background preloader

GOTD

Facebook Twitter

Påven. Robotar.pptx. File_download. Nya-Sedlar-i-Sverige.pptx. Grej-of-the-Week. Bäckaskolan åk 6. Grej of the day: Astrid Lindgren. Kickstart med kluriga frågor. Näslös beskyddare, står det på tavlan.

Kickstart med kluriga frågor

Eleverna i klass 4—5 på Västangårdsskolan i Umeå smyger sig ner i bänkarna och sneglar på de två magiska orden. De har som vanligt fått fundera på den kluriga ledtråden sedan dagen innan. Morgnarna börjar alltid lugnt och stilla med läsning. Men när lektionen väl drar i gång är det med en kickstart. — Okej, då är det dags för Grej of the Day, säger Micael Hermansson med lagom spänning i rösten och drar ner världskartan. — Vi ska till Egypten, där har vi varit förut.

Flera händer viftar i luften. »Näslös beskyddare« är nummer 117 i raden av små faktaspäckade berättelser som Micael Hermansson värmer upp med varje dag. Just i dag har Micael Hermansson gjort en enkel powerpoint-presentation för att illustrera historien. Dagens grej skrivs in i boken.Foto: Björn Wanhatalo— Det är bra att ha något att hänga upp berättelsen på. Eleverna dokumenterar varje »Grej of the Day« i en skrivbok. En central fråga om Sfinxen i Giza är förstås varför näsan är borta. Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever. Precis som tusentals andra lärare har jag hoppat på den just nu väldigt populära undervisningsmodellen med mikrolektioner.

Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever

Jag har anpassat modellen till att passa mig och mina elever i NO och en gång i veckan kör jag “Grej of the week”. Sättet att fokusera intensivt på något en kort stund lockar mig och jag har funderat på hur jag kan utnyttja grundtanken och vilket mer lärande i skolan eleverna skulle kunna gynnas av att ha mikroundervisning eller mikrolärande i. Eftersom det just nu också är tid för mina årskurs 3 elever att automatisera multiplikationstabellen provar jag ett nytt sätt där tanken med mikrolektion också utnyttjas. Micke Hermansson är läraren som inspirerar eleverna med att kunskap är coolt. Under ett par år har han presenterat mikrolektioner i sina klasser vilket medfört stor allmänbildning, ökat engagemang och lust för allt lärande.

Presentation till Apollo 11 Det finns ju även många färdiga presentationer av andra lärare som lagts ut i facebookgruppen GOTD. Minilektioner med Grej Of The Day (GOTD) - Pedagog Skåne Nordväst. Micke Hermansson, mellanstadielärare från Umeå startade med små minilektioner om företeelser, händelser, personer och så vidare för 6 år sedan, läs artikel från Lärarnas tidning här.

Minilektioner med Grej Of The Day (GOTD) - Pedagog Skåne Nordväst

Han kallar dem Grej Of The Day. Jag snappade upp idéerna förra året men kom inte riktigt igång förrän efter höstlovet då Grej Of The Day-gruppen växte explosionsartat på Facebook, se nedan. Jag gör Grej of The Day, helst minst 3 ggr/veckan. De är som sagt microlektioner om olika faktaområden, ibland helt slumpmässigt tagna som man gör en kort presentation om. Undervisar man i många ämnen, är det lämpligt att blanda ämnen både från NO, SO, kvinnor respektive män, nutid med dåtid, öst med väst, nord med syd osv. “Kunskap ska vara coolt!” Ett alternativ till GOTD är NOTD – News of The Day.

Efter genomgången sätter vi upp symbolbilder runt världskartan för att så småningom få ihop samband – spontant från eleverna. Eleverna tränar sig i att skriva korta anteckningar i en särskild bok för GOTD. Exempel på GOTD. GOTD. GOTD. Grej of the day. Hem - GOTD. Glass - Presentaciones de Google.