitet, från augusti i fjol förklarar så pedagogiskt att ingen inte kan förstå. Ett halvt ark papper. Mynd skrivregler2014 1. Monstret-ett-romanprojekt1. Tema Modersmål - Skolverket.

Vanliga frågor. Svenska som andraspråk.