background preloader

Engelska tips

Facebook Twitter

Skolbanken. Skolbanken. ESL Kids worksheets, flashcards, songs and games. 22 Appar för att öva engelska! Jag får ofta frågan om appar för att öva engelska.

22 Appar för att öva engelska!

Det har varit ganska magert utbud på dessa men nu när jag grävde lite mer har det faktiskt kommit flera bra appar att testa. Här kommer 22 appar i olika svårighetsgrader. Ett flertal av apparna är gratis, och det kan räcka långt. I en del av dem har du också möjligheter att köpa fler övningar så kallat in-app-purchase. Har du fler förslag eller favoriter kommentera gärna inlägget. I mitt nästa inlägg kommer webbsidor där du kan öva engelska både på dator och via surfplatta, håll utkik! Bitsboard Spelling Bee Bilderna ovan är tagna från denna app. English ladders Använd din engelska för att matcha rätt svar, och klättra upp på stegar eller falla ner till ormarna. Relaterat SFI-appar öva svenska del1 I "Allmänt" Länktips åk F-6. Andras träd. Billy Elliot: resource worksheet.

Super Teacher Worksheets. Material o lektionsplaneringar. Online whiteboard. Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna.

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen

Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Kanske det hjälper dig att hitta rätt app eller sida direkt utan att behöva testa först. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts. Skriftligt Lyssna Läsa Läsning kan du också arbeta med online. Grammatik och ord Övrigt. Sing. Education Edition Early Access - Minecraft Education Edition. And we’re continuing to work on a whole host of other features that the community has told us are important, including a Classroom Mode interface for educators with a map and list view of all their students, teleport capabilities, and a chat window for communication.

Education Edition Early Access - Minecraft Education Edition

If you have suggestions for future features and capabilities, please let us know at In addition to the product features, we are also releasing updated lesson starters and starter worlds to help educators get started quickly using Minecraft: Education Edition. eBooks for Members! Simon's cat. English Room 8 - Publications. Unite for Literacy library. {FREE} Weather Unit for ages 3-9. 1StumbleUpon 0 I’ve covered various topics to teach my preschool and homeschool kids about weather, but I really wanted to make sure I covered it all (if there is such a thing =-) So I put together all the weather stuff I could possibly dream up in this mega 40 page Weather Unit Printable Pack!

{FREE} Weather Unit for ages 3-9

The Weather Worksheets are educational and fun for toddler, preschool, kindergarten, 1st grade, 2nd, grade, 3rd grade, and 4th grade homeschoolers. FREE Weather Unit Pack for Preschool and Homeschoolers I wanted to keep it fun, appealing to both kids (so there are activities appropriate for ages 3-9), and educational. Download FREE Weather Worksheets By downloading from my site you agree to the following: This is for personal use only (teachers please see my TPT store)This may NOT be sold, hosted, reproduced, or stored on any other site (including blog, Facebook, Dropbox, etc.)All downloaded materials provided are copyright protected.

>> Download FREE Weather Unit Pack << <a HREF=" Widgets</A> Ws1_Asking for and giving directions_Inglês para viagem. Animal Selfies. The time. Teachit - English teaching resources. Simon's cat. WorksheetWorks.com.

Våga tala engelska! Inte alltid så lätt.

Våga tala engelska!

Frågan är hur vi hjälper eleverna till att våga visa sina kunskaper även muntligt? Enligt min erfarenhet brukar elever i årskurs fyra verkligen längta efter att få lära sig mer engelska. Ordförråd och de meningar som kan sägas och skriva ökar i en lavinartad takt i och med att det i timplanen ges mycket större utrymme för ämnet på mellanstadiet än i lågstadiet.

Ibland kan jag dock märka att trots att elever ligger långt framme i sitt utvecklande av språket är det svårt att vara muntligt aktiv i klassrummet. Till och börja med är (som alltid) ett tillåtande klassrumsklimat viktigt. Här är ett som jag har provat med mycket positivt resultat. Vi arbetade med Appen: Sock Puppets. Mer Engelska. Engelska. English Sounds. BBC Learning English - The Sounds of English. Tongue Twisters - Free English Videos for Students and Teachers. Warm-up: ett kul sätt att starta lektionen. English songs for ESL kids. Enchanted Learning - Member Login. Enchanted Learning Login Hints:Your username and password are case-sensitive.

Enchanted Learning - Member Login

Make sure that your CAPS LOCK key is not on. Wh-questions. 1. are you excited?

Wh-questions

Because I have birthday today. 2. are you today ? I’m fine ,thank you. 3. is your coat ? In the bedroom 4. is she at the moment? 5. is your birthday ? Pinterest.

Engelska

395519.