background preloader

Poesi år 7

Facebook Twitter

Diktspråk. Vad är cut-up poesi och hur kan du använda det i undervisningen? Cut-up poesi är ett sätt att skapa dikt av ord som redan finns.

Vad är cut-up poesi och hur kan du använda det i undervisningen?

Man klipper upp texter som redan är skrivna och begreppet cut-up kommer från engelskans ”klippa upp” Begreppet myntades av den dadaistiske poeten Tristan Tzara så tidigt som 1916. Många musiker och författare har sedan dess använt tekniken då de skrivit låttexter. Grundidén är att man skapar något nytt genom att bryta mot de normer som säger att skapandet ska ske på ett visst sätt. Här kan ni lyssna på hur David Bowie har använt sig av tekniken. Bowie brukade skriva ner ett stycke som beskrev ett ämne. En annan musiker som inspirerades av cut-up tekniken var Curt Kobain. Varför blev jag intresserad av just cut-up tekniken i undervisningen? Hur kan detta användas i svenskundervisningen? I det centrala innehållet finns det uttryckt att undervisningen ska behandla nya ord i språket och att kombinera ihop olika texttyper till nya. Så här kommer eleverna få arbeta med cut-up poesi Hur ska vi göra?

Alternativ 1 – nya dikter av gamla. SvenskaImpulser Poesilektion. 1. Att läsa och skriva dikt. 2009-12-01 12:04 Joakim Wendell Stämningsmusik: I gymnasiekurserna i svenska får man ofta stöta på poesi, det vill säga dikter.

1. Att läsa och skriva dikt

Att läsa och skriva dikt är något som de flesta av oss inte är så vana vid. I det här avsnittet ska du få träna på just det. Varför ska jag träna mig i att läsa och skriva dikt? Alla kan nog acceptera att grundläggande läs- och skrivfärdigheter är viktiga att tillägna sig, så att man klarar sig i samhället. Diktens poetiska språk spelar roll för språket överhuvudtaget. Förr i tiden skrev folk oftare dikter än prosaberättelser. Poesin utvecklades i nära anslutning till musiken, och än idag är det framför allt till musik som vi hör dikter (men nuförtiden kallas de ”låttexter”). Poesi är ett sätt att utrycka känslor och tankar som de flesta av oss inte får lära sig.

Vad är en dikt? Det typiska för en dikt är att formen är viktig. Här är ett exempel på två meningar skrivna på vanligt sätt, dvs i prosaform: Jag sitter här. Jag sitter här och du sitter där. Jag. 1. Att läsa och skriva dikt. 1. Att läsa och skriva dikt. 3. Övningar i att skriva dikt. 2009-12-01 08:53 Joakim Wendell Tips och råd för att skriva dikt Det kan vara svårt att komma igång och skriva dikter själv.

3. Övningar i att skriva dikt

Här är några tips som kanske kan hjälpa dig att få igång inspirationen: Skriv dina tankar i vanliga meningar först. Försök sedan att göra om dem till dikt, t ex med hjälp av radbrytningen.Försök att beskriva känslan eller tanken. Här nedan hittar du några övningar i diktskrivande. Övning 1 Gör om dessa prosarader till små dikter. A) Genom fönstret såg jag med nöd och näppe en främling där utanför. b) Jag gick tre steg framåt. C) Sprickorna i asfalten påminde mig om sprickorna i dig. d) Den vackraste natten var den natt jag dog. Övning 2. Sju tips till dig som vill skriva dikter (poesi) Lär känna en poet. Lyrik. Lyrik, poesi, dikter... Syfte Arbetsuppgifter Under arbetet med lyrik ska du göra följande arbetsuppgifter 1.

Lyrik, poesi, dikter...

Delta i den gemensamma läsningen och arbetet med diktexperiment och skriva egna dikter enligt olika mönster (se nedan och lösblad från Mia), som sätts upp i klassrummet. 2. Bifoga dikten och skriv ner dina kommentarer i planeringen i Unikum. Uppgift 1 Mönster för Diktskrivande 1. Rad 1: Skriv ett ord som är en sak, en person, en företeelse, en plats eller liknande.Rad 2: Skriv två ord som beskriver ordet på första raden.Rad 3: Skriv tre ord som talar om något som händer, något man kan göra med den eller det du har skrivit om på den första raden.Rad 4: Skriv fyra ord som beskriver en känsla inför ordet på den första raden.Rad 5: Skriv ett enda ord som avslutar det du har skrivit, summerar - gärna överraskande.

SpaghettiMessy, spicySlurping, sliding, fallingBetween my plate and mouthDelicious2. Gör om dessa prosarader till små dikter. Lyrik, poesi, dikter... Poesi/Lyrik. Poesi år 7. Lyrik, poesi och dikter år 9, ht-15. Lyrik, poesi och dikt. Poesi åk 7. Den diktande klassen. I höstas skrev vi här på bloggen om att vi var intresserade av ett pilotprojekt.

Den diktande klassen

Och vi fick napp! Maria Edgren, författare tillika svensklärare på Lillhagaskolan i Nykvarn, hörde av sig. Hennes klass hade under förra våren börjat arbeta med lyrik och Maria fick den strålande idén att med vår hjälp göra en bok av deras arbete. Vi fick en pratstund med Maria och några av hennes elever – Olivia, Ebba, Lukas, Lina och Sebastian närmare bestämt – för att höra hur arbetet har gått och hur det känns att det ska bli en bok.

Låt oss ta det från början. Jag kunde känna att lyriken får alltid stå tillbaka litegrann, att det finns en snäv syn i Skolsverige att poesi är så svårt och sparsmakat. Som uttrycksmedel är dikten så vacker och bra att använda. Det första klassen gjorde var att både lyssna på olika poeter, läsa deras dikter samt hitta fakta om deras liv. Diktdiskussioner.