background preloader

Filmpedagogik

Facebook Twitter

Lärare bryter mot lagen med rörlig bild. Drygt 500 högstadie- och gymnasielärare har svarat på enkätfrågor kring upphovsrätt och rörlig bild.

Lärare bryter mot lagen med rörlig bild

Fler än sju av tio tror att upphovsrätten kränks medvetet eller omedvetet i undervisningen i dag, en siffra som förvånade Per Strömbäck, sakkunnig i digitala näringsfrågor för Film- och tv-branschens samarbetskommitté som ligger bakom undersökningen. – Det bekräftade våra värsta farhågor. Att det förkom visste vi, men att det var så omfattande kom som en överraskning, säger han. Per Strömbäck.Undersökningen visar att skolans film- och videoundervisning nästan är helt internetbaserad. 92 procent av lärarna anger att det oftast är via dator och internet som de visar film i undervisningen. Sex procent visar rörlig bild genom inspelade program på dvd eller vhs, och enbart en procent genom vanlig direktsänd tv.

För att visa upphovsrättsligt skyddat material för elever i skolan krävs en upphovsrättslicens, något som var femte lärare inte känner till (19 procent). YouTube. Tout Google avec un seul compte Connectez-vous pour accéder à YouTube.

YouTube

Localiser mon compte Mot de passe oublié ? Se connecter avec un autre compte Créer un compte Tout Google avec un seul compte. Music-for-youtube?gclid=CP2i0MjhmdQCFVOLsgodTd0F5A&gclsrc=aw. Film i skolan. Videoklipp: Grunderna i att videoredigera - Arbetsgång - moderskeppet.se. Filip Pilthammar och Josefina Sahlin Lär dig från början Att filma är superkul och genom videoredigering syr du ihop dina videoklipp till en färdig film.

Videoklipp: Grunderna i att videoredigera - Arbetsgång - moderskeppet.se

Den här kursen hjälper dig igång. Du lär dig hur du ska tänka för att skapa en snygg och intressant berättelse genom att sätta samma video, ljud och text. Hur långa ska videoklippen vara, vilken ordning ska de ha och redigerar du ljudet på bästa sätt? Det spelar ingen roll om du vill göra en informationsfilm till jobbet eller filma din fasters födelsedagsfest.

Efter kursen kommer du kunna skapa din berättelse i video och dela den med andra. Musik: RollJordanRoll – stem – RhythmGtr-Mandolin av The Joy Drops, ”Call to Adventure” – Kevin MacLeod Om läraren Filip Pilthammar tycker filmandet är fantastiskt kreativt. Läs mer om Filip. Josefina Sahlin är videoproducenten som älskar att tänka på redigeringen innan hon ens har tryckt på record. Läs mer om Josefina. 10 Ideas for Classroom Video Projects. “… ten years ago, not one student in a hundred, nay, one in a thousand, could have produced videos like this.

10 Ideas for Classroom Video Projects

It’s a whole new skill, a vital and important skill, and one utterly necessary not simply from the perspective of creating but also of comprehending video communication today.” (Stephen Downes) If you follow my Twitter-stream, you know that I spend a lot of time viewing, collecting & sharing videos. In this post, I share ideas on certain types of videos that I’ve gathered and how educators might use related methods or styles to engage students in constructing and deconstructing media while becoming critical consumers and producers of digital media. 1) Conversation with Future Me/You: “A Conversation with My 12 Year Old Self: 20th Anniversary Edition” is a recently popular video by Jeremiah McDonald.

Another angle for this activity could be to create a video or a dialogue with a literary, historical or popular media character. 2) Genre Shifting Movie Trailers: 5) Stop Motion: Add a Download Button to YouTube. You can use websites like KeepVid or SaveFrom to download videos from YouTube and other video sites.

Add a Download Button to YouTube

You can even add a bookmarklet for some of those websites to your web browser. I recently installed a download button extension for SaveFrom to my Google Chrome and am finding it very convenient so I thought I would share the steps here. WARNING: This does require installing an extension from a location outside of the Chrome Web Store so if you aren’t willing to take that risk, this is not for you.

I take no responsibility for anything that may happen to your computer by installing this extension. All I can say is that I installed it and my Mac has had no problems. Step 1: Get the extension file. Go to and click the INSTALL button. You will get an ominous warning screen. If this warning opened up in a new tab for you, you can now just close the tab. At some point you will see a screen like this one.

Step 2: Manually install the extension. An alert window will drop down. Nya_kursplaner_2011.pdf.