background preloader

Svanelid

Facebook Twitter

Big-5-svedala. Stödmall, analysförmågan och sommaren. Idag använde vi för första gången en stödmall med inspiration av Göran Svanelid för att träna analysförmågan när vi bearbetade sommaren som varit. Det gick jättebra!! Barnen fick först tänka själva och skriva ner stödord. Sedan pratade de med en eller två kompisar och skrev ner vad de fick veta. Därefter kom vi till analysen :) Vi pratade tillsammans om vad analysera kunde stå för, ordet jämföra kom upp, orden lika och olika. Barnen tittade sedan på sina arbetsblad och markerade det som var lika (om de hittade något som var lika) sedan skrev de ner sin analys. Jag märkte att fler elever var mer aktiva än de brukar. Imorgon ska vi använda stödmallen igen, men nu om skolans trivselregler.

Läs- och skrivdagen. Då har jag varit och föreläst för lärarfortbildningarna i Stockholm på Läs- och skrivdagen. Första gången med mikrofon och på en liten scen. Skrämmande men roligt! Här på länken kommer man till Slideshare om man är intresserad av min Power Point. Den som gäller för lärarfortbildningarna är Stötta, modellera och utmana. Härligt nog var flera kloka andra föreläsare där också och bl.a. Elev 1: Sammantaget visar de fyra punkterna ovan att eleven klarar av att kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt utan några problem. Audio Player Elev 4: Sammantaget är elevläsning 4 ett exempel på ett gränsfall. Hon pratade också om skillnaden mellan lässtrategierna top down och bottom up och visade skillnaden med en snutt från Livet i bokstavslandet. Karin Pettersson jobbar med ASL och genrepedagogik från förskoleklass och uppåt. Hon tipsar också om appen sockpuppets i t.ex. engelskan.

Några tankar av alla som jag fick erfara av dessa utmanade och utvecklande dagar… Från Svedalas hemsida, förmågorna i Lgr 11 kontra the Big 5. Göran Svanelid om TBF. Görans egna ord:"Jag får flera mail från många pedagoger som inte förrän sent har kommit i kontakt med tankarna kring The Big 5. Den vanligaste frågan är på vilket sätt TB5 hänger ihop med andra delar.

Mitt svar är: Om ni tänker er en kvadrat med fyra hörn så kan ni skriva in The Big 5 mitt i kvadraten - TB5 är skittet som binder samman allt och som också kan ses som skolans kunskapssyn -. I de fyra hörnen kan ni skriva in: 1. Ett språkutvecklande arbetssätt (där EPA-metoden är ett verktyg samt att eleverna måste ges TTT: Tid Till Tänkande). 2. 4. Big 5 Östra Skolan by Susanna Holgersen on Prezi. Lucke_Wennberg130418.pdf. Skolforum - Göran Svanelid pres. Läs, återberätta, sammanfatta, förutse, läs… Ett evidensbaserat arbetssätt med läsning. PALS i praktiken. Vad gör man egentligen när man arbetar med PALS? De färdigheter som tränas är förväntat läsflyt och textförståelse med fokus på att kunna återberätta händelser ur texten i rätt ordning, förmågan att hitta grundtankarna i texten samt kunna göra förutsägelser. PALS (Peer-Assisted Learning Strategies) är ett läsprogram framtaget för att möta mångfalden i klassrummen och det är också avstämt med den amerikanska kursplanen CCSS (Common Core State Standards).

Det är utformat för att användas i förskoleklass till och med årskurs 5/6 men har vidareutvecklats för att passa undervisning av äldre elever och vuxna. Eleverna ska arbeta på sin kunskaps- och färdighetsnivå och man arbetar i par. Varje par består av en starkare respektive en svagare läsare. Texterna väljs så att de inte är för lätta för den starkare läsaren men inte heller för svåra för den svagare läsaren. Arbetet med PALS sker tre gånger i veckan.

Tabellen som PDF-fil. Målmedvetenhet, tydliga förväntningar och tankestruktur. Big 5 keynote 1. Big 5 Östra Skolan by Susanna Holgersen on Prezi. Hattie II: ”Eleverna verkar komma till skolan för att se lärarna arbeta” | Torbjörn tänker till. Det är alltid kul att bli bekräftad, och Hattie lyfter i sin bok Visible learning for teachers fram att man måste skapa ett klimat där eleven – och läraren, naturligtvis – vågar göra ”fel”. Vi har ju i många år på Södervärn haft våra fem fel-blanketter. Ett positivt, omtänksamt och respektfullt klimat i klassrummet är en förutsättning för lärande, enligt Hattie. Det måste finnas ett visst mått av kontroll i bemärkelser trygghet att lära, alltså att det också är tillåtet att ställa ”dumma frågor” eller att erkänna att man inte förstått. Om det finns en känsla av respekt och en känsla av att ”här kommer lärande att ske” så kommer det också att ske ett lärande.

Förväntningar är ett annat viktigt område, enligt Hatties studie. Om vi inte märker några särskilda framsteg i lärandet hos en viss elev är det viktigt att inte ge mer av samma, utan att prova något annat. Du som lärare blir i så fall inte en ”utlärare”, utan en igångsättare och regissör av lärandet. 1. Stay tuned!