background preloader

Wyszukiwarki różne

Facebook Twitter

Weryfikacja faktów w wyszukiwarce Google trafia do Polski. Może być ciekawie. Papier przyjmie wszystko.

Weryfikacja faktów w wyszukiwarce Google trafia do Polski. Może być ciekawie

A internet nawet więcej. Sieć od niemal zarania swojego istnienia zalewana jest fałszywymi, nierzetelnymi czy niezweryfikowanymi informacjami, a wyłuskanie z niej prawdziwych wiadomości często ociera się o prawdziwą sztukę. W czasach, gdy niemal każdy może stworzyć newsa i wypromować go w internecie kwestia oddzielenia prawdy od fikcji staje się tym bardziej paląca. Przez wiele lat walka z fake news toczyła się bez blasków jupiterów i dopiero wybory najpotężniejszego przywódcy tej planety, podczas których fałszywe informacje stały się częścią procesu decyzyjnego, spowodowała, że problem ten wyszedł z cienia. A ponieważ przy tej okazji największe "bęcki" przypadły w udziale Google oraz Facebookowi, jako globalnym dostarczycielem informacji, to ich prezesi zostali wywołani do tablicy i zapowiedzieli walkę z tym procederem. Wyszukiwarki czy bibliograficzne bazy danych? O skuteczności i strategiach wyszukiwania literatury naukowej.

Dostępność sieciowych silników wyszukiwawczych ułatwia wyszukiwanie potrzebnych danych, jednak ich użyteczność i efektywność przy lokalizowaniu literatury akademickiej spełniającej założone kryteria jest niepewna.

Wyszukiwarki czy bibliograficzne bazy danych? O skuteczności i strategiach wyszukiwania literatury naukowej

Z badań przeprowadzonych w 2012 r. w Stanach Zjednoczonych wynika, że preferencje naukowców w zakresie wyboru Google lub bibliotecznej strony www jako punktu startowego wyszukiwań są podzielone, a wśród zwolenników wyszukiwarek jest więcej osób wyrażających niepewność co do trafności uzyskiwanych wyników. W artykule przeanalizowano w związku z tym, czy narzędzia typu Google Scholar mogą potencjalnie zastąpić, w wyżej wymienionych celach, bibliograficzne bazy danych. Jako studium przypadku autorzy wykorzystali systematyczny przegląd piśmiennictwa z dwóch różnych dyscyplin, porównując skuteczność obu podejść. Projekt realizowano w trzech etapach. Na podstawie wszystkich dokonanych wyszukiwań (okres od 20 lipca do 6 sierpnia 2015) otrzymano 6689 wyników.

Ćwiczenie - wspólna kwerenda wyszukiwawcza. Alpha: Computational Knowledge Engine. Narzędzia informacyjno-wyszukiwawcze. ArXiv.org e-Print archive. 10 Search Engines to Explore the Invisible Web. Understanding the deep Web in 10 MinUtes. Google, Apple, Microsoft i Mozilla podkręcą szybkość działania przeglądarek dwudziestokrotnie. Ciekawe rzeczy się dzieją na rynku przeglądarek internetowych.

Google, Apple, Microsoft i Mozilla podkręcą szybkość działania przeglądarek dwudziestokrotnie

Giganci branży łączą siły i zamierzają znacząco podnieść szybkość działania programów tego typu. A wszystko to dzięki WebAssembly, zupełnie nowemu formatowi binarnemu do kompilowanie stron i aplikacji sieciowych. Obecnie w internecie niepodzielnie rządzi JavaScript. Przeglądarki internetowe pobierają treść kodu, parsują, a następnie kompilują w silniku JavaScript. Służy to przede wszystkim uruchamianiu tych bardziej zaawansowanych funkcji na stronach www. Z WebAssembly (wasm) jest inaczej. Zaangażowanie Google’a, Apple’a, Microsoftu i Mozilli wyraźnie sugeruje, że mamy do czynienia z rozwiązaniem aspirującym do stania się powszechnie stosowanym standardem. Wdrożenie jednak potrwa. Zanosi się zatem na ciekawe zmiany w naszych przeglądarkach. Cleverbot.com - a clever bot - speak to an AI with some Actual Intelligence?

PolyFetch: A new web search engine with tools you won’t find anywhere else. Everything You Want To Learn About Google! Google Docs. Google Voice. Najpopularniejsze wyszukiwarki - zestawienie - Rynek Informacji. Większość użytkowników internetu nie korzysta z wielu wyszukiwarek, nawet jeśli takie znają.

Najpopularniejsze wyszukiwarki - zestawienie - Rynek Informacji

Przede wszystkim oczekują oni od wyszukiwarki, że: – podawać będzie wyniki, którymi są zainteresowani; – ma odpowiednio przejrzysty interfejs; – posiada narzędzia, które pozwolą na zawężenie wyników. Przedstawiamy listę wyszukiwarek, które spełniają potrzeby 99% użytkowników. DuckDuckGo.com Na pierwszy rzut oka, wyszukiwarka ta wygląda jak Google. Google Scholar Google Scholar to specjalna wersja Google, która z pewnością przyda się przy niejednym sporze naukowym. Jeśli szukasz informacji, które masz zamiar wykorzystać w specjalistycznej dyskusji, to zapomnij o zwykłym Google.

Zaawansowane operatory Google. Duża część Polaków korzysta codziennie z wyszukiwarki Google. Niewiele jednak osób wie, że często najlepsze i najbardziej odpowiadające naszym oczekiwaniom rezultaty można otrzymać używając kilku zdefiniowanych przez deweloperów Google operatorów. Użycie tych poleceń często pomaga zawęzić wyniki wyszukiwania tylko do określonej domeny, do stron posiadających określony tytuł czy też zwierają te słowa w treści. Polecenie to pokazuje, jakie strony internetowe linkują do strony przez nas wskazanej np. link:www.pf.pl Polecenie to ogranicza wyszukiwanie do stron internetowych, które zawierają się w określonej domenie internetowej.

Image search engines. Punctuation, symbols & operators in search - Search Help. You can use symbols or words in your search to make your search results more precise. Google Search usually ignores punctuation that isn’t part of a search operator. Don’t put spaces between the symbol or word and your search term.

A search for site:nytimes.com will work, but site: nytimes.com won’t. Refine image searches Overall Advanced Search Go to Advanced Image Search. Search for an exact image size Right after the word you're looking for, add the text imagesize:widthxheight. Example: imagesize:500x400. Visual Dictionary Online. Moodle - Open-source learning platform. Web Map (World Wide Web - Interactive Map) CcSearch. Will help you find photos, music, text, books, educational material, and more that is free to share or build upon utilizing Creative Commons enabled search services at Google and Flickr.

CcSearch

You can also access this tool via the Firefox web browser. Find out more about Firefox and CC Search. Why is this important? Copyright applies fully and automatically to any work -- a photograph, a song, a web page, an article, pretty much any form of expression -- the moment it is created. This means that if you want to copy and re-use a creative work you find online, you usually have to ask the author's permission. Bazy danych UPRP. Federacja Bibliotek Cyfrowych. Digital Library of Wielkopolska. Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie. Polona. Polska Biblioteka Internetowa.