background preloader

Betyg&bedömning

Facebook Twitter

Diskussionsunderlag: Digital kompetens i grundskolan. Lärares fortbildning viktig del av regeringens digitala skolplan. Ny lydelse i skolans uppdrag Digitaliseringen tar större plats i läroplanerna, bland annat genom en ny lydelse i skolans uppdrag: ”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.

Lärares fortbildning viktig del av regeringens digitala skolplan

Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande. Hur återkopplar du dina elevers förmågor så de kan utveckla dem bäst?

Framåtsyftande återkoppling för att äga sitt eget lärande

Här resonerar jag kring hur eleven kan äga rätten till eget lärande om vi fokuserar på lektionernas görande och lärande och att eleven ska veta om detta och planera för sina egna utvecklingssamtal. I inlägget finner du ett dokument där jag har förslag på göranden så att förmågorna kan utvecklas snarare än bara dokumenteras för lärarens bedömning vilket jag tror är ganska vanligt. Som en del av formativ bedömning behöver man ge återkoppling som för utvecklingen framåt. Detta kan ibland vara svårt att komma igång med och även komma på vad man kan återkoppla så man är både konkret och rimlig. Vi har under terminens första veckor kartlagt våra elevers förmågor i både svenska och engelska – det vill säga tagit fram belägg för var de befinner sig.

Bedömningsstöd för grundsärskolan - bedömning och progression. Ingen forskning styrker att det är bra att begränsa skärmtid. Många uppfattar att dataspel leder till koncentrationssvårigheter eller övervikt.

Ingen forskning styrker att det är bra att begränsa skärmtid

Men trots att spelare nog kan drabbas av diverse krämpor finns ingen forskning som direkt kopplar ihop dem med själva spelandet. Det är inte dataskärmarna i sig som är skurken. Mer och mer av vår vardag domineras av skärmar. Många arbetar vid en skärm och de flesta kopplar av framför skärmar både på resande fot och hemma. En självklar livsstil för vissa, men för andra känns det kanske till och med hälsovådligt. Spelande blir ofta beskyllt för att orsaka koncentrationssvårigheter, humörsvängningar, övervikt och andra otrevliga effekter. Det är lätt att fuska med sömnen när man spelar mycket. Pokémon GO – JL Skolutveckling. Pokémon GO kombinerar känslan av skattjakt med klassiska gamificationelement som att levla upp, att försöka få sin samling (Pokémons) komplett (habegäret när man kan få en unik Pokémon…) och att hela tiden få belöningar för olika delmål.

Pokémon GO – JL Skolutveckling

Spelet kommer garanterat att få en väldigt stor del av de ungdomar som suttit stilla och spelat dataspel att ge sig ut och röra på sig, vilket är precis vad de vuxna önskat, men oftast inte lyckats med. I lördags (16 juni) släpptes spelet till den svenska marknaden (tillsammans med ca 25 andra länder). Tyvärr innebar det överbelastning för servrarna och spelet låg nere ett antal timmar under eftermiddagen i går. Jag kommer att dela upp texten i 3 delar, del 1 för föräldrar, lärare och andra som vill få en kort inblick i vad Pokémon GO är (och det kommer de flesta föräldrar och lärare att behöva veta!) SKL satsar på STL – digitalisering och språkutveckling – Omvärldsbloggen. 12 maj samlades utvecklingsledare, rektorer och blivande utvecklingsagenter från tjugo skolor i elva kommuner hos SKL i Stockholm för en första träff i fortbildningssatsningen STL – Skriva sig till lärande.

SKL satsar på STL – digitalisering och språkutveckling – Omvärldsbloggen

Sollentuna kommun arbetar sedan fem år med en framgångsrik modell som kopplar samman användningen av digitala verktyg och tjänster med de nyckelfaktorer som enligt forskningen främjar elevernas språkutveckling och lärande. Urn:nbn:se:hkr:diva-15280 : Hur ska vi göra då? : praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande. ReferencesLink to record Permanent link Direct link.

urn:nbn:se:hkr:diva-15280 : Hur ska vi göra då? : praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan. Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik i årskurs 1–3 Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3.

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan

Du kan med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. Grundskolan. Undervisning_Larande_nr17_2014. Kunskapsbedömning i träningsskolan. Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid.

En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande.

Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid

En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande. Det kan också vara mycket svårt att få elever att faktiskt använda sig av den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt. Om Orka plugga. Orka plugga är en satsning på studieteknik från UR, med pluggtips för dig som går i högstadiet.

Om Orka plugga

Här hittar du tips på strategier och metoder som hjälper dig att träna minnet, förenkla läsningen, felsöka i matten och förstå kunskapskraven. Här hittar du också tips på olika pluggvanor som gör det lättare att komma igång och planera tiden när du ska plugga. Många av tipsen går att använda i flera ämnen, både i och utanför skolan, så testa dig fram och se vilka du gillar bäst. Och kom ihåg – det handlar inte om talang, det handlar om att hitta bra strategier som passar just dig!

Www.ur.se/orkaplugga Orka plugga på Youtube #Orkaplugga på Twitter UR även har producerat Pluggkoden – en tv-serie om lärstrategier som finns att se i sin helhet på www.ur.se. Vill du komma i kontakt med redaktionen? Skriv till oss i kommentarerna här på bloggen, eller skicka ett mejl till kundtjanst@ur.se. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Betyg - Så funkar det!

Elevers frågor om betyg.