background preloader

Hyviä ohjelmia

Facebook Twitter

20 ways Google MyMaps can enhance lessons in any class. Maps cross all content areas and grade levels. By creating custom MyMaps, students can see the content they’ve studied in a new light. (Public domain image via Pixabay) Maps are a fundamental part of everyday life. Even if we don’t pull paper maps out of our car glove compartments anymore, we still rely on GPS and digital directions.

Without maps, we’re lost. With maps, we can clearly see how widespread or concentrated our data and content is. Maps touch practically every content area and grade level. MyMaps, a somewhat unnoticed app in the Google Apps suite, lets students create their own highly customized maps to share with others and display. Below is an example — a MyMaps map I created with everywhere I’ve presented this year (as of the publication of this post) … The connections to curriculum are innumerable. Want to see it in action? Wondering how you might use this in your class? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Related. Google Earth: Kohteiden tallentaminen. Google Earth esittely. Video - How to Create Tours With Google Earth Tour Builder.

Wheel Decide on onnenpyörä, joka aktivoi helposti – ritakeskitalo. Muutama päivä sitten löysin Pinterestistä Wheel Decide– sovelluksen. Se on selaimessa toimiva onnenpyörä, jota voi hyödyntää esimerkiksi erilaisissa päätöksenteko tilanteissa ja peleissä. Pyöritellessäni sivuston onnenpyöriä, päätin kokeilla onnenpyörää heti seuraavana päivänä 8. luokan biologiassa. 8. luokan biologiassa olimme käsitelleet eläimiä jo useita oppitunteja. Onnenpyörän avulla oppilaat voisivat pienissä ryhmissä kerrata eläimiin liittyviä asioita. Tein onnenpyörän totuus vai tehtävä – tyylisesti eli kirjoitin sen joka toiseen sektoriin totuus – kysymyksen ja joka toiseen toiminnallisen tehtävän. Toiminnalliset tehtävät olivat tehtäviä, joissa piti piirtää, näytellä tai esittää pantomiimeja.

Oppitunnilla kerroin pelin tavoitteet (kuten sisältöjen kertaaminen ja oppiminen, vuorovaikutustaidot) sekä jaoin Eläimet – onnenpyörän oppilaille QR-koodin avulla. Oppilaat liimasivat QR-koodin myös vihkoon, jolloin he voisivat kerrata asioita onnenpyörän avulla kotonakin. . Tykkää tästä: Verkkosovelluksia opiskelun tueksi. Osaan sovelluksista täytyy kirjautua. Jotkut sovelluksista voi myös ladata tabletille tai muulle mobiililaitteelle. Nämä sovellukset ovat maksuttomia. Monesta on tarjolla kuitenkin myös maksullisia, ominaisuuksiltaan monipuolisempi, versioita. Verkkokansiot ja pilvipalvelut Kaikilla opiskelijoilla on käytettävissään Officen toimisto-ohjelmisto ja tallennustilaa omilla tunnuksillaan.

Kun kirjaudut koulussa omilla tunnuksillasi koneelle, työpöydällä on kuvake (Outlook), jota klikkaamalla avautuu sähköpostiohjelma sekä OneDrive-pilvipalvelu. Käsitekartat ja miellekartat (Kannattaa tutkia, voiko kartan jakaa, tallentaa ja tulostaa) Text 2 Mind Map Ohjelma luo käsitekartan ohjelmaan syötetyistä käsitteistä.Popplet Sopiva työkalu miellekarttojen tekemiseen - ideointi sujuu näppärästi.MindMupCMapTools Ohjelma täytyy ladata koneelle.MindMeister Muistiinpanojen tekeminen / keskustelualustat / esitystyökalut Kyselyt ja koetyökalut Verkkosivujen tallentaminen ja luokittelu Aikajanan luominen. AnnaK_ope - PurposeGames. Make your own posters at home for free! - Block Posters. Annotate images and videos — ThingLink.

AnswerGarden » ...- Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience.