background preloader

2 Aktiviteter som synliggör lärandet

Facebook Twitter

Padlet. Bubble.us: The Leading Bubble Site on the Net. Del 16. Mindmaps (tankekartor) är temat för del 16. Mindmaps kan bl a användas till att anteckna, att skapa en struktur innan man skriver en text eller till att brainstorma idéer. Popplet är ett lättanvänt verktyg. Finns som app till iPhone/iPad. Rekommenderas! Bubbl.us Gratistjänst. Coggle Gratistjänst. Mind42 Gratistjänst. Freemind Gratistjänst.

Wisemapping Webbaserad tjänst. Mindnode För Mac, iPad och iPhone. Text2mindmap www.text2mindmap.com Gratistjänst. Map Myself Gratistjänst. MindApp www.mindapp.com Gratistjänst. MindMap En Google Chrome app. Lucidchart En Google Chrome app. Freeplane Entt opensourceprojekt. Scapple Kostar 15 dollar. Mindmup www.mindmup.com Gratistjänst. Appar MindJet maps Gratis. Names in a Hat. Åh, vad jag älskar dessa appar! Fick igår tips av Viveca (som i sin tur fått det av Andreas) om en liten app (billig) som heter Names in a Hat. Det är en enkel app som ger nya möjligheter till lottning.

I mitt fall tänker jag som första steg använda den för placering i klassrummet. Man "shake, shake, shake" lite och så kommer det ett namn upp och vips så har man placeringen klar i klassrummet - inga tråkiga lottlappar här inte. Jag har skapat två grupper, en killgrupp och en tjejgrupp i min klass och jag ska göra en blandad grupp också. Sen bestämmer jag mig bara för att hur jag vill att placeringen/grupperna ska se ut! Något annat som också är bra är ju att den banar väg för metoden No Hands Up inom BFL-metodiken. Enkelt och smidigt! Jim Smith - No Hands Up & No Hiding.

Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor. De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, kommunicera och lära. Öppna frågor hjälper också läraren att ge ordet till eleven och därmed sänka sitt eget talutrymme: Hur gör man en hög med vatten? Hur låter tystnad?

Kan man äga ett hav? Vad är det tystaste ljud man kan höra? ÖPPNA lärande frågor att ställa vid läsundervisning: Förhållningssättet är tillåtande, varsamt nyfiket, sonderande, undersökande, vägledande och medvetenhetsutvecklande: Vilket ord är det längsta? Då eleven kan läsa ord som du som lärare förvånas över kan läraren ställa dessa frågor. Frågorna har till uppgift att medvetandegöra eleven och faktiskt också läraren: Hur gör du för att lösa läsningen av vissa ord Du lyckades att utläsa – brandbilsslang… Hur gjorde du? Exit tickets | Tips och idéer för lärare.

På mina fysiklektioner har jag börjat använda ”exit tickets” – lappar där studenter svarar på ett par frågor om hur de upplevt lektionen. Jag använder mig av tre frågor: Tre saker jag lärt mig på lektionen.Något jag inte riktigt lärde mig på lektionen.Något som inte var med, som jag önskar att jag lärt mig. Tanken är både att jag som lärare ska få lite återkoppling på min undervisning, men ännu mer att eleverna ska reflektera över vad de lär sig (eller inte). Hittills har det fungerat utmärkt – det tar någon minut i slutet på lektionen, och utgör dessutom en bra rutin för att avrunda ett lektionspass. Jag minns inte vem det var som tipsade mig om att använda exit tickets, men jag vill ändå sända ett tack. Tack! Kolla in de exit tickets jag använder (utskriftssnällare format). PS: När jag googlar på ”exit ticket” hittar jag exempel som tyder på att de används till lite mer omfattande frågor på annat håll.

Kommunicera och samarbeta med verktyget Popplet - tankekarta. Del 14. Ju mer man jobbar med datorer i skolan, desto större blir behovet av att kunna spela in det som syns på skärmen. Det kan vara för att göra en instruktionsvideo till eleverna så det ser var de ska logga in/klicka etc första gången de använder ett program eller för att spela in en digital genomgång (särskilt användbart om du använder flera olika dataprogram i din genomgång). Som vanligt är det inte bara du som lärare som kan använda programmen, utan eleverna kan skapa instruktionsfilmer/genomgångar som andra elever kan ta del av. Det är viktigt att tänka på upphovsrätten när man gör digitala inspelningar. Vem äger materialet jag filmar? Då vissa program bara fungerar på antingen Mac eller PC skriver jag nedan ut vilket program som fungerar till vilken dator. Mac Quicktime ( (Om det inte fungerar kan du ha ett för gammalt operativsystem) Öppna quicktime, välj menyn Arkiv och alternativet Ny skärminspelning. Onlinetjänster (både Mac & PC)

Lärande kulturer- Lärande exempel - grundskola/gymnasieskola - Jämställd förskola och skola. Det finns idag i skolan tydliga flick- och pojkkulturer för lärande. De speglar traditionella könsmönster, där pojkar dominerar i klassrummet och flickorna fokuserar på arbetsuppgifterna. Pojkarna är och flickorna gör. Flickkulturen gynnar lärande ger bra betyg, pojkkulturen missgynnar lärande och ger sämre betyg. Både elever och pedagoger hjälps åt att skapa dessa kulturer Observationer och analys: Pojkar talar mer Forskningen har visat att pojkar står för ungefär 70% av allt som elever säger under en lektion.

Vem får hjälp? En videoobservation av en lektion i år 4, visade elever som satt och arbetade med egna uppgifter. Olika kulturer för lärande På högstadieskolan gjordes observationer av klassrumssituationen och elevernas arbetssätt. Pojkar: Får mer uppmärksamhet på lektionerna Söker och får mer stöd och hjälp av läraren Stör arbetet mer och får fler tillsägelser Ger ofta uttryck för konkurrens och tävlan Har ofta låg uthållighet, ger upp tidigt vid problem Flickor Hinder vid samarbete. Wikimini – nu är den här! En gång har mina elever bidragit till innehållet på Wikipedia genom att skriva en gemensam artikel. De är 10-12 år och det är svårt för dem att i skrift bidra till de artiklar som finns.

Därför önskade jag mig ett Wikipedia för yngre och efterlyste det på Twitter för ett tag sedan. Då fick jag svar om att Wikipedia för yngre fanns på franska och jag blev grön av avund eftersom jag (trots att jag inte kan ett ord franska) förstod att här fanns en guldgruva. Strax därefter fick jag vetskap om att ett svenskt Wikimini var i planeringsstadiet och nu finns den, det svenska Wikimini. Det är helt fantastiskt eller kanske helt självklart. 76 artiklar finns i dag att läsa så det måste finnas oändliga möjligheter att skriva och illustrera precis vilka artiklar som helst. Här är ett smakprov på en artikel hämtat från Wikimini på svenska. Fick tips av Ylva Pettersson att elever i yngre åldrar kan bidra på Wikipedia med bilder och filmer och det tycker jag är en fantastisk pedagogisk idé.

Tips: Padlet – en interaktiv anslagstavla. Recension av Prezi - Skapa fantastiska presentationer. Användningsområden Du som gör dina presentationer i Prezi kan nu äntligen jobba direkt i plattan. För er som ännu inte testat Prezi kommer här ett försök att beskriva vad det är. Det är nämligen svårt att beskriva, eftersom det förändrar sättet att presentera så mycket. Du har en i det närmaste oändlig arbetsyta, som du sedan kan zooma in eller ut på. Om du redan har testat Prezi på datorn och haft appen förut, så kan du numera även skapa presentationer på plattan. Det är ganska lätt att lära sig verktyget och till din hjälp finns en mängd instruktionsfilmer. Annars finns det mängder med enkla instruktioner som tydligt visar hur man gör steg för steg. Appen har dock vissa begränsningar jämfört med att arbeta med Prezi på datorn.

Funktioner Undervisningens syfte En Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och använda olika hjälpmedel för kommunikation. Sv Utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Digitala verktyg för synligt lärande. Christian Lundahl 2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Synliggöra det synliga lärandet. Url?sa=t&rct=j&q=www.samklang.se%2Bappar&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fentreprenoriell.se%2Fappar.