background preloader

Akhter

Facebook Twitter

Autismspecifik kompetens Autism- och Aspergerförbundet. Autismforum: Aspergers syndrom - en introduktion. Aspergers syndrom. Aspergers syndrom är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsskillnad.

Aspergers syndrom

Ofta säger man bara asperger. Det är inte en sjukdom. Asperger syns inte utanpå. De som har asperger är oftast normalintelligenta och många har väldigt god språklig intelligens. 10 Common Misconceptions About The Flipped Classroom. 10 Common Misconceptions About The Flipped Classroom by Kelly Walsh, emergingedtech.com What have you heard about the flipped classroom?

10 Common Misconceptions About The Flipped Classroom

That it’s just the latest education fad? That it only works for certain academic subjects? It’s not uncommon to come across references in the web media to poorly informed and misconstrued ideas like these. Following are 10 of the most common erroneous ideas about flipped teaching and learning that you may come across, and a brief explanation of why each of them is misinformed. Lite om begrepp i allmänhet och om begreppet flippat klassrum i synnerhet. I diskursen kring skolan florerar massor av begrepp som vi alla har vårt unika förhållande till, och som dessutom kan bli värdeladdade utifrån hur vi definierar dem och hur vi känner inför dem.

Lite om begrepp i allmänhet och om begreppet flippat klassrum i synnerhet

Begrepp som klassrum, läromedel, raster och läxor är för många självklara när man pratar skola. Sedan har vi nya begrepp som uppkommit under senare år och som ofta används som om det vore självklart vad de står för; och som dessutom ofta behandlas som om de självklart ska ha en positiv laddning. Här har vi begrepp som en-till-en, omdefinierat lärande, The Big Five och flippat klassrum. Jag har tidigare skrivit om en-till-en-begreppet, Jan Svärdhagen har ifrågasatt begreppet omdefinierat lärande och Joel Rudnert har ifrågasatt The big five.

Jag kommer i det här inlägget att uttrycka mina funderingar kring begreppet flippat klassrum. Microsoft PowerPoint Templates and Backgrounds. #flippatklassrum. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. Lgr 11. Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet. Efter två förkylningar och mässan NKUL i Norge har jag äntligen lyckats ta mig samman och skrivit ihop denna text.

Framgångskartan – ett sätt att synliggöra lärandet

En text som jag sett väldigt mycket fram emot att skriva sedan jag fick frågan. Om Josef Holmqvist (@holmqvist85 på Twitter) Jag heter Josef Holmqvist. Jag mottog fredagen den 3e maj min lärarexamen som ger mig behörighet att undervisa elever i ämnena idrott och hälsa (år 1 grundskola – år 3 på gymnasiet) samt naturkunskap (3-9 Bi, Fy, Ke och NK på gymnasiet). Sedan november 2012 jobbar jag i ett utbildningsföretag som heter Creaza. Kunskap och kvalitetstrappa - frokenlundgren, Borås. Kunskaps- och kvalitetstrappa På en av väggarna i klassrummet har vi satt upp en kunskaps- och kvalitetstrappa.

Kunskap och kvalitetstrappa - frokenlundgren, Borås

Den är användbar till mycket inom formativ bedömning. Som man hör på namnet kan den visa olika kvalitet på kunskap men också framförallt olika kvalitet på förmågor. Bedömning för lärande i praktiken. Flippa pedagogiska planeringar. Tydliggöra mål och kunskapskrav. Digitala skollytet – Kamratbedömning. Det här med att ge kamratrespons är inte helt lätt.

Digitala skollytet – Kamratbedömning

Grunden i att kunna ge varandra respons är att eleverna ska känna sig trygga med varandra och att de ska känna sig trygga i sig själva, så att de kan blotta sig och visa upp sina styrkor och svagheter. Det kan ta många års arbete med en grupp innan de känner denna trygghet. Elever kan också känna att det är svårt att ge respons för att de inte vill känna sig ”besserwissiga” gentemot sina kamrater. ”Two stars and a wish” är ett strålande verktyg att använda i kamratbedömningen i och med att man lyfter två saker som kamraten gjorde bra och detta får eleven att lyfta och känna glädje över sitt arbete. Digital pedagogisk planering. Efter en ganska tung hösttermin, med bl.a. betygssättning i åk 6 för första gången, skolverkets webbkurs i bedömning och betygssättning samt en kompetensutvecklingsserie i språkutvecklande arbetssätt, har jag nu äntligen landat i jullovslugnet och njuter av ledigheten.

Digital pedagogisk planering

Det är ju dessutom fortfarande några dagar kvar innan det är dags att möta upp eleverna i skolan igen… när lugnet kommer så börjar jag dock rent reflexmässigt att tänka på skolan och börjar då även att planera vårterminens arbeten lite smått. Jag har tänkt en del på det här med pedagogiska planeringar. LPP - Läsförståelsestrategier. Pedagogisk planerig. Big five. Den närmaste tiden tänkte jag dela med mig om några av våra influenser kring kärnfrågan: Hur bygger vi en skola, kultur och miljö där barn känner sig välkomna, sedda och utvecklas till sin fulla potential?

Big five

Det handlar med andra ord om vårt pedagogiska koncept på konkret nivå. Idag kommer den första delen med fokus på förmågor. Länge har skolans uppdrag kring lärandet fokuserat på att utveckla sakkunskaper. På senare tid har skolans uppdrag utvecklats och större fokus har lagts även på förmågor. Det är en god sak eftersom förmågor är mycket viktiga för elevernas fortsatta utveckling i livet, särskilt i en föränderlig värld. Lektion att starta upp med efter sommarlovet kap 3. Den här lektionen brukar jag alltid göra.

Lektion att starta upp med efter sommarlovet kap 3

Den är rolig och den ger utrymme till elevernas berättelser om sommarlovet. Jag har gjort den för elever från årskurs tre och uppåt – det spelar inte så stor roll – huvudsaken är att eleverna kommer igång och får berätta. Jag skriver ned en massa frågor på ett papper. Eleverna får pappret och ska fylla varje fråga med ett namn. Det ska inte vara samma namn på någon fråga så det gäller att fråga runt. Mina klassrum har varit organiserade så att jag har skapat ytor där vi kan sitta i ring… så det blir automatiskt möjlighet i mitt klassrum. Lektioner: Att starta upp efter sommarlovet. Matriser. Matriser är ett kraftfullt verktyg vid bedömning av elevers kunskaper.

Matriser

I en matris kombineras de olika kriterier, som är tecken på elevernas kunskapsutveckling, med de olika kvalitativa nivåer som utvecklingen visar sig på. Om de olika kvalitativa nivåerna är uttryckta på ett sätt så att eleverna förstår dessa, kan matriser också användas för elevernas självbedömning av sin egen och andra elevers kunskapsutveckling. På den här sidan visas hur man kan bygga upp en generell matris för bedömning av elevers kunskaper. IUP-processen. BIG 5 LATHUND. Att jobba med Lgr 11 och The Big 5.