background preloader

Bæredygtighed

Facebook Twitter

Spis mindre kød. Etisk råd foreslår: Forbrugerne skal betale afgift på oksekød. Flertal i Etisk Råd anbefaler, at oksekød bliver pålagt en klimaafgift, forbrugerne skal betale.

Etisk råd foreslår: Forbrugerne skal betale afgift på oksekød

Du har hørt noget om, at oksekød vist nok belaster miljøet. Derfor står du ved køledisken og overvejer, om du skal droppe det planlagte indkøb af oksekød til aftensmaden. Men hvorfor skulle du undvære, når alle andre gladeligt griber i køledisken? Ifølge en ny rapport fra Etisk Råd bør du, jeg og alle andre danskere gøre mere for at skåne miljøet og et godt sted at starte, er ifølge en pressemeddelelse fra rådet, at spise mindre oksekød. ”Danskernes levevis er langt fra klimamæssigt bæredygtig, og hvis vi skal leve op til Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning »et godt stykke« under 2 grader, er det nødvendigt både at handle hurtigt og inddrage fødevaresektoren.

My Wordpress Blog. 1338: Land Mammals. What If Humans Disappeared? Chapter 6 – Engaging and communicating with stakeholders : Biodiversity Skills. After completing this chapter participants will have developed a basic understanding of communication and stakeholder engagement as applied to planning for nature, an appreciation of the benefits of identifying and understanding the stakeholders of a nature related planning project and how this knowledge helps them develop a better communication plan and a more effective stakeholder engagement strategy for successful project implementation.

Chapter 6 – Engaging and communicating with stakeholders : Biodiversity Skills

Participants will also have learned how to use the results of a stakeholder analysis to develop their stakeholder engagement and communication strategies and the difference between instrumental (one way) and interactive approaches, and when, and how, to use these approaches for effective planning and decision making. Download Chapter 6 – Engaging and communicating with stakeholders (pdf) Hvad betyder biodiversitet. Spørgsmål 1: Skal Danmark være et foregangsland på biodiversitetsområdet dvs. være et land, der er kendetegnet ved at gøre en særlig stor indsats sammenlignet med andre europæiske lande, også selv om det vil koste ekstra, - fx 500 kr. årligt i gennemsnit per dansker.

Hvad betyder biodiversitet

48599 Biodiversitet. Tema: Biodiversitet. Planetary boundaries. Dyr og planter uddør, forskerne råber op, men vi fatter intet. 80 procent af danskerne ved ikke, hvad biodiversitet betyder.

Dyr og planter uddør, forskerne råber op, men vi fatter intet

Det skal et nyt projekt ændre på. Den danske natur rummer i dag cirka 30.000 arter af dyr, planter og svampe. Men de forsvinder i en hast, som ikke er set siden dinosaurernes tid. Jorden er på vej ind i en ny tidsalder - Viden. Menneskets påvirkning af jordkloden er nu så voldsom, at videnskabsfolk overvejer, om det skal gøres officielt, at vi har bevæget os ind i en ny, geologisk tidsalder, den antropocæne tidsalder – menneskets nye tid.

Jorden er på vej ind i en ny tidsalder - Viden

Baggrunden er, at når geologer langt ud i fremtiden graver ned og undersøger jordlagene, vil de blive mødt af så store mængder industriaffald, rester fra afbrænding af olie, kul og gas, levn fra atomprøvesprængninger, plasticrester og andet affald samt spor efter såkaldt naturforvaltning, at forskere reelt er begyndt at tale om, at naturen i sin naturlige tilstand er død. Ifølge Nils Bubandt, professor i antropologi ved Aarhus Universitet, kan det ende med en helt ny politisk dagsorden. »Den traditionelle opfattelse af naturen er under afvikling. Normalt tænker vi natur som noget, der er uberørt af mennesker. Status over naturen i Danmark. 27.03.2014 | Steen Voigt Bevaringsstatus for skovmår vurderes som gunstig.

Status over naturen i Danmark

Foto: Lars Gejl Det fremgår af rapporten ”Bevaringstatus for naturtyper og arter” fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Rapporten er en præsentation af den database, Miljøministeriet sendte til EU den 20. december 2013. Rapporten gennemgår bevaringsstatus for 60 naturtyper og 82 arter af dyr og planter i perioden 2007-12. Figur 1. Undervisningsmaterialer til udskoling. Her kan du finde forskellige former for undervisningsmateriale, der handler om energi og klima.

Undervisningsmaterialer til udskoling

Du kan finde undervisningsforløb, tværfaglige emner, spil, forsøg og meget andet. Undervisningsmaterialet er udarbejdet af EnergiTjenesten. >>Har EU styr på energien? Et rollespil for unge mellem 14 og 18, der sigter på at give eleverne mulighed for at forstå hvilke potentialer og barrierer, der er ved at arbejde med energi på EU-plan: Giv undervisningen om EU en helt ny og vedkommende dimension i et spændende rollespil, hvor du både inddrager samfundsfaglige, politiske og naturvidenskabelige kompetencer i forståelsen af, hvordan det politiske system fungerer i en transnational sammenhæng. Hej dansker: Så stort er dit CO2-fodaftryk.

Vi har hørt det til bevidstløshed: Sluk for lyset, når du går ud af stuen.

Hej dansker: Så stort er dit CO2-fodaftryk

Tag korte bade. Køb en bil, der kører langt på literen. Alle gode råd, som passede fint til oliekrisen i begyndelsen af 1970’erne. Og som de fleste danskere tror er nøglen til klimavenlig adfærd. Men det er det ikke. Horisont: Madspild for milliarder DR 1, del 1/2 - fødevareBanken. Www.science.ku.dk/oplev-science/gymnasiet/undervisningsmaterialer/temahaefter/filer/tema_2008-baeredygtighed_for_fremtiden.pdf/ Bog: Mad til Milliarder – Københavns Universitet.

Danmarks Naturfredningsforening. Fisk - Information om fiskepleje i vandløb, søer og kyst. Etik og livets byggeklodser - etikoglivet.dk - Det Etiske Råd. Etiske tekster Organismen Velkommen til Etik og Livets Byggeklodser, et undervisningsmateriale om nye bioteknologier og etik Forestil dig, at mennesker vil kunne designe kommende børn, så de for eksempel bliver klogere, stærkere eller smukkere.

Etik og livets byggeklodser - etikoglivet.dk - Det Etiske Råd