background preloader

Att arbeta språkberikande, A-M Körlings idéer

Facebook Twitter

Korlingsord om Källkritik. Lektionen: Fakta innan första försöket till dikten. Det här är en modell för att undersöka fakta till det vi ska skriva.

Lektionen: Fakta innan första försöket till dikten

Jag visar eleverna hur jag tänker och hur jag gör. Jag tänker på ordet äng. Och det är min utgångspunkt. Så här samlar jag ord: Platsen: Ängen. Allmänt: Stråväxter, gräs och örter. Ljuden: Humlorna. Livet: Humlan i arbete. Arterna: Ängskorn är sällsynt, ängskärr som har en beskrivning i namnet, ståväxten Ängskavle, Ängshavre, Runt Medelpad också Ängshaverrot, Ängsbräsma är mer allmän, Ängsklockan går att äta, Lejongapsväxter, läppformiga blommor, i norr finns lappsyra och i söder ängssyra, ängsskallra, ängsviolen är blyg och ovanlig.

Nu har jag samlat lite kunskap om ängen. Ängsord Det surrar. Surr. Humlorna i blommorna Blåvingen syns flyga hit och dit och vargspindeln väntar på något gott.

Skriva dikter

Textsamtal: Texter och förberedelser för undervisning. Igår köpte jag två böcker.

Textsamtal: Texter och förberedelser för undervisning

Jag går alltid på nyfiken promenad i boklådor och de två böckerna fann jag på NK Bokhandel. De var markerade som lästips. Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc. Ta en text, vilken som helst, och placera in ordet inte och andra ord som gör att textens innehåll inte längre har ägt rum eller vad som nu kommer att ske med innehållet, läs båda texterna högt och dela innehåll och tankar med eleverna: Lektionen måste modellas och göras gemensamt innan eleverna kan och får välja ut sin text och göra uppgiften där.

Lektionsförslag; Ta en text och förändra den med ord som inte, aldrig etc

Det gäller att visa och dela med sig till eleverna så att de får se och tänka ihop med undervisande lärare. Att de ska göra utan att veta hur är både svårt och ensamt. Synliggöra frågorna: Hur ska jag lösa det här? ”Varje dag sprang jag ner till Arvidsson och sammanfattade lite. Den här texten har Reidar Jönsson skrivit och boken heter ”Mitt liv som hund”, den kom ut 1983 som Månpocket. ”Jag sprang inte längre ner till Arvidsson och ingenting sammanfattade. Eleverna måste få höra mig tänka, delta genom att ge förslag och lektionen har jag gjort från första klass och upp genom stadierna. ”Vi skulle rita ett träd.

Undervisning: Rubrikerna att härma genom. Jag tycker mycket om Elin Lindells sätt att skriva kapitelrubriker till sina böcker.

Undervisning: Rubrikerna att härma genom

Jag har gjort undervisning av dem tidigare. Nu kan jag inte låta bli att göra något av ”Hemligt: Jördis hjärta Harry”, Alfabeta 2015. Låt oss skriva ned alla rubrikerna till kapitlen (så gör jag då jag förbereder min undervisning): H som i HarryVi som i VildaV som i vårtorS som i svarvP som i pyjamaspartyS som i spökeC som i Coca-ColaF som i femmans gångertabellL som i leverpastejS som i speciellD som i dansF som i friluftsdagP som i pungB som i blickarU som i utflyktF som i fönsterB som i boom-disch-kasch-dischT som i tisdagT som i tvåhundraåttiofyra kronorC som i chansL som i lördagK som i konsertE som i en månad senare Nu har jag skrivit ned alla rubriker till kapitlen.

Vad kommer att hända i de respektive kapitlen? Det går att tänka platser, vilket gör att frågor om plats är viktiga. Jag kan alltså både samtala och ge infallsvinklar om vad att skriva samt väcka intresse för boken. Hej HOPP! Några ord att skapa lektion med. LEKTION om Begreppen, orden, ordförrådet: Att introducera boken, lektionen, ämnet, skolspråket. Så här kan man introducera en bok, ett ämne, en lektion, orden och kreativiteten.

LEKTION om Begreppen, orden, ordförrådet: Att introducera boken, lektionen, ämnet, skolspråket

Ja, så här gör jag. Låt oss säga att det är en bok jag vill läsa ur, ett stycke jag vill undervisa ur. Innan jag gör något med eleverna har jag själv läst igenom boken, provläst den högt för att se att jag fungerar ihop med texten och kan läsa den ledigt, jag prövar språket och jag ser vilka infallsvinklar jag kan ge boken och vilka frågor jag kan ställa och vilka jag kan skapa. Innan jag överhuvudtaget visar boken skriver jag upp några ord på tavlan. Dessa ord ska vara hämtade ur den bok jag ska läsa, den text vi ska arbeta med. Parken solen krukväxten hunden Dessa ord ska eleverna få smaka på, sätta in i meningar.

. – Sätt in ett ord i en mening? Solen skiner på mig.Krukväxten är en kaktus.Krukväxten behöver vatten.Hunden morrar när hunden ser en annan hund.OBSERVERA att varje elev ska få säga en mening, det tar inte många minuter i anspråk och därmed skapas variation och ordet finns med i olika sammanhang. Tyst läsning – hellre självständig läsning – så här ser jag på utvecklingen! Jag skriver ofta att jag inte bejakar tyst läsning.

Tyst läsning – hellre självständig läsning – så här ser jag på utvecklingen!

Den tysta läsningen är ett mål. Att boken och läsaren är ett. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord. Detta är en mycket enkel lektion.

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord

Lektionsförslag – Ta en mening och gör den större. Detta är en mycket rolig skrivuppgift. Jag har gjort den i alla ämnen och den sätter igång elevernas skrivande. Man tar en kort liten mening ur vilken bok som helst, den meningen ska och får eleverna välja själva. Det enda kriteriet är att den ska vara kort. Så här gör vi: Eleverna samlas och läser upp sina meningar högt för varandra. Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen! Jo, jag kallar lektioner som leder till tänkande – Kittla hjärnan!

Kittla hjärnan: Rubriksätt lektionen!

För att göra det måste lektionerna också ha namn och rubriker. Naturligtvis kan vi kalla lektionen för en lektion i NO. Men allvarligt talat – hur kittlar det elevens huvud? Inte heller säger väl hjärnan: – Hej hopp det här låter kul” om vi skriver – slå upp boken på sidan 47 och läs för dig själv till sidan 54 och svara därefter på de fantastiska frågorna på sidan 55! Hellre döpa lektionerna: Lektionen om ”den osynliga ingrediensen!” LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin

Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Jag ser en flicka. Jag ser ett hus. I love språk - samtal: Hur startar man en språklektion? Lektionsförslag: Lek med några ord, muntligt och skriftligt.