background preloader

SALARY GUIDES

Facebook Twitter

Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt. Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen is gelijk aan een bepaald percentage van je laatst verdiende loon, maar er is wel een loongrens.

Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt

Sinds 1 november 2012 is het stelsel van werkloosheidsuitkeringen hervormd. Wat verandert er? Als je vandaag uitkeringen aanvraagt, daalt het bedrag van deze uitkeringen in verschillende stappen, afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt. Heb je bijvoorbeeld slechts 2 jaar gewerkt, dan ontvang je na 1,5 jaar werkloosheid al het minimumbedrag. Heb je daarentegen 11 jaar gewerkt, krijg je pas na 3 jaar het minimumbedrag. Let op: de berekening geldt o.a. niet voor volgende personen: Werklozen die een inschakelingsuitkering krijgenWerklozen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslagDeeltijdse werknemers Bedragen geldig vanaf 01.07.2015 Deze berekening geldt niet voor bepaalde uitzonderingen. Bruto of netto? Let op, je uitkering is nog onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 10,09 procent. Voorbeeld De uitkering zakt niet altijd. Loonschalen PC 200. Lonen - ACV VOEDING EN DIENSTEN. Check het loon van je sector - LBC-NVK.

Salary Guide for Belgium. Gemiddelde bruto maandlonen - Statistieken & Analyses. De onderstaande tabel bevat voor de referentiejaren 2009 en 2010 de gemiddelde bruto maandlonen van voltijds tewerkgestelde loontrekkenden naar sector van tewerkstelling en verschillende individuele kenmerken, zoals het opleidingsniveau of het uitgeoefende beroep.

Gemiddelde bruto maandlonen - Statistieken & Analyses

Indien u meer gedetailleerde cijfers wenst of de gemiddelde lonen voor eerdere jaren, dan bieden we u de mogelijkheid om zelf een tabel naar voorkeur samen te stellen en dit door te klikken op het be.STAT-icoon. Methodologische bemerkingen: Het bruto maandloon omvat alle betalingen die betrekking hebben op de maand oktober van het referentiejaar. Het loon voor overuren, premies voor ploeg-, nacht- en weekendwerk en overige regelmatig uitbetaalde premies zitten in dit concept vervat. Jaarlijkse of niet-regelmatige premies zoals het vakantiegeld of een dertiende maand worden uitgesloten. Dynamische tabel: Gemiddelde bruto maandlonen voor voltijds tewerkgestelde werknemers. Magezine: Dopgeld gaat voortaan snel omlaag.

Pagina spoor De informatie in dit artikel is mogelijk verouderd.

Magezine: Dopgeld gaat voortaan snel omlaag

Op 1 november 2012 treden de nieuwe regels over werkloosheidsuitkeringen in werking. Wie na drie jaar nog steeds geen job gevonden heeft, zal in veel gevallen terugvallen op minder dan 500 euro per maand. Sommige werklozen zullen de hervorming al meteen voelen. Het doel van de hervorming is rap uitgelegd: de uitkering relatief snel doen dalen. De top-4 dingen die je moet weten: 1. Tijdelijk werklozen havenarbeiders pas afgestudeerden die nog de inschakelingsvergoeding ontvangen (de vroegere wachtuitkering) werklozen met bedrijfstoeslag (de vroegere bruggepensioneerden) wie in oktober 2012 al een jaar werkloos is en het minimumbedrag ontvangt wie 50 jaar of ouder is en al een jaar werkloos is, en daarnaast ook hetzij de anciënniteitstoeslag ontvangt of 20 jaar als loontrekkende actief is geweest. 2. 3. Vrouw verdient 8,35% minder dan man met dezelfde functie. Loonstudie Deloitte. Salarisstudies – België. Salarisschalen%202015. Federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be.

Loonbarema’s zijn een samenvatting van de minimale loonsvoorwaarden die gelden in een sector.

federatie sociaal-cultureel werk - www.fov.be

Deze barema’s worden (vooraf) vastgelegd in sectoraal afgesproken collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s). De barema’s geven de loonminima weer (ook wel "weddenschalen" genoemd). Elke werkgever is wettelijk verplicht zich aan deze te houden. De werkgever mag een hoger loon uitkeren aan de werknemer, maar geen lager. Bij een inschaling in een loonbarema spelen functiecategorie, leeftijd en/of (loon)anciënniteit een cruciale rol. In het Paritair Comité van de socioculturele sector (PC 329) wordt onderhandeld over de sectorale CAO’s. Barema wedden statutaire personeelsleden - Publicaties.

Loonsimulator. Barema's PC ZORGSECTOR. Loon 226. Loonschaal - 'barema' Download het barema geldig vanaf 1 maart 2014 (indexaanpassing 1,4%) Download het barema geldig vanaf 1 december 2012 (indexaanpassing 1,4%) Download het barema van oktober 2012 Download het barema van april 2012 Index De indexering van lonen en sociale uitkeringen is een belangrijke realisatie van de vakbonden.

Loon 226

De praktische modaliteiten van de indexering (tijdstip, berekeningswijze, percentages...) worden dan ook per sector vastgelegd. In pc 226 worden de lonen geïndexeerd als de spilindex met 1,014% overschreden wordt. Eindejaarspremie Woon-werkverkeer De werkgever is verplicht je een bepaalde vergoeding voor het woonwerkverkeer te betalen. Loonwijzer - jobat. Loonwijzer.be. Hoe scoort jouw loon of salaris ? Jobs Charted by State and Salary USA. The industries that people work in can say a lot about an area.

Jobs Charted by State and Salary USA

Is there a lot of farming? Is there a big technology market? Couple the jobs that people work with salary, and you also see where the money's at. You see a state's priorities. For example, look at California. For a drastic change, switch to Washington, D.C., where people who work in the legal and business sectors are much more common. Move the median salary up a bit, and you get a sense of overall salaries (and a correlating cost of living, kind of) as you check out different states. Anyway, it's an interesting first look at employment data from the Bureau of Labor Statistics.

Job Salaries USA. Comparably - Transparent Compensation & Culture. Average UK salaries. ETC Job Seekers Salary Calculator.