background preloader

Didaktik

Facebook Twitter

I förskoleklass: Engelska – Kooperativt Lärande. Gästinlägg av medlem i kooperativt.com fb-grupp. Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe. I mitt förra blogginlägg beskrev jag hur jag genom positiv förstärkning och tydliga förväntningar försöker skapa lugn och arbetsro i mina klasser.

Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe

Jag brukar också använda mig av ytterligare några knep, vilka jag tänkte berätta om i detta inlägg. Dessa knep brukar vara till mycket hjälp i de lågstadieklasser jag har arbetat i. Tydlig början/avslut på skoldagen Det allra viktigaste att tänka på är att hålla en tydlig, återkommande struktur på skoldagen och lektionerna. Det kan t.ex. vara genom att varje dag börja och avsluta dagen på samma sätt. Att starta en lektion på effektivt sätt. Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det.

Att starta en lektion på effektivt sätt

Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga. När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera de som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad.

Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe. Collaborative Learning. What is collaborative learning?

Collaborative Learning

What is the impact of collaborative learning or group work? What are some examples of collaborative learning activities? How can you design group work activities? How can you manage group work? How can you evaluate group work? Att förbereda för lektionen i klassrummet. Träna hjärnan på rätt sätt.

Formativ bedömning

Dags för standardiserade lektioner? Din viktigaste checklista inför nästa lektion! Vi som jobbar i elevhälsoteam i skolor runtom i Sverige vet hur svårt det är att nå ut, verkligen nå ut, till alla klassrum med de råd vi har för att möta elevers behov.

Dags för standardiserade lektioner? Din viktigaste checklista inför nästa lektion!

Vi förklarar, vi visar, vi skriver planer, vi samtalar, möter tillsammans med föräldrar och ibland BUP. Alla förstår, alla är med på tåget men vid uppföljningen visar det sig att undervisningen har tuffat på precis som vanligt. Och nu är eleven i en ännu värre sits än vid förra mötet. Generellt åtgärdsprogram för lärare var ett försök att komma närmare pudelns kärna för att få fatt i de där ingredienserna som varje lektion behöver ha för att förebygga, träna och kompensera för funktioner och förmågor som inte utvecklats tillräckligt ännu. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. SIOP.pdf. VIA-modellen – en enkel lärmodell. I veckan var jag på Skolforum och föreläste om hur det kan se ut i en lågstadieklass när man går in för att eleverna ska kunna reflektera över hur de gör när de lär.

VIA-modellen – en enkel lärmodell

Inte att de ska nischa in sig i fasta lärprofiler, som jag snarare tycker kan hämma än hjälpa dem att våga ta nya kliv. Nej, hur man kan prata om utmaningar och hur vi faktiskt alla ibland hamnar i lärande gropar, som vi kan hjälpa varandra att ta oss upp ifrån. Om hur vi kan leta efter utmaningar och se det spännande i att lära mer.

Hjärnan

Hjärnforskare vill att skolan tänker om. Det viktigaste att ta till sig är att hjärnan är formbar.Torkel Klingberg. Kunskapen om hjärnan och lärandet exploderar just nu. Studieteknik. Startkit – en termins arbete med BFL. Skrytlappar. Jag slängde ut elefanten Jante förra måndagen.

Skrytlappar

Det var en lättnad. På något sätt har den där elefanten inte riktigt lämnat byggnaden. Använd och aktivera eleverna, genom t.ex kamratbedömning. BFL. How Lego Therapy Can Help Children With Special Needs. One of my family’s most successful activities this past summer was a kid swap: I sent my younger son to play at a friend’s home, while the friend’s older brother came to play with my older son at our home.

How Lego Therapy Can Help Children With Special Needs

Both of the older brothers have special needs, but it was easy to supervise them, because they share a common interest: building with Legos. Within an hour, we had one finished castle and two smiling boys in the living room. Both formal and informal Lego groups have been popping up all over the world – in fact, Lego therapy is now considered a successful type of play therapy. Several educational and medical studies in the UK and the USA found that facilitated group projects with Legos can help develop and reinforce play skills and social skills such as: Verbal and non-verbal communicationJoint attentionTask focusSharing and turn-takingCollaborative problem-solving.

Forhallningssatt i klassrummet. STÖD FÖR ATT UTVECKLA UNDERVISNINGEN MED EN TIDSLINJE. 50 olika sätt att redovisa en bok. Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Kamratrespons. I onsdags testade vi kamratrespons.

Kamratrespons

Två stjärnor och en idé Läsning. File_download. File_download. 3M Post-it® Teachers. Värdegrund i matematik. Värdegrund i matematik. Studieteknik, kunskapskrav och förmågor. Arbetsro i klassen (del 2) - Mia Kempe. Arbetsro i klassen - Mia Kempe. Under de snart 20 år jag har arbetat som lärare har det hänt mycket i skolans värld. En del saker har gjort det enklare att undervisa. Andra saker har gjort att mitt arbete som lärare är mer utmanande än tidigare. En utmaning som blivit större med åren är att skapa lugn och arbetsro i klassrummet. I tidningarna, senast i onsdagens DN, kommer rapporter om att antalet barn med ADHD eller något annat neuropsykiatriskt funktionshinder, ökar för varje år.

Enligt Vårdguiden är det 3-6 % av alla barn i Sverige som har ADHD. Tankekartor. Tankekartor är en utav de äldre undervisningsteknikerna som lärare och elever har använt sedan länge i skolan. Tankekartor är en undervisningsteknik som kan användas som en analog metod eller med hjälp av digitala verktyg för att synliggöra elevernas ”tysta kunskap” och aktivera dem som lärresurser för varandra. Flera användningsområden Tankekartor kan vidare användas utav eleverna för att göra anteckningar och sammanfatta tex flippande föreläsningar, genomgångar, högläsning, filmer, texter, nyheter. Mjuka övergångar förbättrar undervisningen? ”Jag tar ett exempel till” säger läraren frustrerat och vänder sig åter mot whiteboarden.

Strategier, metoder,HUR du tar dig fram. Frågebatteri. Framgångsrikt lärande med hjälp av dynamiskt mindset – Förstelärarbloggen. Maria Glawe, förstelärare. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. No hands up / "dra pinne" -så inkluderas fler att vara aktiva och deltagande ... I början av detta läsår 14/15 var det många som förde fram i sociala medier att metoden no hands up/dra sticka/glasspinnar/ dra pinne var något som gynnade att få igång fler elever att vilja dela sina tankar och lyssna på varandra. Det funkar så att varje elev finns namngiven på en glasspinne. Lärare i Svedala berättar om sin BFL-resa – artikel. Läs även ”Synligt lärande – en obekväm, men ärlig kompis” och följ Joakim på Twitter Om den rävsax vi sitter i och om en som har förstått Även om jag försöker hänga med och lära nytt inom pedagogik, är det inte alltid jag verkligen tänder till på nya metoder.

Stöd för att utveckla undervisningen. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Regler i klassrummet knutna till lärande och utveckling... ...istället för "ording och reda" - regler knutna till vett, etikett och uppförande..

Malin. No Hands Up. 20 Ways To Get A Noisy Classroom's Attention. 20 Ways To Get A Noisy Classroom’s Attention by Terry Heick Okay, so this isn’t about rethinking teaching and learning in a connected world, but that doesn’t change the fact that for many of you, simply beginning class can be the most challenging thing you do all day. It’s not easy. My go-to for years what to simply start teaching, somewhat quietly, and hope students caught on, but I found that stressed some students who were trying to hear and couldn’t, so I had to come up with different strategies.

While muting an entire classroom for 35 minutes at a time so they “listen” isn’t ideal, every teacher needs to quiet a noisy classroom at some point. And note, much of what works is indeed about your personality. Ny lärare: Att presentera sig för klassen. Klassrumsregler. Exit Ticket - The Teacher Toolkit. Our Tools - The Teacher Toolkit. Om att kombinera ”No hands up” och ”Think pair share20 Ways to Keep Your Students' Attention. Klassrumsstrategier 1. Lektioners struktur.