background preloader

Kartläggning

Facebook Twitter

Hur stödjer vi elever med avkodningssvårigheter? Under tre år har jag studerat till speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling.

Hur stödjer vi elever med avkodningssvårigheter?

Nu närmar sig slutet och jag ska i detta blogginlägg beskriva några av de insikter jag och min studiekamrat och kollega Lena Pedersen har fått genom vårt examensarbete om intensivläsning. Det har varit intressant att få möjlighet att fördjupa sig i läs- och skrivutvecklingen och försöka förstå hur vi i skolan med ganska små förändringar kan stötta de elever som stöter på svårigheter när de ska komma igång med sin läsning. Kartlägg barnets kunskapsnivåer och behov så här – pedagogisk kartläggning – bedömningsstöd – mallar – krav. För att en elev ska kunna få undervisning utifrån sina behov, behöver skolan kartlägga elevens kunskapsnivåer, lärsätt och behov.

Kartlägg barnets kunskapsnivåer och behov så här – pedagogisk kartläggning – bedömningsstöd – mallar – krav

Formellt heter det kartläggning, men det kallas av många för pedagogisk kartläggning. Här har jag samlat några material som kan och bör användas för kartläggningen. Längre ner på sidan kan du också läsa ett användbart utdrag från Skolverkets riktlinjer. SKOLKOMPASSEN- ett nytt kartläggningsmaterial. Skolkompassen är ett nytt kartläggningsmaterial från Gothia Fortbildning författat av Anna Sjölund och Lena W Henrikson.

SKOLKOMPASSEN- ett nytt kartläggningsmaterial

Kartläggningens betydelse för att kunna stödja elever genom hela skolsituationen kan inte nog betonas. I Skolkompassen får pedagogen verktyg för att kunna förstå de bakomliggande faktorerna för att kunna kravanpassa, kompensera och utveckla elevers färdigheter i skolan. Denna bok är fantastisk och läses med stor behållning av alla pedagoger och inte bara av de som gör pedagogiska utredningar/kartläggningar. Den lämpar sig väl som grund för hur man anpassar lärmiljöer i skolvardagen för alla elever, d.v.s. skapar inkluderande skolverksamheter.

VP Fördjupad kartläggning 140707. De 6 typerna av särskilt begåvade barn. Jag har översatt och gjort ett par små strykningar.

De 6 typerna av särskilt begåvade barn

Texten finns i original på org/db/Articles_id_10114.aspx Denna artikel av George Betts och Maureen Neihart profilerar 6 olika typer av begåvade individer: Levla, grundskola formulär handledning anpassningar. Boken for dig om adhd arbetsbok. 3. sa har vill jag ha det i skolan rev. Pedagogisk utredning blankett Stockholms stad UtbF8633 14 07. Pedagogisk kartläggning mall AC. Kartläggningsmaterial. Förutsättningar att samtala (med exempel) Förutsättningar för rastaktiviteter (med exempel) Skola Elev Plan – Ett kartläggningsmaterial bestående av en elevdel, en föräldradel och en skoldel.

Kartläggningsmaterial

Ringar in svårigheter och möjligheter för elever som har en svår skolsituation. Mynnar ut i en handlingsplan.