background preloader

Argumentation

Facebook Twitter

Blogg: Källkritik i ett klick (en guide till ett trevligare flöde) Källkritik börjar bli ett uttjatat begrepp, men det är trots allt viktigare än aldrig förr.

Blogg: Källkritik i ett klick (en guide till ett trevligare flöde)

Med ett klick, lite scroll och en googling kan man snabbt avslöja om en viral succé bör spridas vidare eller inte. Detta är ett inlägg från bloggen Internet med Marcin, där Marcin de Kaminski skriver om nätpolitik och nätfrihetsfrågor. Följ honom på digital.di.se/marcin. För många barn kränks av normer och ideal. I stället för att låta befästa och upprätthålla normerna och kraven borde skolan diskutera varför intolerans uppkommer, och varför olika människor tilldelas olika mycket makt.Sara ThiringerErik Lindman-MataPetter Isoz Nu börjar vårterminen för eleverna runt om i landet och ivern att få berätta om jullovets alla intryck varvas med förväntan på våren och glädjen över att träffa sina klasskamrater.

För många barn kränks av normer och ideal

Men för alltför många elever innebär skolstarten bara en klump i magen. Såväl fysiska som psykiska kränkningar är vardag för eleverna i den svenska skolan. Enligt Barnombudsmannen har nästan en tredjedel av eleverna i årskurs 4–6 blivit utsatta för någon typ av kränkande behandling. Den siffran är alldeles för hög. Vilka elever som blir utsatta för kränkande behandling varierar, men mobbning och andra kränkningar har genomgående att göra med vilka som har makt och vilka som inte har det. Vad hände med vänligheten i vårt land? Öka tempot!

Vad hände med vänligheten i vårt land?

Ja, särskilt du kvinna som håller en dotter i handen, bakom massor av semesterfirare som lugnt försöker röra sig mot en utgång. – Sluta röva! Gapar mannen efter att han demonstrativt kört in barnvagnen i hälsenan på kvinnan. Ohederliga debattekniker kortsluter debatt. Inom vetenskapsteorin finns en idé som brukar gå under benämningen generositetsprincipen.

Ohederliga debattekniker kortsluter debatt

Till skillnad från vad man skulle kunna tro har den ingenting med goda gåvors givande att göra. Syftet är ett annat: att främja så väl tänkta tankar som möjligt. Jan Björklund: Elever skyller sina misslyckanden i skolan på allt annat än sig själva. Svenska elever skyller sina misslyckanden i skolan på allt annat än på sig själva.

Jan Björklund: Elever skyller sina misslyckanden i skolan på allt annat än sig själva

Det är lärarens, betygens eller mitt fel. Det egna ansvaret är avgörande för att lyckas, såväl i skolan som i arbetslivet, skriver Jan Björklund, partiledare (Fp). Krönika bedömningsmatris. Åsiktstexter och genretypiska ord. Stefan Löfven: Låt skolor omhänderta mobiler. Statsminister Stefan Löfven vill att skolor ska få omhänderta mobiler i klassrummen i förebyggande syfte, för att inte undervisningen ska störas.

Stefan Löfven: Låt skolor omhänderta mobiler

Han hänvisar till en studie som visar att mobiler i klassrum. Här kan du lyssna på hela Ekots lördagsintervju – I de klasser där man inte har mobiler mer lär sig eleverna mer. Dessutom, elever som presterar sämre kommer ännu sämre ut i klasser där man har mobiler med sig. Oj, sidan kunde inte hittas. Lärare är inte dagisfröknar - Debatt. För mig och förmodligen andra i min ålder som snart ska börja gymnasiet är studierna väldigt viktiga.

Lärare är inte dagisfröknar - Debatt

Då finns det inget som är värre, än att inte ha arbetsro i klassrummet. Klimatet har blivit så fruktansvärt försämrat de senaste åren att man inte längre kan höra vad läraren säger eller ens göra enskilda uppgifter. De i min ålder vet att man under lektionerna nästan måste sitta med hörlurar och lyssna på hög musik för att få ha sina tankar för sig själv. Tio minuter av varje lektion går åt till att läraren säger till eleverna att vara tysta.

”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna” I mer än två decennier har politiker sett datorisering som en avgörande åtgärd för att förbättra skolans resultat.

”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna”

Avsevärda ekonomiska medel har avsatts. Redan på 1990-talet hämtades stora summor ur löntagarfonderna till IT i skolan och senast i påskhelgen gick moderaterna ut med förslaget att programmering ska bli obligatoriskt redan från första klass. Men trots enorma satsningar har skolresultaten sjunkit. Under de senaste åren har allt fler skolor valt att ge varje elev en egen dator, främst inom gymnasiet men även på högstadiet. Skälen till detta varierar, men ofta finns det ett outtalat antagande att man skulle mista elever om man inte erbjöd dem datorer eftersom konkurrerande skolor gör det. Radiofynd: Dansbaneeländet 1948 - Radiofynd – nedslag i arkivet - Avgörande ögonblick. Hjälp unga hantera sina uppkopplade liv. Som ständigt uppkopplad har den smarta telefonen klivit rakt in i det mest privata.Åse Victorin Cederquist och Anna Nygren Våra ungdomar mår inte bra.

Hjälp unga hantera sina uppkopplade liv

Stress, sömnbrist och ständig digital uppkoppling bidrar till att den psykiska ohälsan hos unga i dag är större än någonsin. Kunskapen om hjärnans och kroppens behov är generellt dålig och många föräldrar förstår inte att ta sitt ansvar som gränssättare och vägledare för sina barn. Utbilda föräldrarna och ge lärarna ett pedagogiskt verktyg om livsstilsfrågor så att unga får hjälp att hantera sitt uppkopplade liv.

Annars riskerar dagens ungdomar att bli en förlorad generation. Senaste veckan har fokus i medierna, inte en dag för tidigt, lagts på problemen med ständig uppkoppling och mobilberoende. Vi människor är genetiskt gamla varelser som utvecklats under lång tid, liksom allt levande på jorden, i relation till naturen. Socialstyrelsens rapport från 2013 visar en fortsatt ökande psykisk ohälsa bland Sveriges ungdomar. Killar är kungar - tjejer horor. Argumenterande text. Vi ser på när vuxna svin mobbar unga.

Ordningsbetyg

Texttyper. Olika texttyper kan antingen vara beskrivande, berättande, argumenterande eller utredande.

texttyper

En sammanfattning av olika texttyper (pdf) Arbetsansökan , Artikel , Fabel (1) , Facklitteratur , Ledare , Manual , PM , Rapport , Recept , Referat , Reportage , Uppsats och Utredande text . . Argumentation.