background preloader

Classroom

Facebook Twitter

Markus Wässing – Hur arbeta med struktur och formativ bedömning i Google Classroom? – #lärandenätverk. Den här texten är en inledning som förhoppningsvis gör att du vill lyssna på de kompletterande youtube-klippen, som lite mer i detalj, går igenom det som tas upp.

Markus Wässing – Hur arbeta med struktur och formativ bedömning i Google Classroom? – #lärandenätverk

Hur arbeta med struktur och formativ bedömning i Google Classroom? Formativ bedömning För att säkerställa att mina elever reflekterar över de kommentarer som ges i deras Google-dokument i Classroom har jag utarbetat en individuell reflektionsmall där eleverna får ägna lektionstid åt att reflektera över den feedback de har fått i sina texter eller muntliga framföranden. Det är rimligt att den feedback som ges skapar mer jobb för mottagaren än sändaren för att det ska vara gynnsamt för lärandet. Syftet är att eleverna ska förbättra sin metakognitiva förmåga, alltså att de blir mer medvetna om vad och hur de lär sig.

10 Basic Google Classroom Tasks Every Teacher Should Be Able to Do. GAFE -classroominfo till föräldrar. Cool Trick: Bringing Parents into Google Classroom. Connecting Other Apps with Google Classroom. Student Blogging in Google Classroom. 23 Awesome Apps that Integrate with Google Classroom. Pinterest.

23 Awesome Apps that Integrate with Google Classroom

Framtidsspaning - TPACK, UDL och läslyftet – Förstelärarbloggen. 1:1 innebär fantastiska möjligheter om det finns en digitaliseringstrategi...

Framtidsspaning - TPACK, UDL och läslyftet – Förstelärarbloggen

Hur ska datorer användas för att bli verktyg i utveckling av undervisning och lärande? Mitt besök på Bokmässan i Göteborg och i synnerhet föreläsningen Lägre Pisa-resultat i matematik med datorer i undervisningen? Lektionsplanering i Google Classroom. Med stor sannolikhet använder du och dina elever er av Googles Classroom när ni arbetar både i det fysiska och digitala klassrummet.

Lektionsplanering i Google Classroom

Här kommer ett litet tips om hur flera av kollegorna i mitt arbetslag, jag själv och säkert flera med oss integrerar lektionsplaneringarna i Classroom för att det ska bli smidigt att hitta, både för eleverna och för oss själva och kollegor som vi samarbetar med. Under fliken “OM” brukar vi lägga en Google Presentation som får samma namn som kursen eller gruppen.

I den presentationen finns planeringen. Eftersom den ligger i just en Google Presentation kan man nå den både när man är inne på Classroom och när man inte är det. Den är också lättillgänglig när man vill göra förändringar och man kan låta den bli det levande dokument som är svårt att få till i mer fixerade system. Jag brukar ha en bild för varje lektionstillfälle och det är alltid den som möter eleverna när lektionen sätter igång. Enkelt men värdefullt! Att diskutera: IKT Policy DCC Stockholm 2016-2017. Google Drive: komma åt offline. Google Form Add-on: Form Ranger. Doctopus + Classroom + Goobric = :) Infoga symboler □ och gör din text lite roligare. När man jobbar med olika webbverktyg som Google Classroom, Google formulär o dyl, så kan man inte formatera texten, eftersom allt är förbestämt hur det ska se ut.Men du kan använda symboler för att förstärka din text.

Infoga symboler □ och gör din text lite roligare

Det finns flera olika tilläggsprogram och verktyg som kan hjälpa dig att mata in olika typer av symboler i din text. Google har tagit fram ett verktyg som hjälper dig att göra symboler och så kallade emojis, Google inmatningsverktyg. Detta verktyg kan även hjälpa dig att skriva på i princip de flesta av världens olika språk, med de tecken som det språket använder. Arabiska, ryska osv. Man kan välja att mata in sin text med tangentbordet, eller "rita" med hjälp av ett finger på sin styrplatta/med muspekaren. Använd Google Chrome webbläsare och gå till verktyget Google inmatningsverktyg i Chrome web store Klicka på Lägg till. Nu installeras verktyget, och lägger sig som en ikon i ditt verktygsfält.

Klicka på ikonen och välj Tilläggsalternativ. Classroom. Arbeta med uppgifter i Classroom. Arbeta med och lämna in en uppgift i Google Classroom - elevperspektiv. Introduktion till Google Classroom. Google Apps. Från vänster: Jonas Knutsson, Anna-Karin Almsvik, Lena Samuelsson, Carolina Borelius, Cecilia Bondesson, Annika Lund-Persson Just nu sitter vi på tåget hem från Mötesplats SFI i Malmö.

Google Apps

Vi har varit där och visat upp den hemsida, korta.nu/kalmarsfi, som SFI Studieväg 1 gjort, det senaste året. Hemsidan har utvecklats med hjälp av projektpengar från Skolverket. Men vi börjar från början… Vi startade arbetet hösten 2013. Eleverna på Studieväg 1 är elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Vilket har medfört att vi idag spelar in i Quicktime, lägger upp resultatet på Youtube och därefter länkar materialet till Google sites, korta.nu/kalmarsfi. En annan fördel med detta arbetssätt är att lärarna blir de som skapar sitt material. Och idag, 3/10, har vi alltså varit i Malmö och visat upp resultatet för ca 200 andra SFI-pedagoger och fått ett väldigt positivt gensvar. Andra åsikter var att sidan är enkel och ren vilket gör den användarvänlig med tanke på sidans målgrupp. Om Classroom - Classroom Hjälp.

Classroom är tillgängligt för alla som har Google Apps for Education, en kostnadsfri svit av produktivitetsverktyg som omfattar Gmail, Dokument och Drive.

Om Classroom - Classroom Hjälp

Classroom är utformat för att hjälpa lärare att skapa och samla in uppgifter papperslöst och omfattar tidsbesparande funktioner som möjligheten att automatiskt göra en kopia av ett Google-dokument för varje elev. I Classroom skapas även mappar på Drive för varje uppgift och för varje elev så att organisationen underlättas. Eleverna kan hålla reda på vad som ska lämnas in på sidan Uppgifter och börja jobba med uppgifterna med ett enda klick. Lärarna kan snabbt se vilka som har eller inte har lämnat in en uppgift och ge feedback direkt i realtid samt sätta betyg i Classroom. Titta på ett videoklipp om Classroom: Så här fungerar det. Så här fungerar uppgifter i Classroom - Classroom Hjälp. Google Classroom - Teacher Tech. Google Classroom: Annotate a PDF with DocHub. Formida AB. My Google Classroom Workflow Solution. Google Classroom Tutorial 2015. The Google Classroom Quick-Start Guide + tips and tricks!

Google Classroom + Google Forms = Magic. What IS Google Classroom? Google Classroom: en liten introduktion. Google Drive & Dokument - 1till1 Handbok. Google Drive. 6 Great Things You Can Do with Google Classroom. September 10, 2014 Google has recently announced the official release of Google Classroom in more than 40 languages.

6 Great Things You Can Do with Google Classroom

Google Classroom is a new tool in Google Apps for Education that helps teachers create and organize assignments quickly, provide feedback efficiently, and easily communicate with their classes.As a teacher, here are some of the key features you need to know about Google Classroom. Creating Google Class for your class Google Class allows you to create multiple virtual classes for your students. Within these classes, you will be able to share announcements with students, create and distribute assignments with them, grade and provide feedback on students work, engage in whole or private discussions with students, and many more.

For each class you create, a class code will be generated for students to use to access the class. Classroom komma-igång presentation - Google Slides.