background preloader

Update Methodology course

Facebook Twitter

Cmd:tac:metodestac:flippedclassroom:concepte_flip. Si només ens fixem en les tasques que s'encarreguen a l'alumne com a deures i les que es fan a l'aula, podem afirmar que la classe invertida no és cap novetat.

cmd:tac:metodestac:flippedclassroom:concepte_flip

Analitzem aquesta situació: Professor/a: "Com a deures per demà heu de llegir les pàgines 45, 46 i 47 del llibre de text i respondre a les 4 primeres preguntes de la pàgina 54" Això és una classe capgirada? En canvi si anem més enllà i utilitzem les diferents opcions que ens ofereixen les les tecnologies digitals actualment el fet d'invertir la classe pot suposar un canvi significatiu respecte del sistema de classe tradicional Aula Flipper - Anthony Steed al bloc Els paradigmes educatius que comencen a canviar?

Amb això al cap potser és hora de tornar a analitzar el paper de la classe en la dinàmica d'aprenentatge? Els mestres s'han d'esforçar per donar suport als estudiants en el seu aprenentatge i, en la seva major part, fer un molt bon treball de treball dins de les limitacions de temps i els números dels estudiants. Cmd:tac:cdtd:b1spi_i_interactius:panells_interactius:projeccioactivcast [Formació del professorat] ActivCast és una aplicació instal·lada de fàbrica als panells interactius.

cmd:tac:cdtd:b1spi_i_interactius:panells_interactius:projeccioactivcast [Formació del professorat]

Permet projectar al panell fins a 4 dispositius simultàniament. Configuració Per poder connectar els dispositius amb la pantalla, cal que tots estiguin en la mateixa Wi-Fi. Per duplicar la pantalla d’altres equips amb l’ActivConnect, primer cal iniciar el procés de duplicat seleccionant ActivCast a l’Inici Ràpid. També cal comprovar que el panell i els dispositius a duplicar estiguin a la mateixa xarxa Wi-Fi o xarxa local. Quin dispositiu estem duplicant? Inicieu l’aplicació ActivCast Sender en el seu PC. Si el dispositiu no apareix a la llista, feu clic a l’icona ActivCast i introduïu l’ID de connexió de 9 dígits per descobrir el dispositiu. iOS: Arrossegueu cap a dalt des de la part inferior de la pantalla del dispositiu i seleccioneu la icona AirPlay o Duplicar Pantalla.

Engancha con AirPlay en el aula: Proyectar y grabar la pantalla del iPad. Cómo mostrar la pantalla de tu dispositivo Android en una PDI o proyector. Hace unos días explicaba en una entrada varias maneras que he utilizado para proyectar la pantalla del iPad en una pizarra digital o en un proyector del aula de forma inalámbrica.

Cómo mostrar la pantalla de tu dispositivo Android en una PDI o proyector

Cada vez más el profesor necesita moverse y colaborar con los alumnos con su tablet, sin estar atado al frente de la clase al lado de la gran pantalla, ni bloquear su visibilidad. Rápidamente varios profesores me preguntaban por una solución similar para un tablet Android, con lo que me ponía a evaluar varias alternativas existentes. Aunque la tecnología AirPlay de Apple, integrada en los dispositivos iOS, simplifica enormemente la proyección, existen dos opciones para los dispositivos Android que han funcionado con éxito: 1. MirrorOp El software MirrorOp permite proyectar la pantalla de tu tablet Android en un ordenador Windows, el cuál puedes conectar fácilmente a cualquier pizarra digital o proyector en el aula.

A. B. C. D. E. F. G. 2. Como inconveniente, su coste es de unos $249. Toolbox, Apps educatives validades per docents. Digital tools to engage students in learning. Support and Advice for General Education Teachers on Inclusion. George Mason University Master Master's and Graduate Certificate Programs in Special Education Purdue University Online MSEd in Special Education St.

Support and Advice for General Education Teachers on Inclusion

Discord — Chat for Communities and Friends. 3 redes sociales para profesores. Muchos creen que la interacción de los profesores y maestros solo sucede en el centro de estudios donde laboran, pero en eso estamos completamente equivocados.

3 redes sociales para profesores

Actualmente existen distintas redes sociales donde tanto ellos como tú, pueden interactuar de una manera distinta a lo visto en otros casos. Con el avance de la tecnologí­a se han ido creando distintas redes sociales con temáticas llamativas como Facebook o Twitter, pero esta vez es el turno de la educación. A través de estas opciones, los estudiantes, profesores y colegas pueden estar conectados por medio de 3 redes sociales alternativas y con gran aspecto visual para todos los que laboran en el medio estudiantil.

Conoce estas alternativas para que te pases un rato diferente al mismo tiempo en que sigues aprendiendo. Edmodo En primer lugar nombramos una red social completamente gratis que involucra a los profesores, estudiantes y padres. 7 Redes Sociales Educativas perfectas para el aula. Directory details. Les competències bàsiques. L'aprovació de la LOE ha suposat un canvi de model educatiu de gran abast, donat que, s'ha intentat harmonitzar-lo amb la resta de sistemes educatius vigents a Europa, on el nou paradigma és el treball per competències.

Les competències bàsiques

Si bé el model anterior feia referència a les competències de forma implícita, ara, apareixen explicitades i detallades de forma minuciosa. Cada país, fent ús de la seva capacitat legislativa i organitzativa, identifica i estructura el seu sistema educatiu de la manera que li sembla més correcta i estableix un seguit de competències bàsiques o clau. que tal i com es desprèn de l'informe publicat per EURYDICE (Xarxa Europea d'Informació sobre Educació) "Les Competències Clau: un concepte en expansió dins l'educació general obligatòria" ( En aquest informe es va realitzar un estudi comparatiu al voltant de l'ús que es feia del terme "competència clau" en els seus respectius currículums.

Font: La definición y selección de competencias clave (DeSeCo)