background preloader

Vivjen

Facebook Twitter

Wermlands Byggnadsgille - Bygghantverk & Bygghandel i Värmland. BYGGNADSVÅRD. Byggnader är en stor och viktig del av vårt kulturarv.

BYGGNADSVÅRD

De berättar om tidens anda, om drömmar, visioner, mode, maktstrukturer och praktiska behov - om människorna som planerade, byggde, levde eller arbetade i dem. Det handlar inte bara om herrgårdar, finngårdar och kulturhistoriska industrianläggningar. Lika viktiga delar är också stationshus, villakvarter och miljonprogramsområden! Fram till 1900-talets början togs byggnadsmaterialet från trakten. Trä och skiffer är de mest utmärkande dragen för traditionella hus i Värmland.

Om du står inför en situation där du ska börja renovera eller restaurera ditt hus så är det viktigaste rådet vi kan ge dej: Ta det lugnt i början och lär känna ditt hus! De nöta golvplankorna i köket har krävt flera generationer kvinnor som arbetat framför spisen. Vi som arbetar som byggnadsantikvarier på Värmlands Museum försöker hjälpa dej att finna svar på frågorna kring just ditt hus när det gäller underhåll och renoveringar.

Byggnadsvård i Värmland. Byggnadsvården får butik - nwt.se - Ditt Värmland, just nu. Byggnadsvårdsbutikerna har de senaste åren ökat i antal runt om i landet.

Byggnadsvården får butik - nwt.se - Ditt Värmland, just nu

Värmland har varit en vit prick på den kartan. Fram tills nu. I helgen slås dörrarna upp för en ny bygghandel på Kasernhöjden. Ja, det är en bygghandel och inte en byggnadsvårdsbutik förklarar Mikaela Humble. – Och vi vill inte vara ett showroom, utan ska vara ett faktiskt alternativ. Och hon vet vad hon pratar om. Butiken driver hon tillsammans med Joost Huisman som har samma bakgrund. Reservdelar till gamla hus. Populärt med byggnadsvård i Värmland - Gård och Torp. Byggnadsvårdsdagen på Via Missionshus i Ölme föll värmlänningarna på läppen.

Populärt med byggnadsvård i Värmland - Gård och Torp

Redan en halvtimme efter öppningen ringlade kön av parkerade bilar på den gamla byvägen nära nog kilometerlång. -Det var verkligen en succé, sade antikvarie Mattias Lidbäck från Värmlands Museum, som tillsammans med ett antal byggnadsvårdsföretag fanns på plats och visade produkter samt svarade på frågor. Utställningsmontrarna i stora kyrksalen fylldes snabbt av nyfikna besökare och ute på gården var det full aktivitet. Här demonstrerades skiffertaksläggning, smide och rödfärgskokning. Och överallt flockades nyfikna besökare som njöt av det strålande sensommarsolen. –Det var verkligen kul att så många besökare hittat hit, säger Conny Rådesson, som tillsammans med Peter Sörensen ansvarat för arrangemanget. Byggnadsvård - Länsstyrelsen Värmland. Byggnadsvården är en del i Länsstyrelsens långsiktiga arbete för att bevara länets kulturmiljö.

Byggnadsvård - Länsstyrelsen Värmland

Hos oss kan du ansöka om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer - byggnadsvårdsbidrag Värmland är rikt på kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer som bäst vårdas, bevaras och görs tillgängliga genom att de används. De ger variation, attraktivitet och ett berikande innehåll till landsbygdens och tätorternas bebyggelsehistoriska utveckling. Väl omhändertagana bebyggelsemiljöer är av stor betydelse för att nå det nationella och regionala miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö. Förtrogenhet med länets byggnadskultur ökar dessutom intresset och den allmänna acceptansen för anspråken på miljöhänsyn och underhållsmetoder anpassade till bebyggelsens särart. Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Begåvade barn – GCP - Vad vi gör - Mensa Sverige - Mensa Sverige - Mensa Sverige. För att förbättra situationen för de barn och unga som visar drag av särbegåvning har Mensa Sverige sitt GCP, Gifted Children Programme.

Begåvade barn – GCP - Vad vi gör - Mensa Sverige - Mensa Sverige - Mensa Sverige

Informationen på denna sida riktar sig både till dig som själv är särbegåvad och till dig som är förälder, lärare eller på annat sätt kommer i kontakt med dessa barn och unga. Vad är särbegåvning? Definitionerna på och begreppen för särbegåvning varierar världen över. Engelskan använder till exempel ordet ”gifted”, tyskan ”Hochbegabte” och hur stor del av befolkningen som omfattas varierar mellan olika länder, från 1 % - 15 %. I Sverige räknar vi med att de som räknas som särbegåvade har en IQ bland de översta 5 % av befolkningen men vi anser också att det mer handlar om upplevelser och symptom i beteendet än om uppmätta siffror. Informationsmaterial_3sid.pdf. Begåvade barn - Välkommen! Särskilt begåvade elever ska stimuleras att nå längre. Eva Pettersson och Linda Mattsson heter de två BTH-forskare som har koordinerat arbetet med att ta fram stödmaterial för grund- och gymnasieskolorna, som regeringen efterfrågat.

Särskilt begåvade elever ska stimuleras att nå längre

Bakgrunden är att regeringen i höstas gav uppdrag åt Skolverket att stimulera och stödja grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade elever genom att utarbeta ett särskilt stödmaterial. Materialet ska innehålla anvisningar om hur arbetet med särskilt begåvade elever kan organiseras samt ge exempel på undervisningsmetoder och arbetssätt utifrån rådande lagstiftning och aktuell forskning. – Materialet är tänkt att användas som underlag vid kunskapsuppbyggnad, till handlingsplaner och som praktiska råd när skolor utvecklar arbetet med särskilt begåvade elever.

Materialet består både av övergripande frågor om stöd för utvecklingen av särskilt begåvade elever och av exempel på hur särskild begåvning kan yttra sig i olika ämnen och hur lärare kan anpassa undervisningen. Gratis bildtjänst med ny assistent. TAR HAND OM KORTEN.

Gratis bildtjänst med ny assistent

Googles nya fototjänst är mer än en lagringstjänst. Den försöker hjälpa dig göra något med bilderna, som att sätta ihop dem till berättelser. Digital Bodleian. 100listan - Eskilstuna. Barnboken – det bästa vaccinet mot Pisa-hetsen. – Bra barnböcker är de som gläntar på dörren till något nytt, nya uttryck, nya eller andra sätt att se världen.

Barnboken – det bästa vaccinet mot Pisa-hetsen

Det säger Malin Andersson som skriver barnboksbloggen ”Tiotusenord”. Namnet kommer från idén att barn vars nära vuxna pratar och läser mycket för dem har ett språkförråd på tio tusen ord större när de börjar skolan, än de vars föräldrar inte stimulerat deras språkutveckling på samma sätt. Olika engagemang från start kan alltså ge barn olika förutsättningar – och därmed bli en klassfråga. Hon upplever att debatten kring Pisa-resultaten ofta spretar åt olika håll. Frågan blir mer relevant och tydlig om man kokar ner den till vad försämrad läsförståelse innebär, anser hon. – Läsförståelse är en fråga om demokrati, att kunna orientera sig i ett textbaserat samhälle. – Ett rikt språk ger möjlighet att klä sina tankar och känslor i ord, förstå sig själv, förstå andra, och lära sig ännu mer nytt.

. – Vi vet inte ännu vilken sorts läskompetens vi kommer ha behov av i framtiden. Systematisk språklek lönar sig - Logopedforum. Handouts 2015. Aktivitetsforløb til forældre. De oversatte aktivitetsark. Vi lærer sprog. Matematiklyftets material - fritt tillgängligt för alla! TAKK För Språket. Startsida. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - www.lul.se. Den här kursen är en webbaserad kurs i Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation - www.lul.se

Det är en kommunikationsutbildning där du får lära dig att använda tecken samtidigt som du talar. Du kommer också under kursens gång att få prova använda tecken i många olika kommunikationssituationer. Målgruppen för den här kursen är anhöriga och personal till barn, ungdomar och vuxna med kommunikationssvårigheter. Den webbaserade kursen är tänkt som ett alternativ eller ett komplement till de vanliga kurser som ges inom Hälsa och habilitering i Uppsala län. S Bildverktyg. PODD. Appen Ritprata 2. ARASAAC - gratis bildstödsmaterial. Avaz FreeSpeech. Autismgåtan på väg mot lösning 9 juni kl 10:03 - Kropp & Själ. Appar för kommunikation - www.hi.se. Daily 5: Chapter 2. There are six principles essential to implementing Daily 5...

Daily 5: Chapter 2

TRUST. This principle develops as mutual respect between student and teacher is formed. The start of my school year begins with district anchor lessons and goals of building positive behaviors in reading and writing. Through these lessons, my students will gradually sustain more control of their learning. With each lesson introduced, students will activate their schema and rely upon their previous learning experiences to have confidence in their newly acquired skill. Appar för kommunikation - Appar som ger stöd vid kognitiva eller kommunikativa svårigheter. Logga in Bli medlem Glömt lösenord iOS Här hittar du kommunikationsappar för iPhone och iPad Android Iphone Talsyntes Kommunikation Berätta Kommunikationsstöd Symboler Bildberättelser Inspelat ljud Akk Ipad Text Engelska Gratis Närkommunikation.

Din stad - en film om Göteborg (1942) Tysk soldaterinstruks om danskernes mentalitet 9. april 1940. I denne instruks gøres de tyske soldater opmærksomme på, hvad der opfattes som særegne danske karaktertræk. Instruksen blev omdelt til tyske officerer, der mundtligt skulle informere mandskabet. Oplysningerne skulle gøre den tyske soldat bedre i stand til at omgås den danske befolkning under besættelsen af Danmark den 9. april 1940. Tilsvarende instrukser fandtes bl.a. for Norge og England. Indgangen til din danmarkshistorie. Historiens Hus - Fynske madspecialiteter. ”Syng kun længe nok om Danmarks have, Om den dejlighed, der findes der. Modstandsdatabasen - Søgning ud fra undergrundshæren. De döda manar oss. Den 30 januari i år skrev jag 31 ord som fick den svenska borgerligheten att gå ut i en tre månader lång strid: ”I dagens russo-fobiska klimat är det opassande att påminna om att Sovjet räddade världen från nazismen.

Att vi ska vara tacksamma att det var Röda armén och inte fascisterna som vann.” Peter Fröberg Idling – som tydligen är kränkt över att bli kallad liberal – ”summerar” nu debatten om andra världskriget på ett sätt som i flera avseenden är märkligt (Expressen 5 maj). Hans grundläggande ståndpunkter är ändå tydliga. 90 miljoner människor har dött i kommunismens namn, skriver han.

(Hur den siffran står sig i ljuset av nyare vetenskaplig forskning vore värt en egen diskussion.) Med andra ord menar Fröberg Idling, i likhet med de andra borgerliga debattörerna, att Sovjet under Stalin var en lika ondskefull regim som Tyskland under Hitler. En detalj i sammanhanget: Det foto som illustrerar Fröberg Idlings artikel är taget i Gulaglägret Vorkuta. The Revolution Has Been Digitized: Explore the Oldest Archive of Radical Posters. The oldest public collection of radical history completed a digital archive of over 2,000 posters. The Joseph A. Labadie Collection at the University of Michigan Library announced this month that its posters on anarchism, civil liberties, feminism, labor, and other political movements are online for the first time. Hanna Lager har läst Arbetsbiens kärlek av Alexandra Kollontaj. Under våren har jag sjösatt ett projekt jag funderat på länge, nämligen att sammanställa en feministisk litteraturkanon. Först utlyste jag en nomineringsprocess på bloggen och sedan tog jag hjälp av en expertjury som bestod av bland andra litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström och Expressens kulturchef Karin Olsson.

Vi tog fram femtio böcker och jag hade såklart inte läst alla. En av dem jag fick stifta ny bekantskap med var Alexandra Kollontajs klassiska roman Arbetsbiens kärlek. Den har betytt mycket för feministerna på 70-talet, i alla fall här i Sverige. Det är egentligen en novellsamling, men de två första novellerna är på ett par tiotal sidor medan den tredje är på över 200. Vasilia är en äkta kommunist och hon blir kär i Vladimir. Det är inte bara en feministisk bok utan även en hyllning till den sanna kommunismen. Alexandra Kollontaj som gåta - OBS. FREDRIK PÅLSSON: Av de tretton personer, i den inre cirkel som förberedde oktoberrevolutionen i Petrograd år 1917, skulle tio senare falla offer för den sovjetiska stat de själva skapat.

Bara tre dog en naturlig död: Lenin, Stalin – och Alexandra Kollontaj. Kollontaj blev världens första kvinnliga ambassadör, och hon befann sig mellan 1930 och 1945 i Sverige där hon fick många vänner och blev en av nyckelfigurerna i den så kallade Fogelstadsgruppen. Aleksandra Kollontaj – adelsflickan som blev socialist. ”Jag föddes i en ödesdiger tid”, skrev den ryskfödda politikern, diplomaten och författaren Aleksandra Kollontaj i en memoaranteckning.

Hennes födelseår var 1872 och Ryssland stod inför omvälvande förändringar. Aleksandra Domontovitjs (som hon hette då) tillhörde en adlig familj där fadern var generalstabsöverste, men dottern skulle snart ta avstånd från sitt aristokratiska ursprung och ansluta sig till den socialistiska rörelsen. Redan som ung flicka tilltalades Aleksandra av radikala politiska idéer. 21 år gammal gifte hon sig, mot föräldrarnas vilja, med sin syssling, officeren Vladimir Kollontaj, och fick en son. Från Vladimir fick hon höra berättelser om hans fattiga barndom och om tsarväldets förtryck. OrdningsGuiden » Ordningsexperten i Kungsbacka. Sopinfo%202015.pdf. Byggprojekt - Jämför byggvaror på Byggvarulistan.se. Virka. Bagergade-bogb.dk. - www.bagergade-bogb.dk. Lusthus med öppet tak. Arbetsbeskrivningar. Byggbeskrivning - Utvändigt - Tak över uterum.

Svenskt Trä - Byggbeskrivningar. Bed & Breakfast Roskilde C. Hus. Nytt överdrag till soffan. Observera att dessa beskrivningar inte ger mönster med exakta mått utan endast exempel på hur man kan tillverka ett eget mönster efter den egna soffas form. Gör först ett provmönster av ett skyddspapper eller ett papperslakan. Klipp ut mönsterdelarna, nåla ihop och prova på soffan innan du börjar klippa i det riktiga tyget. Tänk även på mönsterpassningen innan du tar fram saxen! Det kan dessutom vara värt att tvätta tyget före.

Vissa tyger krymper ända upp till tio procent. Här är de mått och former som du ska utgå ifrån: Ryggens baksida: höjd, bredd och form. Generöst sofföverdrag med armstöd Så här gör du: • Sy ihop rygg bak med rygg fram, sits och front. • Sy ihop sida/gavel med sits, front och rygg fram. • Fålla runt om. • Vändsy band. • Lägg överdraget på soffan. Formsytt överdrag med armstöd Så här gör du: • Sy ihop rygg bak med rygg fram, sits och front. • Sy ihop ryggarnas sidor högst upp. • Nåla sidostycket mot sitsen, fortsätt upp över ryggens framsida och ryggens baksida. Gör inredning av gamla lakan - Äntligen hemma. Kläder, skor, accessoarer på nätet - La Redoute, Mode på franska. Om Språklek. Webbplatsen är en vision som blivit verklighet. 2014 - Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.

2014-4-Bo-Hejlskov-Elve%CC%81n-Alla-ma%CC%88nniskor-som-kan-uppfo%CC%88ra-sig-go%CC%88r-det.pdf. Att göra inferenser – känns begreppet svårt? PictureMyLife. Matramsa. Blogg. Ajit Narayanan at TED2013: Empowering autistic children with language. Photo: James Duncan Davidson. David Peterson, on developing Dothraki and the perfect conlang. There are seven different words in Dothraki for striking another person with a sword. Välkommen till Språkens hus. Språkstörning. Språkutvecklande arbetssätt. Logopeden i skolan: Radioinslag: Språkstörning - en tämligen okänd diagnos med stora konsekvenser. Kod-Knäckarnas material - FDB. %7BA9F73CB4-71EE-48CE-AC67-4F771E9B91CF%7DSprogudviklingsskema_2015.pdf.

1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2 - SparkleBox. Manual%201.docx. Pedagogisk-och-social-bed%C3%B6mning-lathund-f%C3%B6rskola. HelpKidzLearn. Educational Resources for Special Needs. Fagersta. MIO - handledning - Olav Lunde, Hilde Skaar Davidsen, Elin Reikerås, Inger Kristine Løge, Tone Dalvang - Bok (9789144085975) Gotland. Kursus i Social Tænkning – et redskab til inklusion — Socialstyrelsen. What is Social Thinking. Educational iPad Apps - A4CWSN.com. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå.

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel - Hjälpmedel i Västra Götaland. Levla%2C f%C3%B6rskola - handledning.pdf.

Stöd länkar

Symposium Information website. 2015-04-16%20Program%20Familjecentrerat%20arbetss%c3%a4tt%20Tidiga%20insatser.pdf. Vårens kursutbud 2015 från GR, Pedagogiskt Centrum, GÖTEBORG. Göteborg AMBLE Internationella Symposiet om Läsning, Matematik och Hjärnans utveckling. - Göteborgs universitet. Professor Claire Hughes — Centre for Family Research. PUBLICATIONS. Svenska språkappar för barn. Skoldatatekets_applista_okt_2014_0.