background preloader

Didaktik

Facebook Twitter

I förskoleklass: Engelska – Kooperativt Lärande. Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe. I mitt förra blogginlägg beskrev jag hur jag genom positiv förstärkning och tydliga förväntningar försöker skapa lugn och arbetsro i mina klasser.

Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe

Jag brukar också använda mig av ytterligare några knep, vilka jag tänkte berätta om i detta inlägg. Dessa knep brukar vara till mycket hjälp i de lågstadieklasser jag har arbetat i. Tydlig början/avslut på skoldagen Det allra viktigaste att tänka på är att hålla en tydlig, återkommande struktur på skoldagen och lektionerna. Det kan t.ex. vara genom att varje dag börja och avsluta dagen på samma sätt. Strukturerade lektioner Jag brukar också inleda och avsluta lektionerna enligt en återkommande struktur. Lyssna aktivt. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad.

Tack för det tipset! Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe. Collaborative Learning. What is collaborative learning?

Collaborative Learning

What is the impact of collaborative learning or group work? What are some examples of collaborative learning activities? How can you design group work activities? How can you manage group work? How can you evaluate group work? Att förbereda för lektionen i klassrummet. Då jag förbereder mina möten med elever, lärarkandidater eller lärare jag håller seminarier för brukar jag göra en klassrumspromenad.

Att förbereda för lektionen i klassrummet

Då gör jag detta: Träna hjärnan på rätt sätt.

Formativ bedömning

Dags för standardiserade lektioner? Din viktigaste checklista inför nästa lektion! Vi som jobbar i elevhälsoteam i skolor runtom i Sverige vet hur svårt det är att nå ut, verkligen nå ut, till alla klassrum med de råd vi har för att möta elevers behov.

Dags för standardiserade lektioner? Din viktigaste checklista inför nästa lektion!

Vi förklarar, vi visar, vi skriver planer, vi samtalar, möter tillsammans med föräldrar och ibland BUP. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. SIOP.pdf. VIA-modellen – en enkel lärmodell. I veckan var jag på Skolforum och föreläste om hur det kan se ut i en lågstadieklass när man går in för att eleverna ska kunna reflektera över hur de gör när de lär.

VIA-modellen – en enkel lärmodell

Hjärnan

Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Torkel Klingberg,professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman kunskap från neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi.

Studieteknik. Startkit – en termins arbete med BFL. Startkitsupplägget, som består av åtta lärmoduler, är tänkt för att komma igång med kollegialt arbete med BFL.

Startkit – en termins arbete med BFL

Skrytlappar. Jag slängde ut elefanten Jante förra måndagen.

Skrytlappar

Det var en lättnad. Använd och aktivera eleverna, genom t.ex kamratbedömning. BFL. How Lego Therapy Can Help Children With Special Needs. One of my family’s most successful activities this past summer was a kid swap: I sent my younger son to play at a friend’s home, while the friend’s older brother came to play with my older son at our home.

How Lego Therapy Can Help Children With Special Needs

Both of the older brothers have special needs, but it was easy to supervise them, because they share a common interest: building with Legos. Within an hour, we had one finished castle and two smiling boys in the living room. Both formal and informal Lego groups have been popping up all over the world – in fact, Lego therapy is now considered a successful type of play therapy. Several educational and medical studies in the UK and the USA found that facilitated group projects with Legos can help develop and reinforce play skills and social skills such as: Verbal and non-verbal communicationJoint attentionTask focusSharing and turn-takingCollaborative problem-solving.

Forhallningssatt i klassrummet. STÖD FÖR ATT UTVECKLA UNDERVISNINGEN MED EN TIDSLINJE. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker. Det var en lista som vi fick från vår svenska lärare när jag gick i grundskolan. Det var någon gång under 90-talet men det går fortfarande att använda dessa idéer till redovisningar, så nu delar jag med mig av listan till er.

Kamratrespons. I onsdags testade vi kamratrespons. Eleverna delades in i par och fick läsa läsläxan för varandra. De skulle sedan ge positiv respons, beröm, till kompisen i form av två meningar. De skrev meningarna på en lapp med två stjärnor. Två stjärnor och en idé Läsning. File_download. File_download. 3M Post-it® Teachers. Värdegrund i matematik. Har du tänkt på hur elever ofta säger att de inte vill ha fel? De tycker att det är pinsamt, och de vill inte göra bort sig. Värdegrund i matematik. Studieteknik, kunskapskrav och förmågor. Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe. Arbetsro i klassen - Mia Kempe. Under de snart 20 år jag har arbetat som lärare har det hänt mycket i skolans värld. En del saker har gjort det enklare att undervisa. Andra saker har gjort att mitt arbete som lärare är mer utmanande än tidigare.

En utmaning som blivit större med åren är att skapa lugn och arbetsro i klassrummet. I tidningarna, senast i onsdagens DN, kommer rapporter om att antalet barn med ADHD eller något annat neuropsykiatriskt funktionshinder, ökar för varje år. Enligt Vårdguiden är det 3-6 % av alla barn i Sverige som har ADHD. Tankekartor. Tankekartor är en utav de äldre undervisningsteknikerna som lärare och elever har använt sedan länge i skolan.

Tankekartor är en undervisningsteknik som kan användas som en analog metod eller med hjälp av digitala verktyg för att synliggöra elevernas ”tysta kunskap” och aktivera dem som lärresurser för varandra. Mjuka övergångar förbättrar undervisningen? ”Jag tar ett exempel till” säger läraren frustrerat och vänder sig åter mot whiteboarden. Han vet att han börjar tappa eleverna. Genomgången borde vara klar nu, men han vet också att det är många som ännu inte förstått. ”Ni där nere i hörnet, nu vill jag att ni också är med!” Uppmanar han med bestämd röst. En snabb titt på klockan – oj, vad det har tagit tid. Strategier, metoder,HUR du tar dig fram. Frågebatteri.

Framgångsrikt lärande med hjälp av dynamiskt mindset – Förstelärarbloggen. Maria Glawe, förstelärare. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. No hands up / "dra pinne" -så inkluderas fler att vara aktiva och deltagande ... Lärare i Svedala berättar om sin BFL-resa – artikel. Läs även ”Synligt lärande – en obekväm, men ärlig kompis” och följ Joakim på Twitter.

Stöd för att utveckla undervisningen. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande.. Malin. No Hands Up. 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention. 20 Ways To Get A Noisy Classroom’s Attention. Ny lärare: Att presentera sig för klassen.

Klassrumsregler. Exit Ticket - The Teacher Toolkit. Our Tools - The Teacher Toolkit. Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share20 Ways to Keep Your Students' Attention. Klassrumsstrategier 1. Lektioners struktur.