background preloader

Dylan Wiliam

Facebook Twitter

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams. Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams (Studentlitteratur, 2013) Att jag valt att läsa just denna bok är för att jag ska ha läst något inom forskning inom den fortbildning vi har inom vår skola det här läsåret, och jag vill själv fördjupa mig inom det formativa arbetssättet så valet föll på Dylan Wiliams för att jag tycker han har många goda tankar.

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams

Jag skriver därför ihop ett referat av texten för att kunna dela till mina kollegor på vår studiedag den 7 januari 2014, men även för det utvidgade kollegiet. Utgåvan jag har läst är en specialutgåva för Stockholm stad varpå sidhänvisningarna är gjorda utifrån den, men förlaget är Studentlitteratur och boken kom ut 2013. Boken är skriven med en inledande del om vad skolprestationers betyder, vad tre olika generationer säger om forskning och några argument för formativ bedömning.

Boken slutar med konkreta exempel för varje nyckelstrategi. Skolprestationers betydelse var befinner sig eleven? 1. 1. 2. 3. BFL och kollegialt lärande – powerpoint Dylan Wiliam. Integrera formativ bedömning systematiskt och strukturellt hållbart genom kollegialt lärande tillsammans i TLC-grupper Dylan Wiliam är professor emeritus vid University of London, och är en av världens främsta forskare och föreläsare inom formativ bedömning.

BFL och kollegialt lärande – powerpoint Dylan Wiliam

Den 20 maj 2013 föreläste Dylan Wiliam i Nynäshamn i Sverige. Anledningen till att formativ bedömning måste prioriteras i alla skolor.Anledningen till att vi måste höja måluppfyllelsen. Vilka försök som gjorts och anledningen till varför det inte har fungerat.Formativ bedömning vad det är och vad det inte är.Strategier och praktiska tekniker för formativ bedömning. BFL i undervisning – en metodöversikt.

BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning.

BFL i undervisning – en metodöversikt

Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. Andra tekniker syftar främst till att ge läraren återkoppling på vad eleverna får ut av undervisningen eller att signalera till läraren när eleverna inte förstår det som undervisningen handlar om. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp. Dylan Wiliams föreläsning i Stockholm 21 maj 2013 (with images, tweets) · Anna_Kaya. Formativ bedömning enligt Dylan Wiliam. I går var jag i Stockholm och lyssnade på en halvdagsföreläsning av Dylan Wiliam - "superstjärnan" när det gäller formativ bedömning.

Formativ bedömning enligt Dylan Wiliam

Han skrev 2011 boken Embedded formative assessment som nu finns i den svenska översättningen Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken. Följ gärna diskussioner kring formativ bedömning och bedömning för lärande via Twitter #BFL. Dylan Wiliam inledde med att tala om varför skolprestationer är betydelsefulla. För individen själv resulterar goda skolprestationer i:Bättre lön i ett livslångt perspektivBättre hälsaLängre liv - för varje 1 år av extra utbildning lever man 1,7 år längre. Formativt fokus i Lund med Dylan Wiliam - Nyheter från Unikum. - så jobbar du formativt i klassrummet Drygt 2000 pedagoger och rektorer från hela Lund samlades den 11 mars för att lyssna på en föreläsning av Dylan Wiliam.

Formativt fokus i Lund med Dylan Wiliam - Nyheter från Unikum

Det var startpunkten för Lunds kommuns projekt kring Bedömning för lärande. Planera hur du ska ställa din fråga, ställ frågan och var sedan tyst Dagen inleddes med att alla fick se en film som tagits fram och som handlade om hur man ser på Bedömning för lärande i Lunds kommun. Innan Dylan Wiliam drog igång sin föreläsning fick alla pedagoger och rektorer ett uppdrag för att på ett enkelt och lekfullt sätt komma igång med formativ bedömning: Ta med dig minst 3 idéer från föreläsningen.Synliggör minst 1 i klassrummet (eller på liknande sätt om du inte undervisar elever).Ge dig själv feedback.Be en kollega om kamratbedömning. Professor Dylan Wiliam är en internationellt känd skolforskare från Storbritannien som har forskat mycket kring formativ bedömning och också är en av författarna till boken “Working inside the black box”.

Plan B. Från lärare till skolor - Om att införa formativ bedömning i större skala (Göteborgs Stad 2014).pdf. Is the Feedback You’re Giving Students Helping or Hindering? In 38% of well-designed studies, feedback actually made performance worse—one of the most counterintuitive results in all of psychology.

Is the Feedback You’re Giving Students Helping or Hindering?

If there’s a single principle teachers need to digest about classroom feedback, it’s this: The only thing that matters is what students do with it. No matter how well the feedback is designed, if students do not use the feedback to move their own learning forward, it’s a waste of time. We can debate about whether feedback should be descriptive or evaluative, but it is absolutely essential that feedback is productive. Add to that concept a second related principle: Feedback should be more work for the student than it is for the teacher.

Teachers who internalize and practice feedback based on these precepts will be well on their way to teaching that improves learning. Klassrumsexperimentet: Betygsförbud. Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Koden till bättre lärande. Missade du Dylan Wiliam? The Classroom Experiment (Ep.1) Utdrag ur Williams "Att coacha ett kollegie" Www.dylanwiliam.net.