background preloader

Skoldatatekssamling

Facebook Twitter

TASUC Schedule on the App Store. Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp. Semantik, fonologi, pragmatik, syntax, morfologi och språklig medvetenhet.

Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp

Prosodisk talstörning, utvecklingsförsening av oralmotorik, generell språkförsening, ospecificerad störning av tal- och språkutveckling- ospecificerad. Listan kan göras lång!!!! Snurrar det hos dig lika mycket som hos mig när logopeden börjar förklara? Hur var det nu….? Jag ska försöka förenkla och förklara vad som har hjälp mig att förstå lite mer.

Anpassning av nationella prov för elever med funktionsnedsättning. För elever med funktionsnedsättning som innebär ett direkt hinder att genomföra proven kan det behövas anpassning vid genomförandet av de nationella proven.

Anpassning av nationella prov för elever med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan innebära att en elevs fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga är begränsad vilket kan innebära svårigheter i olika situationer. Innan man gör några anpassningar måste skolan noga överväga vad provet ska pröva och vilka förutsättningar eleven har. En elev måste inte ha en formell diagnos för att få göra ett nationellt prov på ett anpassat sätt. Det är rektorn som i första hand beslutar om anpassningar, men rektorn kan delegera beslutet till en lärare. f5a7ac44 5ac6 4fb9 ace4 5dabd4378d48. _uppleva_annorlunda. Tidigare webbseminarier.

Här publiceras tidigare webbseminarier.

Tidigare webbseminarier

Tänk på att webbseminarierna speglar de förhållanden som rådde då de spelades in. HODA- Hörteknik i skolan och dess användning i skolan Sändes måndagen den 13 april 2015. Skoldatateket i Halmstad.

PC

Chromebook. iPad. Övrigt.