background preloader

Läsa

Facebook Twitter

Bokpratsspel ny version. Logg Alex Dogboy - Google Docs. Att läsa mellan raderna – på ett annat sätt än det vanliga. När vi jobbar med våra teman i So försöker jag koppla en skönlitterär bok som passar till området. En bok som jag högläser ur eller ibland lyckas vi få fatt i en klassuppsättning och kan göra något mer av läsningen. Den här gången jobbade vi med Europa och då passade boken Fröken Europa bra. Den har vi dessutom i klassuppsättning och det är väldigt bra med en bok var tycker jag. Jag läste och eleverna följde med i boken. Ibland stannade någon elev mig och vi pratade om ord som var svåra. ”Martina satt stum. Vad behöver vi veta för att förstå den här meningen? Från klassbloggen Att lära tillsammans Vår fantastiska bibliotikarie hakade på ideén. Några tyckte det var lätt att hitta exempel, andra tyckte det var svårt.

Den här gången var alla med på hur man kunde tänka. Under det här året när jag har gått mattelyftet har jag blivit medveten om att många uppgifter går att twista till lite så att de ger eleverna och mig något mer än vad den vanligt ställda frågan gör. Hur kan jag veta det? Ps.