background preloader

Victoriadahl

Facebook Twitter

Victoria Dahl

Test%201. Sign into your Skype account. Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Today’s topic is whether the phrase “have got” is good English or not.

And now, Bonnie Trenga (author of this week's show) answers an e-mail from a listener, Lee, who says, “A pet peeve of mine is the frequent use of the ‘have got’ phrase, such as ‘I have got a [something or other]’ or ‘I’ve got a [something or other],’ when ‘I have a [something or other]’ is completely sufficient.” We all have phrases that bother us. I hate it when I see “It was a chill night” instead of “It was a chilly night.” Alas, I get all bent out of shape for no reason. Much as I dislike “chill” instead of “chilly,” there’s nothing wrong with it. Added Emphasis. Flyktingkatastrofen. Bedöma förmågor via nätet. Skapa Google Drivekonto. Skapa Googleformulär del 2 - tillägget Flubaroo. EXTRA English - Workbook 1.pdf. EXTRA English - Workbook 2.pdf. 6 - Bridget wins the lottery (Extr@) –[Multimedia-English videos]

TagsAdvanced.

6 - Bridget wins the lottery (Extr@) –[Multimedia-English videos]

Great Britain. Dyslexi. Länkar, tips, övriga ämnen - Korallens friskola. Aktuella rubriker: Sv, SO, NO, Eng, Musik, Blandat, "appar" (även för tillgänglighet/läs-och skriv) Först lite generellt: Barnens bibliotek med bl.a boktips, skrivtips, sagomaskiner, länkar, läsvärt ....

Länkar, tips, övriga ämnen - Korallens friskola

Elevspel här finns bokstavsträning, rättstavning, prepositioner I Sebran finns övningar för dig som håller på att lära dig läsa, skriva Bokstavsträning och alfabetet Öva dig på att skriva alfabetet på tid. Öva dig på hur bokstäverna låter. Öva läsning Ordläsning både med gemener och versaler. Här ska du fylla i begynnelsebokstaven. Kort och lång vokal, säkerhet här utvecklar både läs- och skrivförmåga: Vilken vokal? Stavning Öva stavning med webbmagistern.

Log into Facebook. Learn a New English Phrase Every Day. Applistan%20jan%202014%20ut.pdf. Diary of a Wimpy Kid. English in medicine. Ticket nach Berlin - Bisherige Folgen - Folge 17 – Berlin (1) - Goethe-Institut  Elementary. Der Bankraub: Papas Bank. Tipsar om appar- engelska för elev med dyslexi. Jag ser sociala medier som min största supportbank i mitt arbete.

tipsar om appar- engelska för elev med dyslexi

Idag kan jag bjuda tillbaka och imorgon kan det vara jag som behöver hjälp. Det finns alltid någon att fråga och ofta får man svar från fler, och dessutom kan svaren variera så jag själv kan bygga vidare på den, och på så sätt göra den nya kunskapen till min egen. Sharing is caring <3 Pixabay.com Idag handlar inlägget om en spännande fråga jag fick från en lärare via mitt nätverk på Facebook. Jag undrar angående en elev med stora läs och skrivsvårigheter samt ytterligare en elev med dyslexi : vilken App skulle du rekommendera när det gäller eng-undervisningen. Jag brinner för dessa elever och deras rätt till utbildning på lika villkor, att ge likvärdiga förutsättningar för alla elever oavsett förutsättningar. ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika.

Benny. Annika Sjödahl. Utveckla skrivandet. Thereses svenska. Elever som pratar grammatik – lärande på djupet. Så har jag ännu en gång kört på samma koncept för grammatik, inspirerat av Dylan Wiliam, fast den här gången på engelska.

Elever som pratar grammatik – lärande på djupet

Vilka härliga samtal det blir, eleverna emellan! Grundupplägget är att de får börja med några flervalsalternativ. Vilken mening av dessa fyra är korrekt? Eleverna svarar med fingrarna och får sedan förklara sina val. Efter några omgångar har vi hunnit repetera reglerna som gäller. Därefter följer en mening som ska översättas från svenska till tyska. Slutligen får en från varje grupp skriva gruppens variant på tavlan, varpå vi ser vilka skillnader som finns och jag som lärare kommenterar och korrigerar eventuella fel. Som lärare behöver jag inte rätta något efteråt, men jag måste lägga lite tanke på mina exempel. Här hittar du den presentation jag använde för år 9 i engelska. Love & Romance, 8-9. Myspace Quotes Graphics NB!

Love & Romance, 8-9

This theme uses a new feature for vocabulary practice 1:1. The teacher can register their classes in order to follow the students’ progress, but this is not necessary. The students can study the vocabulary list, but to practise the words they need to log in. Otherwise, the programme would not be able to help them learn the difficult words. Creating characters and setting. Förmågor: Ni kommer att få arbeta med att utveckla ert skrivande, läsande och strategier för detta inom engelskan.

Creating characters and setting

Skrivandet kommer ni få utveckla genom att läsa och skriva om karaktärer och miljö i gestaltande form. Ni kommer få instruktionerna nedan uppdelat per gång och på engelska när vi sätter igång nästa v. Att göra: Vi börjar med att läsa olika miljöbeskrivningar. Här finns en bild för att hjälpa er på traven med personbeskrivningarna och vilka delar man kan beskriva: Vi kommer sedan titta på ett filmklipp ur Divergent samt att jag högläser en del av texten högt för er. Utdraget handlar om personen Four och hans rädslor. Ni ska sedan få en skrivuppgift kopplad till detta. Här är skrivuppgiften: Four har fyra rädslor därav hans namn. Ni kommer få arbeta med kamratbedömning av texterna. Sara Bruun. IKT.

Hörförståelse. Extra auf deutsch. Deutsch für Schüler.