background preloader

Boella

Facebook Twitter

Boel Jordahl

Teacher, Swedish as a second language, English, Stockholm

Kneget, kampen och klyket. NP ENG 5 writing bedömningshjälp PDF. ENGELSKA progressionsord översikt ALL. Can You Understand These 14 British Slang Terms? Dyslexia and Foreign Language Teaching - Lancaster University. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta.

Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. Det jag har gjort är att jag har gjort sammanfattningar av de olika strategierna med hjälp av canva.com. Att ta kontroll över sitt eget lärande. ”För alldeles för många lärare … är kompetensutveckling en förnedrande, själsdödande upplevelse eftersom de passivt ”sitter och tar emot” ”skriver Helen Timperley i boken Det professionella lärandets inneboende kraft.

Att ta kontroll över sitt eget lärande

Helen Timperley är professor i pedagogik på University of Auckland i Nya Zeeland och hon har ägnat en stor del av sin forskning åt hur lärares lärande ska leda till att elevernas engagemang och resultat förbättras. Boken är en bra utgångspunkt för lärare och skolledare som ska påbörja ett lärgruppsarbete som möjliggör lärare att lära sig mer om sin egen undervisning. Timperly menar att på grund av de stora utmaningar som varje lärare möter varje dag i sitt klassrum - införa nya läroplaner och bedömningsmetoder i kombination med nya tekniska hjälpmedel - till en grupp elever som inte tar emot eller reagerar på undervisningen har behovet av professionellt lärande för lärare ökat. Hon säger att, The meanings and origins of Phrases, Sayings and Proverbs.

Presentation. A language family tree - in pictures. ENGLISH TENSES. Jenny på Wendes: Att ge eleverna förutsättningar att lyckas. Jag vill att mina elever ska få lyckas.

Jenny på Wendes: Att ge eleverna förutsättningar att lyckas

Jag tror att man kan komma långt genom att arbeta i process och genom att ge tydliga exempel och mallar. När eleverna vet vad som förväntas av dem blir det också lättare för dem att prestera och lyckas. Under föregående termin läste jag en hel del inlägg och presentationer av Hanna Stehagen. Hon förespråkar något hon kallar skrivmallar och med hennes idéer som en inspirationskälla började jag ge mig an ett arbetsområde om texttyper i svenska. Första texttypen som eleverna skulle få närma sig var nyhetsartikel. Tillsammans med eleverna gick jag igenom en artikels uppbyggnad. Nästa steg var att titta på artiklarnas innehåll. Vi diskuterade frågeorden i helklass och därefter fick eleverna sin egen skrivuppgift.

Nu var det dags att börja skriva. När eleverna började bli klara med sina texter fick de titta på dem utifrån de krav som finns på en nyhetsartikel (disposition, innehåll och språk).

Futurelearn. De eller dem. The Quest To Harness Wind Energy At 2,000 Feet. Image courtesy Altaeros By Erik Sofge.

The Quest To Harness Wind Energy At 2,000 Feet

Shakespeare: Original pronunciation. Walrus mass in vast numbers on Alaska beach as sea ice retreats. Pacific walrus that can’t find sea ice for resting in Arctic waters are coming ashore in record numbers on a beach in north-west Alaska.

Walrus mass in vast numbers on Alaska beach as sea ice retreats

An estimated 35,000 walrus were photographed on Saturday about five miles north of Point Lay, according to the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Point Lay is an Inupiat village 700 miles (1,126 kilometres) north-west of Anchorage. Några ord om hijab och hucklen. “Jag såg att häggen blommade, det kom en doft av den.

Några ord om hijab och hucklen

Då gick jag till min älskade och sade: Se och känn! Hon stod vid makaronerna, hon sydde på en klut, Och när hon lyfte ögat hade häggen blommat ut.” /Alf Henriksson Att kalla hijaben osvensk, tyder på en stor okunskap om svensk kultur och svensk historia. Huvudduken, den s.k. slöjan, kluten eller hucklet, som det kallades i Sverige, är en del av den svenska kulturen. På Almgrens sidenväverier kan man se de huvuddukar, eller klutar, som tillverkades för kvinnor av olika stånd och rang i samhället.

Min mormor berättade att när hon var liten, runt första världskriget, gick fortfarande folk på skånska landsbygden klädda i huvudukar, sjalar. Skälen till varför man gick klädd i klut var lite olika. Fast min mormors mor tillhörde nog de sista som ansåg att man var tvungen att bära klut för att vara en “ärbar” och riktig kvinna. Konventioner och huvudduk. Black Lady Describes How Speaking Properly Shouldn't Be Viewed As "Talking White" Elinstallationer. Så skyddar muskler mot depression.

Det är sedan tidigare känt att träning är bra mot depression.

Så skyddar muskler mot depression

Den som tränar regelbundet löper inte bara mindre risk att insjukna, träning gör det också lättare att tillfriskna. 50 Classy People From The Past Who Remind Us What "Cool" Really Means! Our society has come a long way in the past few decades but we've completely forgotten what it's like to be classy.

50 Classy People From The Past Who Remind Us What "Cool" Really Means!

Let's take a lesson from these masters of "old school cool. " A famous quote of hers: "Sex appeal is fifty percent what you've got and fifty percent what people think you've got. " The people we aspired to be decades ago are much different than the celebrities we look up to today. Del 1: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan. Främjande av flerspråkighet i skolan ger elever med annat modersmål bästa möjliga förutsättningar för kunskapsutveckling.

Del 1: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan

Det visar internationell och nationell forskning. Ett antal myter kring flerspråkighet står dock i vägen. Under SPRÅKDAGEN* 2013 i Malmö stad talade språkforskaren Anna Flyman Mattson från Lunds Universitet. Hon vill ta död på myterna kring flerspråkighet med hjälp av de forskningsteorier som finns kring språkinlärning. A brief history of video games (Part I) - Safwat Saleem. Damsel in Distress (Part 1) Tropes vs Women.

In Control 2014. You Know Me - LSTV NaSTA 2014 (Best Drama) Entry. It's FLUENCY MC! - Home. Phrasal Verb English ESL Rap Song That's What's Up with Fluency MC! Språk och lärande: Debatt i lag. ENGAMES. Past Simple or Present Perfect 1. Choose the past simple or the present perfect.

Past Simple or Present Perfect 1

Click here to review how to make the past simple.Click here to review how to make the present perfect.Click here to return to the list of English grammar exercises.Download this exercise in PDF.Need more exercises? Relatively Speaking: 5 Strategies for Teaching Relative Clauses. That, Which, and the Other: 3 Constructive Ways to Reinforce Relative Clauses. American Vs. British Words. English Language Learning Tips - Varieties of English. Cool stuff. Uttal.