background preloader

Lektionstips

Facebook Twitter

En deckarhistoria med digitala verktyg. Mina åttor har läst olika typer av deckare, bland annat Man kan bara bli hängd en gång och Ridån går upp.

En deckarhistoria med digitala verktyg

Den senare blev de mycket fästa vid och gav dessutom ett bra diskussionsunderlag. Vanligtvis skriver eleverna egna deckare, men tiden är knapp så här i slutet av terminen. Istället för att skriva en hel och omfattande deckare, blev alternativet att gestalta sig själv som huvudperson i valfri deckargenre. Historien skulle berättas i en Thinglink. Ett exempel med aktiva länkar finns här. Länkskafferiet - Skolämnen. Denna sida lär ut konsten att tala inför publik.

Länkskafferiet - Skolämnen

Uppbyggnaden av ett tal och hur det ska framföras för att fånga åhörarna beskrivs. Lyssna på stora tal av Churchill, Kennedy, Martin Luther King, Olof Palme, Ronald Reagan, Mona Sahlin, Earl Spencer vid Dianas begravning, Bill Clinton, Tony Blair och kung Carl XVI Gustaf. Insticksprogram behövs i webbläsaren för att lyssna. Kyrkogårdsboken av Neil Gaiman 8 avsnitt a 15 min. I taket lyser stjärnorna. Radioteater och sommartal. Eleverna i år nio får välja arbetsområde de sista lektionerna.

Radioteater och sommartal

Sommarpratarna. Undervisar du en 9:a i svenska just nu?

Sommarpratarna

Här kommer världens bästa tips på hur du kan avsluta terminen på ett minnesvärt sätt. Skapa fejk-facebook-sida till någon historisk person. Skapa fejk-twitter inlägg. Bedöma elevtexter med färgmarkeringar - Svenska. Skapa fejk-sms. Use the icons below to create a chat between two historical or fictional characters.

Skapa fejk-sms

You can save your work for future changes. You can drag and drop, edit and delete entries by hovering over them. After saving, you will also be able to get a QR Code or embed the chat into your own blog, website or wiki! Sample by Amelie. Lektion.se Start. Materielrummet.se. Tips och material från lärare. Lektionstips. Förra veckan drog vi igång igen efter sportlovet!

Lektionstips

=D. Länkar om kul och blandat om svenska språket. Jag vill säga något 5-9 år » Gratis i Skolan. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan).

Att använda exittickets som en del av formativ bedömning

Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt. Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum. EPA står för enskild, par och alla.

EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum

Det är en metod som jag ofta använder mig av i mitt Flippade Klassrum. Jag har fått mycket positiv respons av mina elever och de tycker att denna metod ger dom en chans att tänka efter och ger dom en möjlighet att verkligen vara delaktiga i diskussioner. De upplever att de nu vågar säga vad de tycker och tror, för de får en chans att formulera sig och tänka efter innan de behöver förmedla ”svaret”. Jag startar med en enskild flödesskrivning. Där skriver de ner precis det som de tänker kring en speciell fråga, exempel på fråga som vi arbetat med nyligen är när vi inledde religionskursen med frågan ”Vad betyder religion för dig, vilken roll spelar religionen i ditt liv?”

Steg 1, enskild skrivning Nästa steg är att de tillsammans, i par eller i grupp, delger varandra genom att läsa upp det som de skrivit. Det som Vygotsky menar är en viktig del i sin sociokulturella teori. Steg 2. Steg 3. Webbmagistern. Naiku: Skapa digitala prov, läxor eller frågesport. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Sökis - En trygg och träffsäker söktjänst för barn och ungdomar. Lärares egna lektionstips.

UPPSTARTSLEKTION. Lektioner inför uppstart – Skriv inte om ditt sommarlov! Flipped classroom - Hur gör man? UR Lärarfortbildning. Lärarhandledning: Andra världskriget. De flesta känner till Hitler, nazismen, kanske olika slag eller andra avgörande händelser men inte lika många känner till andra världskrigets förlopp från början till slut.

Lärarhandledning: Andra världskriget

Bengt Fredriksons bok ger just den överblicken, det är en lättläst bok om hela andra världskriget med fokus på vad som hände i Europa. Handledningen ger förslag på hur man kan arbeta med boken och föreslår olika arbetsuppgifter för ett tema om andra världskriget. Uppnåendemål - förslag - Eleven ska - känna till bakgrunden till andra världskriget, krigets förlopp och följder - vara förtrogen med grundläggande källkritik - känna till nazismen och förintelsen - kunna reflektera över krigets betydelse för dagens européer Övningar och lektionsförslag kan användas till ett tema om andra världskriget som inbegriper ämnena historia och svenska.

En lista över övningar och lektionsförslag finns längs ned på den här sidan. GratisSkola.se. Gratis material att ladda ner - My.Perfect.Baby.se. Här samlar vi gratis material för barn med funktionsnedsättningar inom områdena diagnos/syndrom/språkstörning.

Gratis material att ladda ner - My.Perfect.Baby.se

Teckenmaterial, böcker, tips,lek och rapporter, etc. Tipsa oss gärna om mer på kontakt@myperfectbaby.se Böcker i pdf fil. Lektioner: Att starta upp efter sommarlovet. Lektionsförslag: Två texter skönlitteratur, två texter facklitteratur. Då vi ska genomföra textsamtal är det väldigt spännande att ha två texter som får samtala med varandra, eller jämföras med varandra. Det kan handla om att text korresponderar med text. Författare som besvarar en annan författare. Om vi använder flera texter i undervisningen kan eleverna lära sig om författares sätt att beskriva, synliggöra genrer och ur vilket perspektiv berättelsen har. Skrivarpromenad. Exempel på provuppgifter och bedömda elevlösningar, sv 3 och sva 3 - Uppsala University, Sweden.