background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

"Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. Elever utvecklar sitt språk i klassdiskussioner. I årskurs 3, där jag undervisar i NO har jag regelbundet lektioner där språkutvecklingen och förmågan att kommunicera tränas.

Jag har provat mig fram med lite olika struktur under höstterminen när det gäller klassdiskussioner. Målet är att få till en form där elevaktiviteten är hög och det som eleverna diskuterar genererar språkutveckling, nytt lärande och tänkande för dem. Så här arbetar jag i praktiken med detta just nu. Att utveckla sitt språk är en viktig nyckel till lärande. Därför behöver alla lärare skapa lärmiljöer där elever kan utveckla sin förmåga att använda språket som ett verktyg i sitt/sina ämnen. Ett arbetssätt för att utveckla elevernas språk är klassdiskussioner, där alla är aktiva. Följande är den struktur för klassdiskussioner som jag just nu provar: När eleverna kommer till lektionen för klassdiskussion tar de sina stolar med sig och sätter sig i en halvcirkel.

Pre-homework Eleverna får i förväg reda på vilket ämne de ska få diskutera och lära sig mer om.