background preloader

Läxor

Facebook Twitter

Läxor - en forskningsöversikt. Läxor gör mer skada än nytta - Tankesmedjan Tiden. Föreställ dig att du kommer hem från jobbet, trött och hungrig.

Läxor gör mer skada än nytta - Tankesmedjan Tiden

Efter middagen, med någon timme kvar till läggdags vore det kanske skönt med en stund av återhämtning. Men nej, nu ska det jobbas lite till. Glosor ska pluggas in, högläsning ska övas, och några sidor i matteboken ska betas av. Detta kanske kunde gjorts under din arbetsdag tänker du. Citat. Har under mina år som lärare och specialpedagog funderat mycket kring läxor. Så här skriver David Mitchell. "Saknas forskning kring hur läxor ser ut" Forskningsresultaten kring läxor är tvetydiga.

"Saknas forskning kring hur läxor ser ut"

Det finns forskning som visa att läxor påverkar studieresultaten på ett negativt sätt och det finns studier som visar att läxor kan fungera. Hur kan det se så olika ut? – Man måste titta på vad forskningen har utgått ifrån. När man ser till hela skolor har man sett ett samband mellan läxor och goda studieresultat för eleverna generellt. Men när man har sett till enskilda elever på skolorna har läxorna inte haft en positiv effekt för alla.

. – Det jag saknar är forskning kring hur läxor de facto ser ut och hur de används på svenska skolor. Alla bör ha samma chans att lyckas. Han hette Ulf hade skägg som en viking och var medlem i KPML-R.

Alla bör ha samma chans att lyckas

Han var också samhällskunskapslärare, och en dag i den hormonellt oppositionella klass 8a frågade Erik, som tillhörde den delen av klassen som varje morgon tog bussen från de fina villakvarteren till skolan, varför vi inte hade några läxor i SO. Ulfs ögon blixtrade till. Han tog ett djupt andetag och började tala. Utan att titta på den delen av klassen som varje morgon tog sig till plugget från hyreskasernerna längre ner mot motorvägen, och framför allt inte på de elever som i tur och ordning tog emot socialbidrag, hade en styvpappa som misshandlade och levde med en psykiskt instabil mamma som försökt ta livet av sig, berättade han om hur olika förutsättningar elever har att göra läxor.

Det är lärarens fel om eleverna Facebookar. En lärare i Mellan­sverige fick häromdagen nog av sina elevers slappa attityder och skrev ett Facebook-inlägg som blivit ett av ­helgens mest omtalade.

Det är lärarens fel om eleverna Facebookar

I inlägget säger han att det nu får vara nog. Från och med nu kommer han att ­införa vissa regler. Forskning om hur föräldrar kan hjälpa med hemläxor. Läsarfrågan jag svarar på 15 december 2014 i Dagens Nyheter handlar om en mamma som vill få tips om hur hon kan peppa sin son att göra hemläxor.

Forskning om hur föräldrar kan hjälpa med hemläxor

Detta är ett aktuellt ämne för mig eftersom jag kommer att genomföra en studie på Karolinska institutet under våren 2015 där vi kommer att låta föräldrar delta i föräldragrupper om just hemläxor. Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om den studien. Vill du delta i en föräldragrupp om att hjälpa barn med hemläxor? Nedan finns referenser till forskning som jag tar upp i svaret i tidningen 15 december. I många fall måste man betala för att läsa studierna i sin helhet, men sammanfattningarna brukar vara gratis. Statistiska centralbyrån mäter regelbundet hur svenska barn och ungdomar mår. SCB (2012). En studie där man jämfört resultaten på prov (PISA) i 40 OECD-länder med hur mycket tid elever ägnar åt läxor. FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap. Läxor är på tapeten igen efter att Hallstahammars kommunpolitiker bestämt sig för att utreda en läxfri skola.

FLS - Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Men vad säger forskningen egentligen om läxor? Frågan är givetvis extra intressant eftersom den nya skollagen tydligt skriver fram praktik som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolforskarna Robert Marzano och Debra Pickering har gjort en sammanställning av den forskning som finns för och emot läxor internationellt och har utifrån detta dragit vissa slutsatser. Deras huvudresultat hävdar att läxan får betydelse för elevernas resultat om kvalitén på den är hög. Kvalité definieras så här: – Läxan har ett tydligt och legitimt syfte, utformade efter tydliga mål samt att den kan göras självständigt utan föräldarnas hjälp. Lärare som ger läxor bakläxa. Leder läxor till bättre resultat i skolan?

Lärare som ger läxor bakläxa

Lärarna Pernilla Alm och Malin Roca Ahlgren har båda satsat på läxfritt. När språkläraren Pernilla Alms dotter gick i fyran kom hon hem från skolan med väldigt många uppgifter som hon förväntades göra på sin lediga tid. – Jag kände att jag var tvungen att göra en studieplan för att vi skulle hinna med alla läxorna, så att inte allt skulle bli kvar till sista kvällen. Läxduellen - Director’s cut 2 Forskningen. Det hänvisas stup i kvarten till forskning i diskussioner om läxor.

Läxduellen - Director’s cut 2 Forskningen

Ett vanligt påstående är att vi lärare inte ska tycka en massa utan istället rätta oss efter forskningen. På mig reser sig nackhåren när någon uppmanar mig att rätta mig efter forskning. Jag intresserar mig för forskning och jag är villig att testa det mesta, men det jag rättar mig efter är det facit jag får varje lektion, varje dag i mitt klassrum. Lär sig och utvecklas eleverna, ökar motivationen, är de delaktiga, tar de mer och mer ansvar? Läxduellen – del 3 Praktiken. Så har tiden kommit för att gå från teori till praktik.

Läxduellen – del 3 Praktiken

Min läxpraktik. Först av allt vill jag klargöra att jag på inget sätt inbillar mig att jag sitter inne med något tolkningsföreträde, eller facit när det gäller bra läxor. Det går att både lyckas och misslyckas på en lång rad olika sätt som lärare beroende på så många faktorer att det som ger high five i en klass kan vara Titanic möter isberget i en annan. En förutsättning är att eleverna är med och utformar konceptet - eller åtminstone köper det. En lärare i en FB-tråd berättade att hennes rektor har infört totalt läxförbud på skolan. Läxduellen – Director’s cut del 1. Min jul har till väldigt stor del handlat om läxor.

Läxduellen – Director’s cut del 1

Det är inte mycket man hinner säga på tre minuter, så jag gick från studion med munnen full av och, men, jamen och vad? Trots att artikeln är lång var det mycket jag fick stryka så det finns några jamen och men även från den. Pernilla och jag har en hel del gemensamt. Läxfritt duger inte! Läraren Pernilla Alm skriver i Svenska Dagbladet (SvD), lördagen 27 december en debattartikel där hon argumenterar mot läxor. Jag har försökt få in ett svar på hennes artikel, men fick nobben av SvD, så nu skriver jag ett blogginlägg i stället. Pernilla Alms argumentationen börjar inget vidare.

Alm skriver: ”Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen.” Läxor och synen på kunskap. En debattartikel skriven av Pernilla Alm, publicerad på Brännpunkt för några dagar sedan, inleds med följande ord: Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen. De är, enligt Skolverket, inte obligatoriska för elever att utföra. Läxor skapar onödig stress. Det finns goda exempel på skolor som har gjort enkla och billiga omorganiseringar för att arbeta läxfritt.

Pernilla Alm Läxor regleras inte i skollagen. De nämns inte i läroplanen. De är, enligt Skolverket, inte obligatoriska för elever att utföra. Trots detta är läxor vanligt förekommande i svenska skolor. Om inlärd hjälplöshet. Idag på Brännpunkt avslutar Pernilla Alm, lärare och författare till boken Läxfritt – för en likvärdig skola, debatten om läxor i skolan med sin slutreplik. Även jag lämnar den debatten med en sista reflektion över det som sägs och den syn på kunskap och lärande som finns mellan raderna i texten. För det handlar naturligtvis inte om för eller mot läxor. Det är inte så man bygger en skola för kunskap, inte så man skapar ett utbildningssystem som garanterar samhällets långsiktiga behov av kunskap och kloka, självständiga, kritiska medborgare. Debatter om enskilda delar i ett system riskerar att motverka syftet med verksamheten.

Jag vill som sagt se mer av samtal, men i Alms svar syns inget av det, bara debatt och polarisering, försvar och fortsatt mission för en läxfri skola. Pratar läxor hos Nordegren i P1. Idag klockan tre ska jag prata om läxor i programmet Nordegren i P1. Daniel Barker ska berätta om sin praktik av flipped classroom. Det finns några till gäster och dessutom blir det små inslag av opera och kommentarer till läxdiskussionen. Det ska bli kul. :) Orsaken till inbjudan är förra veckans #skolchatt som hade läxor som ämne. Närmare bestämt kvalitativa, bra läxor. Recept på en god läxa. Läxor är en ständig källa till debatt, senast när kommunpolitiker i Hallstahammar ville göra skolan läxfri.

Det fick dåvarande utbildningsminister Jan Björklund att hota om lagstiftning till läxornas försvar. Skadlig syn på studier och krav. Debattören och läraren mot läxor, Pernilla Alm, delger oss på Brännpunkt (27/12) att det finns elever som ställer in fritidsaktiviteter för att ha tid med skolarbetet. Skolan får inte strunta i de svagaste eleverna. Stoppa häxjakten på läxor i skolan. Stor brist på kunskap om läxor. ”Mina barn ska inte ha läxor”