ארץ ישראל

סיכומים

מלחמות עולם ושואה

אתרים בינ"ל

worldhistory008
כתבות

דבר המפמ"ר
‫הסטוריה ב' ©‬
תולדוט - אתר ההיסטוריה
תולדוט - סרטונים
Beautiful web-based timeline software Why use Tiki-Toki? There are loads of timeline makers out there.What's so special about Tiki-Toki? Nothing to download Tiki-Toki works in your browser. Sign up for our freeaccount and you can start creating a timeline now Stunning 3d timelines No other online timeline makerallows you to view your timelines in 3d Include images and videos Tiki-Toki provides integration withYouTube and Vimeo for videos Share timelines with anyone Each timeline you create has its own unique urlthat you can send to friends or colleagues Colours and categories Tiki-Toki allows you to create different categoriesfor stories (events) and colour code them Group edit* Get your friends or colleaguesto contribute to your timelines Embed timelines on your site* Timelines created using Tiki-Toki can beembedded on your own website or blog

Beautiful web-based timeline software

Create a timeline in Microsoft Word 2010 <div class="cdOLblEmRed cdSearchResultsMargin">Warning: This site requires the use of scripts, which your browser does not currently allow. <a href="http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidJSHelp?clid=1033">See how to enable scripts.</a><br/></div>

Create a timeline in Microsoft Word 2010