background preloader

ASL

Facebook Twitter

Checklista. Checklista-brev. ASL och kamratrespons. Den där balansen mellan det lekfulla och lustfyllda i kombination med synliggjort lärande – en tankenöt.

ASL och kamratrespons

Det blir extra tydligt när man arbetar i en årskurs ett att det lekfulla och lustfyllda måste dominera mer än någonsin – samtidigt kände jag att gruppen behövde utmanas i sina diskussioner kring skrivandet. Klassen jag möter idag visar mycket nyfikenhet och söker utmaningar så efter en del övervägande valde jag att introducera kamratrespons i form av checklistor. Vi har det stora nöjet att ha brevvänner på Röda skolan i Svedala. Elevernas skrivande blir oerhört motiverande och meningsfullt då de vet att det finns en riktig mottagare. Att de dessutom får svar på sin text av andra elever som de ännu inte mött är spännande.

Eleverna läser breven högt för varandra. Tillsammans har vi gått igenom strukturen för ett brev. Andra gången som de skrev sina brev fanns en station som vi kallar ”checklista”. Avsnitt 24 – Att skriva sig till läsning ASL. I dagens avsnitt hade vi förmånen att få ha både Ulrika Jonson och Jesper Samuelsson från Vallaskolan i Södertälje på besök.

Avsnitt 24 – Att skriva sig till läsning ASL

Eftersom vi visste att Ulrika skulle hälsa på oss var det ju självklart att hon skulle få ett avsnitt för att prata om ASL (att skriva sig till läsning / write to read), som hon har varit med om att implementera på massvis av skolor. Att dessutom rektor Jesper hängde på var en extra bonus, då vi även fick skolledarperspektivet. MEDVERKANDE: Ulrika Jonsson, Jesper Samuelsson, Lotta Bohlin och Micke Kring LÄNKAR: Skriva sig till läsning. Allt hänger ihop i ASL-arbetet på Rosengårdsskolan. Det märks att det är mycket språkande i förskoleklasserna på Rosengårdsskolan.

Allt hänger ihop i ASL-arbetet på Rosengårdsskolan

Väggarna är täckta av bilder och texter som barnen har skapat. Det är tydligt att de har sitt ursprung från upplevelser och litteratur. Estela Garcia & Bozena Kondrat är förskollärare på Rosengårdsskolan. De båda har lång erfarenhet av att arbeta språkutvecklande. Detta eftersom majoriteten av skolans elever sedan många år har ett annat modersmål. När Estela och Bozena summerar läsåret 2014-15 upplever de att barnen och de själv har lyckats i mycket. Ett kvitto fick de då kollegor från andra skolor besökte dem. En lek med tecken och ord. Tänktanken - Avsnitt 24 - Att skriva sig till läsning by Tänktanken. En blogg om att skriva sig till läsning i Södertälje.

I spåret av ASL – Detektivbyrån. Deckarscheman. ASL - att skriva sig till läsning. Vad är ASL? Kom-i-gång med ASL - checklista. Viktigt i ASL-arbetet. Om bokstavsräckor. Bokstavsräckor är rader med slumpmässigt skrivna bokstäver som kommer till genom ett par minuters lek med alla fingrar på datorns tangentbord.

Om bokstavsräckor

Det är främst de barn som ännu inte kan bokstäverna (grafem & fonem) som arbetar med bokstavsräckor. Bokstavsräckor kan varieras med andra skrivuppgifter på datorn såsom ordlistor och spökskrift i samband med teman och gemensamma upplevelser. Syftet med fingerlek på datorns tangentbord är - att lära sig se skillnaderna på bokstävernas utseende. Praktiskt kom-i-gång stöd. Ordlistor som skrivuppgift i ASL. Under en handledningsdag i Malmö lyfter ArneTrageton fram ordlistor som en ypperlig form för barnens skrivande.

Ordlistor som skrivuppgift i ASL

"De är bra, för ordlistor kan man göra på många olika sätt. Att skriva sig till läsning - Bokstavsschema. Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen.

Att skriva sig till läsning - Bokstavsschema

Eleverna använder datorer eller surfplattor som är utrustade med ljudande tangentbord och talsyntes. På så sätt kan skrivandet utgå från vad eleverna vill uttrycka och inte vad de förmår att skriva ner. ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande. Vi är just nu inne i ett skifte när det handlar om läs- och skrivinlärning i skolan.

ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande

Om 10 år kommer det vara helt främmande för oss hur vi fram till nu har tänkt att det ska gå till. Det tror Carola Rehn-Lindberg som träffade 60 pedagoger i Malmö som vill använda sig av skriv- och läsinlärningsstrategin ‘Att Skriva sig till Läsning’ på dator (ASL) när de tar emot nya barn inför höstterminen. De sista åren har ett stort antal pedagoger i Stockholm fått utbildning och handledning i ASL av Carola Rehn-Lindberg och hennes kollega på Medioteket i Stockholms stad. Den 26-27 februari hade Centrum för Pedagogisk Inspiration och FoU Malmö-Utbildning fått möjlighet att låna Rehn-Lindberg för att ge lärare i Malmö kom-igång-hjälp i ASL.

Film: Besök hos sångsvanarna.se och ”Att skriva sig till läsning, och sen då?” Homonymer. Jag hade lagt undan H schemat.

Homonymer

Var lite fundersam på det här med Homonymer. Hur skulle dessa ettor förstå och kunna arbeta med dessa ord. Underskatta aldrig dina elever Christer. Eller underskatta är kanske inte helt rätt. Jag trodde uppgiften skulle skjuta över huvudet på dem. För ungefär två veckor sedan skrev vi ordet HOMONYMER stort på tavlan. Uppgiften om homonymer som jag läst om i Erica Lövgrens bok, som hon gjort med sina elever, som jag själv trodde var lite svårbegriplig, visade sig väcka ett intresse för hur ord och vad de betyder, hur samma sorts ord kan betyda två helt skilda saker. Idag, två veckor sedan, på våra morgonsamlingar … kommer det fortfarande, varje dag. – Christer, jag har en homonym. – Åh, låt höra! Vi fortsätter fylla på våra homonym tavla. Gör egna tolkningar av homonymer i ord och bild.

Kungsbacka utvecklar - att lära sig skriva och läsa med datorn som verktyg. Att skriva sig till läsning med iPad.