background preloader

Utvecklingssamtal

Facebook Twitter

Elevledda utvecklingssamtal. Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år.

Elevledda utvecklingssamtal

Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Det var en hit redan första gången vi genomförde det. Innan vi hade samtal fick eleverna skriva utvärderingar i alla ämnen hur de tyckte att det gick för dem i ämnena och vad de behövde utveckla mer.

Vi var då också ganska mycket nybörjare på att skriva omdömena i Infomentor och föräldrarna kom definitivt inte in och kunde läsa så vi skrev ut de skriftliga omdömena och klistrade in det under varje ämne. Under åren har checklistorna som vi använt sett ungefär likadana ut. Vilket upplägg vi ska ha framöver när samtalen ska ligga har vi inte gjort riktigt klart med än. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest.

Elevledda_utvecklingssamtal_-_effekter_efter_fem_och_tio_ar. Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål. Då var det dags för utvecklingssamtal!

Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål.

Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer. Dagordning De har inför samtalet fått fylla i blanketten Inför utvecklingssamtalet. Hur de trivs i skolan. Inför utvecklingssamtal I målboken har de fått fundera över hur det har gått att nå målen. När vi fyller i målboken gör vi det i helklass. Så har de också fått fundera över hur det går med förmågorna. Självbedömning The big five. De har slutligen fått välja något som de är stolta över för att visa för sina föräldrar. Kändes som ett bra upplägg idag när jag gjort mitt första samtal. Det är en av de saker jag tycker är så fantastiskt med mitt jobb.

Se min lilla film om min målmedvetna undervisning. Skolans dokumentation. I skolans uppdrag ingår det att dokumentera vissa saker kring eleverna skriftligt.

Skolans dokumentation

Vad som ska dokumenteras finns beskrivet i Skollagen. Eftersom detta ingår i skolans uppdrag så behöver du som förälder inte lämna ditt samtycke. Tänk dock på att du som förälder har rätt att få information om vad skolan dokumenterar och att du har rätt att få ett så kallat registerutdrag, dvs. kopior på det som är dokumenterat om ditt barn.

Du har också rätt att komma med synpunkter om rättelser i dokumentationen. Här kan du se en sammanställning av den dokumentation som skolan gör. Pedagogisk planering Till skillnad mot det som nämns nedan så är pedagogisk planering inget som det finns några krav på skolan att producera eller dokumentera. Annas Klassrum. Jag har i några år jobbat med att eleverna har sin egen målbok.

Annas Klassrum

En idé som jag hel enkelt snott från kollegan Malin och gjort om så den passar mig och mitt sätt att arbeta. Har ni följt bloggen tidigare vet ni att den sett ut på ett sätt innan och att jag haft tankar om att göra om den. Det har jag gjort till i år. I år är målboken en kombinerad målbok och portfolio och har därför fått ta plats i en vanlig pärm. I målboken sätter vi in våra moln med mål som hänger samman med en pedagogisk planering som finns på vår PP-vägg. Då och då, ofta i slutet av ett arbetsområde, men även mitt i ett längre arbetsområde, kollar vi av hur långt vi kommit mot målet och fyller i våra målböcker.

Ibland har man hunnit visa att man i just detta arbetsområde fixat ett mål. Utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen. Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen

Läraren ska ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår för de elever som inte får betyg. Utvecklingssamtal Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Som stöd för lärarens arbete med den skriftliga individuella utvecklingsplanen finns ett stödmaterial som innehåller såväl omdömesblanketter som en blankett för framåtsyftande planering. Allmänna råd Som stöd till lärare, rektorer och huvudmän finns allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

UL_artikel_4_2012_juhlin_mfl.pdf.