background preloader

Didaktik

Facebook Twitter

I förskoleklass: Engelska – Kooperativt Lärande. Gästinlägg av medlem i kooperativt.com fb-grupp. Jag är lärarstudent och har haft förmånen att prova KL i engelskaundervisningen i förskoleklass. I skolans tidiga år ligger störst fokus på att få elever att både våga och kunna prata och förstå enklare engelska. Yngre barn är mindre rädda för att göra fel än äldre så att börja tidigt med engelskaundervisning är en fördel för att bygga en språklig självsäkerhet. De kooperativa strukturerna går ut på att låta elever interagera språkligt med varandra vilket passar perfekt vid språkinlärning. Eget Bingo (4 raders), mini-whiteboards och flashcards med smileys i förskoleklass. Lektion 1Lära sig ord och våga prata engelska Vi tränade först med hjälp av sång, flashcards (smileys) och kroppsspråk på vad olika känslor heter på engelska (happy, sad, angry, sleepy etc.).

Sedan använde jag mig av strukturen fråga fråga byt för att få eleverna att börja prata engelska med varandra. Lektion 2Repetition samt kunna prata lite till Fråga, fråga, byt! Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe. I mitt förra blogginlägg beskrev jag hur jag genom positiv förstärkning och tydliga förväntningar försöker skapa lugn och arbetsro i mina klasser. Jag brukar också använda mig av ytterligare några knep, vilka jag tänkte berätta om i detta inlägg. Dessa knep brukar vara till mycket hjälp i de lågstadieklasser jag har arbetat i. Tydlig början/avslut på skoldagen Det allra viktigaste att tänka på är att hålla en tydlig, återkommande struktur på skoldagen och lektionerna.

Det kan t.ex. vara genom att varje dag börja och avsluta dagen på samma sätt. Jag brukar börja skoldagen med att eleverna ställer upp på led utanför klassrummet. Vi säger sedan god morgon genom att ta i hand och ha ögonkontakt. Strukturerade lektioner Jag brukar också inleda och avsluta lektionerna enligt en återkommande struktur. Lyssna aktivt Redan första skoldagen i åk. 1 brukar jag börja träna eleverna i att lyssna aktivt. Bestämda platser och grupper Pratlektioner/tystlektioner Kaos eller struktur i skolan. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Tack för det tipset! Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Jag tycker att det är en bra metod då jag blir påmind om att eleverna ska använda sig av varandra och att jag inte ska fråga slutna frågor. Sedan har man som lärare en återkoppling på det. Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe. Collaborative Learning. What is collaborative learning? What is the impact of collaborative learning or group work?

What are some examples of collaborative learning activities? How can you design group work activities? How can you manage group work? What is collaborative learning? Collaborative learning is based on the view that knowledge is a social construct. The learner or student is the primary focus of instruction. Collaborative learning can occur peer-to-peer or in larger groups. Group work or collaborative learning can take a variety of forms, such as quick, active learning activities in class or more involved group projects that span the course of a semester.

What is the impact of collaborative learning or group work? Research shows that educational experiences that are active, social, contextual, engaging, and student-owned lead to deeper learning. Development of higher-level thinking, oral communication, self-management, and leadership skills. Stump your partner Think-pair-share/ Write-pair-share.

Att förbereda för lektionen i klassrummet. Då jag förbereder mina möten med elever, lärarkandidater eller lärare jag håller seminarier för brukar jag göra en klassrumspromenad. Då gör jag detta: ställer i ordning bord och stolar så att de håller en linje, håller ihop, ställer in stolar, tar ned stolar från bord, gör linjerna vilsamma. Det betyder att borden sitter ihop och inga glipor finns. Det gör rummet vilsammare.plockar bort skräp om detta finns. Jag är mycket noggrann med allt som hör klassrummet till. Träna hjärnan på rätt sätt.

Formativ bedömning

Dags för standardiserade lektioner? Din viktigaste checklista inför nästa lektion! | specialpedagogen. Vi som jobbar i elevhälsoteam i skolor runtom i Sverige vet hur svårt det är att nå ut, verkligen nå ut, till alla klassrum med de råd vi har för att möta elevers behov. Vi förklarar, vi visar, vi skriver planer, vi samtalar, möter tillsammans med föräldrar och ibland BUP. Alla förstår, alla är med på tåget men vid uppföljningen visar det sig att undervisningen har tuffat på precis som vanligt. Och nu är eleven i en ännu värre sits än vid förra mötet. Generellt åtgärdsprogram för lärare var ett försök att komma närmare pudelns kärna för att få fatt i de där ingredienserna som varje lektion behöver ha för att förebygga, träna och kompensera för funktioner och förmågor som inte utvecklats tillräckligt ännu.

Nu tänker jag att det är tre ingredienser som behöver genomsyra lektioner för att få samma effekt. Dessa tre ingredienser ska inleda och avsluta lektionen och de ska förekomma så ofta det bara går under lektionen. Ingredienserna inkluderar alla elever. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen.

Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Markus Anhages fyrablocksmodell The Big Five. SIOP.pdf. VIA-modellen – en enkel lärmodell. I veckan var jag på Skolforum och föreläste om hur det kan se ut i en lågstadieklass när man går in för att eleverna ska kunna reflektera över hur de gör när de lär.

Inte att de ska nischa in sig i fasta lärprofiler, som jag snarare tycker kan hämma än hjälpa dem att våga ta nya kliv. Nej, hur man kan prata om utmaningar och hur vi faktiskt alla ibland hamnar i lärande gropar, som vi kan hjälpa varandra att ta oss upp ifrån. Om hur vi kan leta efter utmaningar och se det spännande i att lära mer. Efteråt kom det fram en åhörare som bad att få använda en modell jag hade visat. Mina elever har modellen på sina målböcker.

Hjärnan

Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi. De stora vinnarna skulle vara framtidens skolbarn. Och därmed hela samhället. – Jag vill se en ökad förståelse för var individuella skillnader kommer ifrån, och hur olika problem hänger ihop: Hur arbetsminnet ser ut, mekanismer bakom läsförståelse, varför det kan vara svårt med matematik och vad dyslexi och dyskalkyli kan bero på.

Genom det forskningsprojekt som Torkel Klingberg och kollegorna på Karolinska institutet bedriver i Nynäshamn sedan 2007 har han lärt sig mycket om svenska skolelevers utveckling. Torkel Klingberg skiljer ut fem teman som kan leda till en ny syn på barns utveckling och inlärning: 1. 2. 3. 4. 5. ”Formbarhet” . – Nej.

Studieteknik

Startkit – en termins arbete med BFL | Kvutis. Startkitsupplägget, som består av åtta lärmoduler, är tänkt för att komma igång med kollegialt arbete med BFL. Klicka på bilden för att komma till startkitet Innehåll i startkit1 Förutsättningar2 Upplägg och innehåll3 Annat stödmaterial. Skrytlappar. Jag slängde ut elefanten Jante förra måndagen. Det var en lättnad. På något sätt har den där elefanten inte riktigt lämnat byggnaden. Det kan man kanske inte förvänta sig efter en vecka.

Jag hade nog hoppats iofs. Jag hade ett medarbetarsamtal med min rektor idag. Jag vill inte att mina elever ska känna att de inte får vara bra. Eleverna gick omkring som levande reklampelare på sin skola och fick många uppmuntrande ord om sina nyvunna kunskaper. När jag nu satt och skulle skriva det här insåg jag att jag inte hade skrivit en lapp själv. "Det här är jag bra på! Sen ska jag skriva och dela ut medaljer till alla jag ser.

Det här var ännu en grisblinkning, dvs en idé som kommer till en plötsligt och som man känner att man bara måste testa. En av mina elever räcker upp handen och berättar:"Vet du vad min mamma säger Karin?! Några av mina elevers skrytlappar har ni på bilden nedanför. Använd och aktivera eleverna, genom t.ex kamratbedömning. BFL. How Lego Therapy Can Help Children With Special Needs. One of my family’s most successful activities this past summer was a kid swap: I sent my younger son to play at a friend’s home, while the friend’s older brother came to play with my older son at our home. Both of the older brothers have special needs, but it was easy to supervise them, because they share a common interest: building with Legos. Within an hour, we had one finished castle and two smiling boys in the living room.

Both formal and informal Lego groups have been popping up all over the world – in fact, Lego therapy is now considered a successful type of play therapy. Several educational and medical studies in the UK and the USA found that facilitated group projects with Legos can help develop and reinforce play skills and social skills such as: Verbal and non-verbal communicationJoint attentionTask focusSharing and turn-takingCollaborative problem-solving 1.

Participants suggest and agree upon simple rules that everyone understands. 2. 3. 4. 5. Top Photo Credit: Wikipedia. Forhallningssatt i klassrummet. STÖD FÖR ATT UTVECKLA UNDERVISNINGEN MED EN TIDSLINJE. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er. Uppträd som en av personerna i boken - berätta om dig själv och din roll i berättelsen.Gör en intervju med en av personerna i boken.Spela upp en scen ur boken.Gör en beskrivning av en av personerna, muntligt eller skriftligt.

Vill du ha fler tips på hur man kan redovisa en bok? Kika in på några av länkarna nedanför: Kamratrespons. I onsdags testade vi kamratrespons. Eleverna delades in i par och fick läsa läsläxan för varandra. De skulle sedan ge positiv respons, beröm, till kompisen i form av två meningar. De skrev meningarna på en lapp med två stjärnor. De skulle också ge ett tips eller idé på vad kompisen ska tänka på att förbättra till nästa gång. Innan samtalade vi om hur man ger bra tips till varandra, att man är trevlig och ger tipsen på ett bra sätt, så att ingen blir ledsen. Vi gav förslag på hur beröm eller tips kan se ut: Du läser lugnt och med tydlig röst.Du läser korta ord med flyt.Du ljudar längre ord.Du pausar vid punkt.Du gör en kort paus vid kommatecken.Du läser det mesta av texten med flyt. Lappen med två stjärnor och en idé klistrade vi in där det fanns plats längst bak i läxboken. De konkreta tipsen har jag fått av Cecilia Seiman.

Två stjärnor och en idé Läsning. File_download. File_download. 3M Post-it® Teachers. Värdegrund i matematik | Pedagog Västerbotten. Har du tänkt på hur elever ofta säger att de inte vill ha fel? De tycker att det är pinsamt, och de vill inte göra bort sig. Jag upplever att detta syns rätt tydligt i matematik. Jag tror därför att det är viktigt att aktivt jobba med detta. Många gör det säkert i det dagliga arbetet, men jag tror att man måste lägga ännu större fokus på det, sätta det under luppen så att säga. Hösten 2014 började vi på Linblomman skola matematiklyftet, och vi i åk 4-6 såg en film där läraren Chris Opitz, Anchorage, Alaska, berättade om vikten av det sociala arbetet i matematik.

Jag hade inte tänkt så mycket på detta tidigare, men insåg att detta kunde vara en dörröppnare. Då jag sett denna film började mina tankar snurra, hur skulle jag kunna få ett sånt klimat i mitt klassrum att alla elever skulle känna sig bekväma att ha fel? Jag började spåna på ett upplägg av min undervisning där jag först och främst fokuserade på värdegrund, för att bygga upp en trygg och trivsam stämning i klassrummet. Lektion 10: Värdegrund i matematik | Pedagog Västerbotten. Studieteknik, kunskapskrav och förmågor. Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe. Arbetsro i klassen - Mia Kempe. Tankekartor. Mjuka övergångar förbättrar undervisningen?

Strategier, metoder,HUR du tar dig fram. Frågebatteri. Framgångsrikt lärande med hjälp av dynamiskt mindset – Förstelärarbloggen. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. No hands up / "dra pinne" -så inkluderas fler att vara aktiva och deltagande ...

Lärare i Svedala berättar om sin BFL-resa – artikel | Utbildning. Stöd för att utveckla undervisningen. Stöd för att utveckla undervisningen. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... No Hands Up. 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention. Ny lärare: Att presentera sig för klassen.

Klassrumsregler. Exit Ticket - The Teacher Toolkit. Our Tools - The Teacher Toolkit. Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share” | Min undervisning. 20 Ways to Keep Your Students' Attention. Klassrumsstrategier 1. Lektioners struktur.