background preloader

Yrittäjyys ja johtaminen

Facebook Twitter

The meaning of life in a world without work. Most jobs that exist today might disappear within decades.

The meaning of life in a world without work

As artificial intelligence outperforms humans in more and more tasks, it will replace humans in more and more jobs. Many new professions are likely to appear: virtual-world designers, for example. But such professions will probably require more creativity and flexibility, and it is unclear whether 40-year-old unemployed taxi drivers or insurance agents will be able to reinvent themselves as virtual-world designers (try to imagine a virtual world created by an insurance agent!). And even if the ex-insurance agent somehow makes the transition into a virtual-world designer, the pace of progress is such that within another decade he might have to reinvent himself yet again.

The crucial problem isn’t creating new jobs. The same technology that renders humans useless might also make it feasible to feed and support the unemployable masses through some scheme of universal basic income. One answer might be computer games. The 9 Eternal Rules of Teamwork. Last Updated Oct 28, 2011 5:45 PM EDT Teamwork is a universally acknowledged to be a desirable business attribute, but few organizations have a clear definition of what teamwork actually means or how to achieve it.

The 9 Eternal Rules of Teamwork

This post provides nine rules defining teamwork, based on a conversation with Phil Geldart, author of the classic In Your Hands: the Behaviors of a World Class Leader.RULE #1. A team must have a leader. In most sales groups the leader is the sale manager and the team members are that manager's direct reports. However, there are many cases when teams consist of people from different organizations, in which case, there still needs to be a team leader. . : Similar tips and techniques are contained in my soon-to-be-published book How to Say It: Business to Business Selling, now available for pre-sale here. . © 2011 CBS Interactive Inc.. Good teamwork and bad teamwork. Savonia NY Startup Muosa. Laatu - Laatu ja potilasturvallisuus.

Laatu on niistä piirteistä ja ominaisuuksista koostuva kokonaisuus, johon perustuu palvelujärjestelmän, organisaation, tuotteen, palvelun tai tietyn prosessin kyky täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuneet odotukset.

Laatu - Laatu ja potilasturvallisuus

Hyvä laatu tarkoittaa sitä, että asiakas saa tarpeensa mukaista palvelua oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Hyvä laatu on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon tai näyttöön perustuvaa palvelua, joka tuottaa kansalaisille hyvinvointia ja pyrkii terveyden ja hyvinvoinnin maksimointiin ja riskien minimointiin. Laatua on hyvä toiminta sille asetettujen vaatimusten ja siihen kohdistuvien odotusten mukaisesti annettujen taloudellisten voimavarojen asettamissa rajoissa. Lähde: Tilannekatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon laatuun vuonna 2008 Keskeiset elementit sosiaali- ja terveydenhuollon laadussa: asiakaskeskeisyys: tarkoittaa yksilön kunnioitusta ja itsemääräämisoikeutta peruslähtökohtana palvelun toteuttamisessa.

Laadunhallinta. Tlaatuopas. ⭐Laadun suunta fysioterapiassa. S u o m e n i F y s i o t e r a p e u t t i l i i t t o F i n l a n d s i F y s i o t e r a p e u t f ö r b u n d i r y. 1 Laadun suunta fysioterapiassa S u o m e n i F y s i o t e r a p e u t t i l i i t t o F i n l a n d s i F y s i o t e r a p e u t f ö r b u n d i r y 2 Laadun suunta fysioterapiassa Fysioterapeutti laadun kehittäjänä Suomen Fysioterapeuttiliitto linjasi tavoitteensa laadun kehittämiseksi fysioterapiassa vuonna 1994 laatimalla periaate- ja toimenpideohjelman, Suuntaviivat laadun kehittämiselle fysioterapiassa.

⭐Laadun suunta fysioterapiassa. S u o m e n i F y s i o t e r a p e u t t i l i i t t o F i n l a n d s i F y s i o t e r a p e u t f ö r b u n d i r y

Suuntaviivat asiakirja syntyi Fysioterapeuttiliiton silloisen laatutyöryhmän, laatuyhdyshenkilöiden verkoston sekä liiton luottamushenkilöiden yhteistyönä. Vuonna 2003 käynnistyi työ laadun kehittämislinjausten päivittämiseksi. Syyskuussa 2003 julkistettiin Fysioterapeuttiliiton hallituksen linjaus, jossa liitto sitoutui tukemaan jäsenistöään laadun kehittämistyössä. Linjausta konkretisoiva 10 teesin luettelo syntyi laatuyhdyshenkilöiden verkoston sekä nimetyn työryhmän työn tuloksena. 4 kohdistuvat odotukset. 7 Fysioterapian ammattiuramalli 2002, FAURA.

Kirjaa ja kehitä. Opas laadun kehittämiseen fysioterapia-alalle. 2003. Theseus. Fysioterapiasuosituskirja. Aito johtajuus perustuu itsetuntemukseen - Johtamisen personal trainer. Harward Business School:n professori William W.

Aito johtajuus perustuu itsetuntemukseen - Johtamisen personal trainer

George on määritellyt aidon johtajuuden pitkälti tutuilla termeillä, tässä minun vapaa käännökseni: Aidot johtajat pyrkivät intohimoisesti kohti merkityksellistä tavoitetta, toteuttavat johdonmukaisesti omia arvojaan ja johtavat järjellä ja tunteella. He rakentavat pitkäaikaisia ja merkityksellisiä ihmissuhteita ja johtavat itseään tiukasti saavuttaakseen tuloksia.

He tuntevat itsensä. Merkitys, ihmissuhteet ja omat arvot tulevat selvästi esille. Johtajuus ja johtaminen ei ole sisäsyntyistä, se on taito, jonka voi oppia ja jota voi harjoitella. Oman elämänpolun varrella on tapahtumia ja kohtaamisia, jotka ovat muokanneet meistä sen ihmisen, joka olemme nyt. Markku Luhtasela Metsä-Group:sta sanoi hiljattain eräässä tilaisuudessa tien hyvään johtamiseen vaativan tahtoa kehittää itseään johtajana. Johtajan jokainen päivä on täynnä mielenkiintoisia tapahtumia, ihmisten välisiä kohtaamisia, tekoja ja reaktioita. Kuulostaa työläältä, eikö totta? Osaamme hanke (ESR) Osaamisen johtaminen käsikirja 2015.