background preloader

BFL

Facebook Twitter

Daniel Nordströms samling av filmer mm

Team Verktyg för formativ bedömning. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Mentimeter. Något jag ett bra tag har velat bli bättre på är att använda mig av ARS - Audience Response Systems.

Mentimeter

ARS nämns ofta i sammanhang som rör formativ bedömning. Bland annat Christian Lundahl (i sin bok Bedömning för lärande) lägger därför stor vikt vid att berätta hur lärare kan arbeta med att ställa frågor som gör att man får syn på lärandet. ARS kan därför vara ett viktigt verktyg i klassrummet för att synliggöra hur eleverna reagerar på undervisningen. I Patricia Diaz förträffliga bok Webben i undervisningen fick jag nys om Mentimeter, en webbaserad tjänst som används för att ställa snabba frågor där eleverna kan se resultatet i realtid på skärm, och jag beslöt mig därför genast för att testa om detta kanske var verktyget jag letat efter. Parläsning och självbedömning. Formativ planering – eller detaljplaneringens omöjlighet. Hur gör du när du planerar?

Formativ planering – eller detaljplaneringens omöjlighet.

Är du en sån som gör du en grovplanering över läsåret som du följer sisådär eftersom du ofta får feeling och hoppar på nya idéer, vilket gör att du i juni inser att du inte hann med allt du hade tänkt? Eller planerar du varje lektion in i minsta detalj och ser ”oförutsedda händelser” som friluftsdagar eller studiebesök som dina värsta fiender eftersom de totalförstör din uttänka plan?

Det finns säkert alla varianter där ute. De flesta befinner sig säkert någonstans mittemellan de två ytterligheterna ovan. BFL Dylan William. Koden till bättre lärande. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet.

5 Fantastic, Fast, Formative Assessment Tools. I thought I could read my students' body language.

5 Fantastic, Fast, Formative Assessment Tools

I was wrong. As an experiment, I used Socrative when I taught binary numbers. What I learned forever changed my views on being a better teacher. Why Formative Assessment Makes Better Teachers Formative assessment is done as students are learning. Here's what happened in my classroom. "We've got this, it's easy," they said. I looked at the other students and asked, "Do you have this? " They nodded their heads furiously up and down in a "yes. " My teacher instincts said that everyone knew it, but I decided to experiment. I was floored. I taught for another few minutes and gave them another problem. But the end result was not what you think. I am sold. Good teachers in every subject will adjust their teaching based upon what students know at each point. Formative Assessment Toolkit Learn the strengths and weaknesses of each tool. 1.

Socrative can be used for quick quizzes and also on the fly, as I've already shared. 50 Enkla Formativa Bedömningstekniker _bara Det. Dokumentation – att hitta en form som underlättar. Jag har funderat mycket över och provat på olika vägar att dokumentera det jag ser när eleverna visar sina kunskaper. Många gånger har formen varit ett större problem än dokumentationen i sig för den har inte varit lätttillgänglig och smidig. Det blev extra synligt när det var dags att sätta betyg för första gången i år 6 för något år sedan. Jag hade noteringar på flera ställen och det var inte helt lätt att få en överblick över vilka kunskapskrav som var nådda. Det tog lång tid och mycket jobb att sammanställa och sätta betyget. Systematiskt kvalitetsarbete kring undervisningen.

Det var ingen som begärde det av mig.

Systematiskt kvalitetsarbete kring undervisningen

Jag drevs av egen nyfikenhet. Jag ville se hur min undervisning påverkade, eller inte påverkade mina elevers lärande. Jag ville utveckla det jag kunde utveckla. Undervisningen var utvecklingsbar. I alla år jag talat med lärare har jag talat undervisning. Lektionens rubrik: Hur väger man en blåval? De här lektionerna blev otroligt värdefulla för mitt arbete med att utveckla lektioner.

Mall årsplanering. Mall alignmentplanering. Formativ bedömning. Matriser. Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid. En av många utmaningar lärare står inför är bedömning av elevers lärande och återkopplingen till eleverna om deras lärande.

Elevaktiv bedömning främjar lärandet och frigör tid

En individuell återkoppling till varje elev är tidskrävande. Det kan också vara mycket svårt att få elever att faktiskt använda sig av den återkoppling de får på ett konstruktivt sätt. Ett sätt att möta dessa utmaningar är att involvera eleverna själva i bedömningsprocesserna. I boken Att bedöma och sätta betyg: Tio utmaningar i lärarens vardag varvas forskningsresultat med beskrivningar av lärares erfarenheter av olika bedömningsprocesser.

Författarna vill belysa centrala begrepp och dilemman i arbetet med bedömning och presentera förslag på lösningar till effektivare och mer elevaktiva bedömningsprocesser. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. En sammanfattning av Nottinghams bok Utmanande undervisning som vi läste inom #pedaläslyft. Vi har läst Utmanande undervisning i klassrummet av Nottingham inom #pedaläslyft. Här nedan kommer en sammanfattning av boken för er som vill. Boken är utgiven av Natur & Kultur 2013 och har åtta kapitel. Första kapitlet berättar vad utmanade undervisning är nämligen mer berättande, dialog och utmaning i undervisningen samtidigt som vi följer läroplanen.

Boken ger oss svar på de bärande principer som utvecklar självständigt tänkande i resterande kapitel. Planeringar. The Big 5. Matris2.pdf. Alignmentsmall.docx. Formativ bedömning. Lgr 11, Big 5 och bedömning. Input/Formativ bedömning : konkreta exempel och metodiska tips av Carolin Heyer, Ingeborg Hull utgiven av Natur & Kultur Läromedel. Carolin%20Heyer%20och%20Ingeborg%20Hull.pdf. Carolin Heyer Konf. Pedagogisk bedömning 2010. Att bedöma lärande: The Big Five - de fem förmågorna, del 2.