background preloader

Lessons-Interactives

Facebook Twitter

Εκπαιδευτική Τηλεόραση - Γεωμετρία - Εμβαδόν.flv. Εκπαιδευτικός.com. ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ. Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Στο Φωτόδεντρο - Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου μπορείτε να αναζητήσετε με ενιαίο τρόπο και από ένα κεντρικό σημείο, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση, που βρίσκεται είτε στα αποθετήρια «Φωτόδεντρο» του Υπουργείου Παιδείας είτε σε άλλα, «εξωτερικά» αποθετήρια ή εκπαιδευτικές πύλες. Internet 4 Classrooms. Online at Home Campus. Διδασκαλία Δεκαδικών.

Foldables

Study.com_Math Courses - Online Classes with Videos. Study.com has engaging online math courses in pre-algebra, algebra, geometry, statistics, calculus, and more!

Study.com_Math Courses - Online Classes with Videos

Our self-paced video lessons can help you study for exams, earn college credit, or boost your math grade. Choose a course below and get started! BiteSize_KS2 Maths. Every School. Top Marks. Geometry. Math 6 Spy Guys. The Math Learning Center. Math Playground. Operations and Algebraic Thinking Write and interpret numerical expressions.

Math Playground

Analyze patterns and relationships. Number and Operations in Base 10 Understand the place value system. Perform operations with multi-digit whole numbers and with decimals to hundredths. Number and Operations with Fractions Use equivalent fractions as a strategy to add and subtract fractions. Measurement and Data Convert like measurements within a given measurement system. Geometry. McGraw Hill_Virtual Manipulatives. Annenberg Learner. Visual Fractions - A Fraction Tutorial.

Teaching support

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Μαθηματικά. Θέματα & απαντήσεις «Παιχνίδι και Μαθηματικά» KS2 Bitesize: Maths - Home. Ict games. Maths » Welcome! ExploreLearning. Www.mathsframe.co.uk. Kids Math Games Online - Free Interactive Learning Activities, Fun Educational Resources. Learn Alberta.ca. Math Help: Concepts, Games, Quizzes, generate worksheets. Μαθηματικά Ε' & ΣΤ' Δημοτικού. Ελεύθερο Λογισμικό –Ανοικτού Κώδικα νηπιαγωγείο δημοτικό. Το λογισμικό «The Number Race» σχεδιάστηκε για την αποκατάσταση της δυσαριθμησίας παιδιών ηλικίας 4 έως 8 ετών, ενώ μπορεί να φανεί χρήσιμο και για την πρόληψή της, ή να χρησιμοποιηθεί στο νηπιαγωγείο για τη διδασκαλία των αριθμών σε νήπια χωρίς καμιά ιδιαίτερη μαθησιακή δυσκολία.

Ελεύθερο Λογισμικό –Ανοικτού Κώδικα νηπιαγωγείο δημοτικό

Αναπτύχθηκε από την Anna Wilson και τον Stanislas Dehaene και βασίζεται στην τρέχουσα επιστημονική γνώση για τα εγκεφαλικά κυκλώματα της υποκείμενης αριθμητικής γνώσης. Κυκλοφορεί υπό τους όρους της GNU General Public License.Τρέχει σε λειτουργικά συστήματα Linux (από τον πηγαίο κώδικα), Windows και OS X.Αναπτύχθηκε σε JavaΔιαθέσιμες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ισπανικά, ολλανδικά, φινλανδικά.

Wolfram Demonstrations Project. ONLINE CHARTS. Math Forum. Skillswise. MathEdPage.org. Some rights reserved Henri Picciotto's Math Education Page See my résumé Search Subscribe to my newsletter | Send me e-mail About this Site My Math Education Blog Comprehensive Site Map.

MathEdPage.org

Houghton Mifflin Math. Portal: Mathematics Education. Math Goodies. Www.mathszone.co.uk. Mathlanding.org. Nrich.maths.org. TeacherVision.com. Area Conversion (Online Units Converter) Mathematics index. Math about.com. Count Me In Too. Create A Graph. Fun Mathematics Lessons by Cynthia Lanius. Houghton Mifflin Math.

National Library of Virtual Manipulatives. CkricWeb. (Click the resource image to open the link) Mathster Free Worksheets Dozens of free maths worksheets for KS1 & KS2 along with their range of premium paid for services.

CkricWeb

Math Worksheets Land Over 9,700 PDF files of Math Worksheets For All Ages, from Preschool to High School always 100% free. Demonstrate Partitioning Add two or three 2-digit numbers by adding the tens digit and the units digit separately. Maths For Kids Primary school children can choose between ten levels and various kinds of mathematics exercises. Mothmatic Math Games A growing range of engaing free to use animated maths games with different levels of difficulty. Co-ordinate Maths Multi-level calculation and co-ordinate challenge. Time Monsters A great interactive time resources that doesn’t require reading skills, also there are quick access menus for teachers with a series of automated DIY time teaching worksheets. Mathematical Puzzles Available in two versions which can either be solved online or in part downloaded as a PDF file.

WisWeb. TuxMathScrabble - Asymptopia Software. Nzmaths. IMAGES. Teaching Ideas. Maths: General Resources. Braining Camp. Plus Maths. Science is much stranger than fiction.

plus Maths

It suggests that our Universe may just be one of infinitely many which constantly pop in and out of existence like bubbles in a bubble bath. There may be many more dimensions than the three we can see, rolled up so tightly we can't perceive them. And our Universe is riddled with black holes at whose centres time and space tear themselves apart. Intrigued? This ongoing project will bring you the latest research on the forefront of physics with the help of researchers from Queen Mary, University of London.

Happy reading! What is cosmology? Mysterious neutrinos — Research looks into the bizarre world of neutrinos helps to piece together the creation story of the Universe. Infinity or -1/12? Picture perfect — In 2004 three physicists decided to dabble in a field they knew little about. Physical finance — The fact that a sizeable proportion of the financial workforce is made up of physicists is one of the industry's best-kept secrets. PBS LearningMedia. Wolfram_Elementary School 3-5 Mathematics. Freudenthal Institute - Games for mathematics.