background preloader

Läsvärt

Facebook Twitter

Bedömningsaspekter. Bedömning är lite läskigt… …genom att jag får syn på vilket lärande min undervisning omsatts i.

Bedömning är lite läskigt…

Eller inte. En lärare från Svedala berättar om sina tankar efter att ha börjat jobba med att få syn på elevers lärande mer frekvent genom ”exit pass”: Ämnet var matte och dagens lektion hade handlat om multiplikation med decimaltal. Jag samlade glatt in passen och såg elev efter elev försvinna ut på lunch. Så slog jag mig nöjt ner i stolen för att skörda frukterna av min magnifika undervisning. 8 av 25 hade förstått. Hur ofta undersöker du hur väl elever förstått viktiga begrepp/processer eller vad de kan göra med sina kunskaper? En enda bokstav betyder så mycket. Jennifer Losell var nervös när hon skulle provdansa till dans- och musikalgymnasiet.

En enda bokstav betyder så mycket

De många sökande delades in i grupper om tio.– Vi fick dansa efter en koreografi som vi bara fick se ett par gånger, och göra övningar för att visa hur viga vi var i fötterna. Man kände sig lite spänd, berättar Jennifer Losell.De senaste åren har hon dansat fem dagar i veckan, flera timmar varje dag. Dessutom har hon undervisat i dans i egna barngrupper. Valet till gymnasiet var självklart.– Jag älskar att dansa så det hade inte känts så bra att gå en vanlig linje med bara plugg, säger hon. Dansprovet klarade hon. Tisdag 23 april På väggen i Norrevångsskolans lärarrum sitter klasslistorna uppe. . – Den här klassen ser ju ut som om den fått mässlingen.

Han och specialpedagogen Lena Petersson fick lov av rektor att snabbt kasta in två brytdagar. Idag har de matte. Formativ bedömning stärker lärandet. Lärares betygsättning mäter inte bara elevers ämneskunskaper utan även deras personliga egenskaper, menar Alli Klapp.

Formativ bedömning stärker lärandet

Det kan vara t.ex. motivation och ett generellt intresse för att lära sig mer. Denna så kallade kompensatoriska betygsättningspraktik kännetecknas av att lärarna kompenserar eleverna utifrån deras olika kunskaper och kompetenser. Vi sitter på tåget mellan Kristianstad och Lund och pratar om formativ bedömning, en fråga som har intresserat Klapp i flera år och något som också John Hattie lyfter fram som ett avgörande framgångskriterium för effektivt lärande.

Hon har nyligen fått besked att hon ska tillbringa två år i ett postdok-projekt vid Columbia University i New York. Betyg påverkar olika elevgrupper på olika sätt, säger Klapp. . – Flickors betyg innehåller mer av det här med personliga egenskaper och det sker ofta omedvetet. Betyg påverkar elevers motivation för lärande och elevers prestationer senare i utbildningen visar Klapps forskning. – Trenden är problematisk. Framgång i undervisningen. Tilltro till varje elevs förmåga, att skolan anpassar undervisningen efter varje elev och att lärarna fungerar som tydligare ledare – det är tre viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning.

Framgång i undervisningen

Det visar en sammanställning av aktuell forskning som Skolinspektionen har tagit fram. Här kan du ladda ner sammanställningen. Forskning om vilka faktorer som leder till framgångsrik undervisning är en viktig utgångspunkt för Skolinspektionens arbete. Om forskningen visar att vissa faktorer är extra betydelsefulla för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och till att så väl elevernas resultat som studiemiljön förbättras är det viktigt att också fokusera på dessa faktorer i inspektionen. Därför bad Skolinspektionen två forskare vid Linnéuniversitetet att de skulle göra en översikt av aktuell forskning, både svensk och internationell, inom detta område. Love the one you're with: improving professional development in schools. In the past 10 years it has become clear that teacher quality is the most important variable in most education systems.

Love the one you're with: improving professional development in schools

In England, as far as academic achievement is concerned, as long as you go to school, it doesn't matter very much which school you go to. But it matters a great deal which teachers you get in that school. That is why the vast majority of reform efforts over the past 30 years have had little impact. In terms of how much students learn, there is almost no difference between denominational and non-denominational schools, between single-sex and mixed school, between grammar schools and comprehensive schools, and even between private and state schools. Although the differences between schools are small, the differences in teachers are not. Policymakers have proposed a number of ways to improve teaching, most of which are likely to have limited impact.

Another option is to raise the bar for entry into the teaching profession. Lärarförbundet - Blogg - Ämnesråd Matematik. Kamratbedömning i matematik – en väg till ökad förståelse av kunskapskraven Skrivet av Anna Kindberg, 22 maj 2013, klockan 20:04 Kategori: Matematik, Undervisning Att jobba med kamratbedömning kan vara ett bra sätt att utveckla elever.

Lärarförbundet - Blogg - Ämnesråd Matematik

De får chansen att hjälpa varandra, men också att se andras lösningar och på så sätt få tips till det egna arbetet. De elever jag nu ska beskriva är vana vid kamratbedömning och trygga i gruppen. Eleverna fick i uppgift att tillsammans i grupp (ca 3-4 i varje) lösa en uppgift. Vi hade i förväg valt just denna uppgift för att det fanns flera sätt att redovisa sin lösning. 11 grupper arbetade med uppgiften. Vi samlade in alla lösningar och avidentifierade dem. Vi samlade in alla lapparna och räknade ihop poängen. Även vi lärare gjorde en lista över hur vi tänkte. Nästa lektion presenterade vi både elevernas och vår egen topplista. Sista uppgiften till eleverna handlade om att återigen lösa en uppgift i gruppen. /Anna K (0st. kommentarer) Dela på: 1. 2.

/Håkan L.