background preloader

Boella

Facebook Twitter

Boel Jordahl

Teacher, Swedish as a second language, English, Stockholm

Kneget, kampen och klyket. NP ENG 5 writing bedömningshjälp PDF. ENGELSKA progressionsord översikt ALL. Can You Understand These 14 British Slang Terms? Dyslexia and Foreign Language Teaching - Lancaster University. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete.

Läsförståelsestrategier på svenska och engelska

Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Grunden för dessa strategier ligger hos Barbro Westlund och hennes bok Att undervisa i läsförståelse. Från denna bas kommer strategierna Att förutspå, Att ställa frågor, Att reda ut oklarheter och Att sammanfatta.

Den femte strategin finns inte med i Westlunds bok, men förekommer bland annat i En läsande klass: Att skapa inre bilder. Att ta kontroll över sitt eget lärande. ”För alldeles för många lärare … är kompetensutveckling en förnedrande, själsdödande upplevelse eftersom de passivt ”sitter och tar emot” ”skriver Helen Timperley i boken Det professionella lärandets inneboende kraft.

Att ta kontroll över sitt eget lärande

Helen Timperley är professor i pedagogik på University of Auckland i Nya Zeeland och hon har ägnat en stor del av sin forskning åt hur lärares lärande ska leda till att elevernas engagemang och resultat förbättras. Boken är en bra utgångspunkt för lärare och skolledare som ska påbörja ett lärgruppsarbete som möjliggör lärare att lära sig mer om sin egen undervisning. Timperly menar att på grund av de stora utmaningar som varje lärare möter varje dag i sitt klassrum - införa nya läroplaner och bedömningsmetoder i kombination med nya tekniska hjälpmedel - till en grupp elever som inte tar emot eller reagerar på undervisningen har behovet av professionellt lärande för lärare ökat. The meanings and origins of Phrases, Sayings and Proverbs.

Presentation. A language family tree - in pictures. ENGLISH TENSES. Jenny på Wendes: Att ge eleverna förutsättningar att lyckas. Jag vill att mina elever ska få lyckas.

Jenny på Wendes: Att ge eleverna förutsättningar att lyckas

Jag tror att man kan komma långt genom att arbeta i process och genom att ge tydliga exempel och mallar. När eleverna vet vad som förväntas av dem blir det också lättare för dem att prestera och lyckas. Under föregående termin läste jag en hel del inlägg och presentationer av Hanna Stehagen. Hon förespråkar något hon kallar skrivmallar och med hennes idéer som en inspirationskälla började jag ge mig an ett arbetsområde om texttyper i svenska. Första texttypen som eleverna skulle få närma sig var nyhetsartikel. Tillsammans med eleverna gick jag igenom en artikels uppbyggnad.

Nästa steg var att titta på artiklarnas innehåll. Vi diskuterade frågeorden i helklass och därefter fick eleverna sin egen skrivuppgift.

Futurelearn. Did the First World War make heroism meaningless or was it the conflict that gave it the most meaning?

futurelearn

We’ve designed this course in partnership with the BBC to help you explore, discuss and challenge the ways in which First World War heroism has been remembered. De eller dem. The Quest To Harness Wind Energy At 2,000 Feet. Shakespeare: Original pronunciation. Walrus mass in vast numbers on Alaska beach as sea ice retreats. Pacific walrus that can’t find sea ice for resting in Arctic waters are coming ashore in record numbers on a beach in north-west Alaska.

Walrus mass in vast numbers on Alaska beach as sea ice retreats

Några ord om hijab och hucklen. “Jag såg att häggen blommade, det kom en doft av den.

Några ord om hijab och hucklen

Då gick jag till min älskade och sade: Se och känn! Hon stod vid makaronerna, hon sydde på en klut, Och när hon lyfte ögat hade häggen blommat ut.” /Alf Henriksson Att kalla hijaben osvensk, tyder på en stor okunskap om svensk kultur och svensk historia. Huvudduken, den s.k. slöjan, kluten eller hucklet, som det kallades i Sverige, är en del av den svenska kulturen. På Almgrens sidenväverier kan man se de huvuddukar, eller klutar, som tillverkades för kvinnor av olika stånd och rang i samhället. Min mormor berättade att när hon var liten, runt första världskriget, gick fortfarande folk på skånska landsbygden klädda i huvudukar, sjalar.

Black Lady Describes How Speaking Properly Shouldn't Be Viewed As "Talking White" Elinstallationer. Så skyddar muskler mot depression. Det är sedan tidigare känt att träning är bra mot depression.

Så skyddar muskler mot depression

Den som tränar regelbundet löper inte bara mindre risk att insjukna, träning gör det också lättare att tillfriskna. Men varför träning är bra mot depression har ingen förstått. Nu har forskare vid Karolinska institutet upptäckt att muskulösa möss har högre nivåer av ett visst enzym, KAT, i musklerna. Det visade sig att detta enzym bryter ner kynurenin, ett ämne som bildas vid stress och som är skadligt för hjärnan. 50 Classy People From The Past Who Remind Us What "Cool" Really Means! Our society has come a long way in the past few decades but we've completely forgotten what it's like to be classy.

50 Classy People From The Past Who Remind Us What "Cool" Really Means!

Let's take a lesson from these masters of "old school cool. " A famous quote of hers: "Sex appeal is fifty percent what you've got and fifty percent what people think you've got. " The people we aspired to be decades ago are much different than the celebrities we look up to today. Del 1: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan. Främjande av flerspråkighet i skolan ger elever med annat modersmål bästa möjliga förutsättningar för kunskapsutveckling.

Del 1: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan

Det visar internationell och nationell forskning. Ett antal myter kring flerspråkighet står dock i vägen. Under SPRÅKDAGEN* 2013 i Malmö stad talade språkforskaren Anna Flyman Mattson från Lunds Universitet. A brief history of video games (Part I) - Safwat Saleem. Damsel in Distress (Part 1) Tropes vs Women. In Control 2014. You Know Me - LSTV NaSTA 2014 (Best Drama) Entry. It's FLUENCY MC! - Home. Phrasal Verb English ESL Rap Song That's What's Up with Fluency MC!

Språk och lärande: Debatt i lag. ENGAMES. Past Simple or Present Perfect 1. Relatively Speaking: 5 Strategies for Teaching Relative Clauses. That, Which, and the Other: 3 Constructive Ways to Reinforce Relative Clauses. Text message (SMS) polls and voting, audience response system. American Vs. British Words. English Language Learning Tips - Varieties of English. Cool stuff.

Uttal.