background preloader

Ensenyament

Facebook Twitter

Toolbox, Apps educatives validades per docents. ECML/CELV > Home. Impuls a la internacionalització de l'educació. Llengües estrangeres. Anglès. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Classroom language for teachers: common mistakes - Luiz Otávio. If you’re a non-native speaker of English and you’ve recently embarked on a teaching career, chances are that you might be making one or two classroom language mistakes you’re not even remotely aware of.

Classroom language for teachers: common mistakes - Luiz Otávio

After all, as an advanced student, you were probably never corrected in class if you said something like “open your books on page 20″ because, well, you never had to say it in the first place. Here’s a list of 10 common grammar and vocabulary mistakes that novice teachers sometimes make. If you have any other suggestions, write them under “comments” and, who knows, there might be a sequel to this post one day.

Remember: We’re focusing on examples of classroom language here. 1. 2. 3. 4. 5. Classroom Language - UsingEnglish.com. Coming into the room The teacher coming into a room full of students "Can someone take this CD player and plug it in? Thanks. " [hold it up as if you are offering it to someone, and look towards the socket or hold the plug and mime plugging it into something] "Can someone hold the door open for me? " "Hi everyone. "Morning. "Is this the right room? "Hello again. The students coming in "Okay everyone, file in quietly and take a seat please" [use two arms to show the slowness and straight lines of the route into the room]

Cart. Grading Made Simple. If you’re looking for a more efficient method of grading papers and assessing student progress, you’ve come to the right place.

Grading Made Simple

On this page (which has been adapted from The Cornerstone book), you’ll learn tips and tricks to help you gauge student progress quickly and easily. I think seeing numerous corrections can be intimidating in any color, so it’s more important to focus on what types of marks you are making on the paper. Be sure to use simple, quick markings, and be consistent with them. For example, I don’t make big Xs by or circle wrong answers, I just draw a slash through the problem numbers.

Try not to make more work for yourself. Try not to let students’ ungraded work sit out on your desk: until you’re ready to grade, leave it in the file trays where kids turned it in. Don’t let papers go ungraded for more than a week, tops. Finding time to grade I know other teachers who stay after school one day per week to catch up on their grading, and that works well for them.

Teachit Languages - modern foreign languages teaching resources for the MFL classroom. Disseny universal i aprenentatge mòbil. El fet de posar la veu en un vídeo ens ajuda a traspassar les nostres pors, i sobretot en el cas d’infants als quals els costa assumir la realitat, identificar-se i sortir d’ells mateixos.

Disseny universal i aprenentatge mòbil

Aqeusta activitat els ajuda a poder separ el jo de l’objecte i a poder fer servir la veu de forma espontània, lliure de pors. És per això que resulta motivador i alliberador veure com nenes a les quals poques vegades sentíem la veu, hagin estat capaces de parlar en veu alta i fer-se sentir. Per altra banda han hagut d’esforzar-se a verbalitzar bé cara a que els altres poguessin entendre el poema.

També buscava alguna cosa que poguessin fer elles soles, on el meu paper fos més de suport que no pas de dur l’activitat. I el més divertit, elles han fet evolucionar l’activitat relacionant la veu que senten amb la nena que parla, en un joc de «qui parla ara?» Les intel·ligències Múltiples i recursos per a la diversitat. Trobada 2016-2017. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Inscripció del 17 d'octubre al 18 de novembre Aquest curs 2016-2017, el Departament d'Ensenyament convoca la XXIII Trobada de Corals d'Educació Secundària, amb l'objectiu de potenciar i difondre l'educació musical que estan duent a terme molts professors i professores als nostres instituts.

Trobada 2016-2017. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

El treball coral és primordial en molts centres, ja que a través de la música es treballen molts aspectes de la formació global de la persona, tant en la vessant del desenvolupament personal com de les habilitats socials i relacions interpersonals amb la pertinença i cohesió del grup, així com en l'adquisició de les competències bàsiques. El concert de la Trobada és un espai on fer música junts amb altres centres, tot visualitzant el treball dut a terme. Calendari. Disseny universal i aprenentatge mòbil.