background preloader

Återkoppling som för lärandet framåt

Facebook Twitter

Återkoppling - introduktion. När läraren tydliggör målen och kunskapskraven för eleverna och ger dem möjlighet att visa sitt kunnande bör läraren ge återkoppling på hur det går, och inte minst hur eleverna kan arbeta vidare för att nå dit de vill.

Återkoppling - introduktion

För att den löpande återkopplingen ska bli saklig och innehålla information som verkligen för lärandet framåt behöver läraren systematisera återkopplingen. Ett sätt är att arbeta med kunskapskraven och systematiskt föra anteckningar över elevens framsteg. Bedömning för lärande - Återkoppling och kamratrespons. Bedömning för lärande - Synliggöra lärandet, återkoppling och rektorns pedagogiska ledarskap. Recension av Showbie - Dela ut uppgifter, samla in dem och ge respons.

Christian Lundahl 3 Återkoppling som för lärandet framåt. Filmad återkoppling skapar kvalitetstid för eleverna. Respons med Jing. Oskar Henrikson tipsar om positiv återkoppling. ”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna” Effektiva bedömningar – Jag tror att nyckeln är att fokusera på de meningsfulla uppgifterna, inleder Christian Lundahl.

”Fokusera på de meningsfulla uppgifterna”

Ett misstag många lärare gör är att de fokuserar på det som är lätt att mäta. Återkoppling efter tekniklektion med formativt arbetssätt. Exit Ticket i Google Formulär.